Konec julija je bil objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Pri ARRS so pripravili povzetek ključnih sprememb in novosti, ki jih prinaša novi pravilnik:

 1. Dodaten odmik od kvantitativnih kazalcev pri izboru v sofinanciranje
  Kvantitativni kazalci (točke) predstavljajo le še vstopni pogoj za sodelovanje na javnih razpisih in pozivih ARRS (raziskovalni programi in projekti, mentorji mladim raziskovalcem). Izbor raziskovalnih programov in projektov za sofinanciranje je rezultat evalvacijskega postopka na podlagi kvalitativne presoje prijav.Izbor mentorjev mladim raziskovalcem je v pristojnosti raziskovalnih organizacij. Izbor na podlagi izključno kvantitativnih kriterijev ostaja v uporabi le pri javnih razpisih ali pozivih, kjer bi bil strošek vključevanja ekspertnih mnenj nesorazmeren z višino razpisanih sredstev. Skupna vrednost tovrstnih razpisov se bo gibala med 1 – 2 % sredstev ARRS na letni ravni.
 2. Usklajena ocena recenzentov
  V ocenjevalnih postopkih raziskovalnih programov in projektov ARRS sodelujejo izključno tuji recenzenti. Recenzenti bodo v ocenjevanju raziskovalnih programov in projektov pripravili le eno, usklajeno oceno prijave. ARRS pripravlja spletno orodje za recenzente, preko katerega bo potekalo ocenjevanje prijav in usklajevanje ocen. Na ta način naslavljamo problematiko razhajanja ocen med recenzenti.
 3. Upoštevanje posebnosti – ločeni kriteriji za temeljne in aplikativne projekte po vzoru ERC in Obzorja 2020
  Temeljni in aplikativni projekti z novim Pravilnikom prehajajo na ločena sistema projektnih prijav in kriterijev ocenjevanja. Pri opredelitvi kriterijev za temeljne projekte smo sledili konceptu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), sinonima za izbor odličnih temeljnih raziskav; pri opredelitvi kriterijev za aplikativne projekte je konceptualno smiselno prevzet model razpisov iz Obzorja 2020.

 

Izbor sprememb, ki jih uvaja novi Pravilnik:

Kvantitativni kazalniki kakovosti
Prej: normiranje citatov skladno s povprečnim faktorjem vpliva revije po klasifikaciji Web of Science (WoS); beleženje sporočenih vrednosti financiranja izven sredstev ARRS (A3).
Sedaj: vrednotenje odmevnosti preko števila čistih citatov brez normiranja; odprava zgornje meje citatov (600); uvedena sledljivost do listin pri A3.

Raziskovalni projekti
Prej: množica kazalnikov brez razlikovanja temeljnih in aplikativnih projektov; en član strokovnega telesa je določal recenzente posamezni prijavi; panel je določal skupno oceno na podlagi ocen recenzentov.
Sedaj: usklajena ocena recenzentov in s tem konceptualna uskladitev s splošno shemo Obzorja 2020 in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC); ločeni kazalniki za temeljne in aplikativne projekte; pri določanju recenzentov posameznim prijavam sodelujeta vsaj dva člana strokovnega telesa (načelo dveh parov oči).

Raziskovalni programi
Prej: različno obdobje financiranja programov (3, 4, 5, 6 let); skupno oceno je določilo strokovno telo; skupna ocena ni vplivala na določanje obsega sredstev; ob slabem rezultatu evalvacije posameznega raziskovalnega programa na RO, se je znižana sredstva proporcionalno razporedilo med raziskovalne programe iz iste RO, ki jih je mogoče povečati in so bili v evalvaciji tisto leto.
Sedaj: enotno trajanje programov (6 let); usklajena ocena recenzentov; skupna ocena vpliva na obseg financiranja; ob slabem rezultatu evalvacije posameznega raziskovalnega programa na RO, se znižanje sredstev razporedi med raziskovalne programe, ki jih je mogoče povečati, pri čemer RO glede na rezultate evalvacije sama predlaga, katere od njenih potekajočih raziskovalnih programov naj se poveča.

Mladi raziskovalci
Prej: realizacija dodeljenega mentorskega mesta raziskovalnemu programu je bila možna le v letu, za katero je bilo mentorsko mesto dodeljeno.
Sedaj: omogočen je dogovorni prenos mentorskih mest med raziskovalnimi programi.

Zmanjšanje administrativnih bremen
Prej: vsakoletna vsebinska poročila.
Sedaj: vmesno in zaključno vsebinsko poročilo (velja za programe in projekte).

Vrednotenje bibliografski enot
Prej: bistvena razlika med humanistiko in družboslovjem v prid prve.
Sedaj: izenačeno vrednotenje humanistike in družboslovja.

 

Pomembne informacije:

 • Vrednotenje v SICRIS predvidoma septembra 2016
  Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS v SICRIS-u bo z novim Pravilnikom usklajeno predvidoma v septembru (obvestilo je objavljeno tudi na spletni strani IZUM, SICRIS).
 • Tekoči javni razpisi in pozivi bodo izvedeni skladno s starim pravilnikom
  Javni razpisi in pozivi, kjer postopki že tečejo, bodo izvedeni in zaključeni skladno z določbami Pravilnika, ki je veljal na dan objave posameznega javnega razpisa ali poziva.
 • Enotno obdobje trajanja raziskovalnih programov (6 let) bo veljalo za raziskovalne programe, ki bodo v ocenjevanju od naslednjega leta po sprejetju Pravilnika 
 • Prehod na vmesna in zaključna poročila
  – Za raziskovalne in infrastrukturne programe: izvajalci raziskovalnih in infrastrukturnih programov oddajo le vmesno poročilo v tretjem letu izvajanja in zaključno poročilo za potrebe evalvacije raziskovalnega ali infrastrukturnega programa (velja za infrastrukturne programe in raziskovalne programe, ki jim je bilo odobreno financiranje za pet ali šest let). Izvajalci raziskovalnih programov, ki jim je bilo odobreno financiranje za obdobje treh ali štirih let do izteka obdobja financiranja oddajo letna poročila in zaključno poročilo.
  – Za raziskovalne projekte: raziskovalne organizacije za raziskovalne projekte, ki jim je bilo odobreno financiranje za obdobje dveh ali treh let, do izteka obdobja financiranja oddajo letna poročila.
 • Administrativna poenostavitev pri usposabljanju mladih raziskovalcev
  Raziskovalna organizacija je morala doslej za podaljšanje roka zaključka usposabljanja mladega raziskovalca brez financiranja ARRS poslati vlogo za podaljšanje, ki jo je obravnaval ZSA.Odslej vloga za podaljšanje brez sofinanciranja ni potrebna. ARRS bo po preteku 12 mesecev od izteka odobrene dobe financiranja pričela s postopkom za vračilo sredstev.

(Vir: Ključne spremembe in novosti novega Pravilnika o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.)

-
Podpri Kvarkadabro!
Naroči se
Obveščaj me
guest

0 - št. komentarjev
Inline Feedbacks
View all comments