Kvarkadabra

700 št. objav

/

0 št. komentarjev

Sestavki

Javno pismo uredništvu Večera

Da bi se v bodoče izognili težavam pri interpretaciji raziskovalnih dosežkov v javnosti, novinarjem ki pokrivajo znanost svetujemo, da poskušajo ob poročanju o dosežkih slovenskih znanstvenikov in znanstvenic, pridobiti in predstaviti tudi mnenje vsaj enega strokovnjaka, ki ni povezan z raziskavo, o kateri poročajo.

Trije novi ERC projekti

Na zadnjem razpisu projektov za uveljavljene raziskovalce Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) so bili uspešni tudi trije raziskovalci iz Slovenije: Matej Praprotnik s Kemijskega inštituta ter Peter Križan in Igor Muševič z Inštituta Jožef Stefan.

O koronavirusu SARS-CoV-2

Dober povzetek bistva v petih minutah in daljše predavanje o koronavirusu SARS-CoV-2 za strokovno javnost na UKC Ljubljana.

Sindikati odgovarjajo vodstvu ARRS

Odgovor sindikatov na javni odgovor članov UO in ZS ARRS na pismo VSS in SVIZ in vnovični poziv k nepotrditvi kandidata za direktorja.

Izjava Komisije za enake možnosti na področju znanosti ob dogajanju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Oglašanje raziskovalk in raziskovalcev z argumentiranimi kritikami mora biti povod za razmislek o izboljšavah, nikakor pa ne sme biti kaznovano.

Sindikati nasprotujejo imenovanju novega-starega direktorja ARRS

Skupna izjava VSS in SVIZ za javnost in poziv ministru za izobraževanje, znanost in šport k zavrnitvi predloga novega-starega direktorja ARRS.

Javni interes pri izbiri direktorja ARRS?

Se je morda kdo vprašal, kako je lahko tako hitra odločitev, da se trenutno stanje na ARRS podaljša še za novih pet let, v javnem interesu?

Bojan Pretnar: Zakaj potrebujemo intelektualno lastnino?

Znanje v kakršnikoli obliki – invencija, inovacija, (neutelešena) tehnologija – ima v ekonomskem smislu zelo nenavadno lastnost: znanje se pri uporabi ne izrabi. Prav ta lastnost ga najbolj razlikuje od običajnih materialnih dobrin.

Bojan Pretnar: Kaj je patent?

Zgodovinske korenine patenta segajo več kot pol tisočletja nazaj. Doslej najstarejši znani dokument, ki ga lahko štejemo za prvi zakon o patentih, je dekret Beneške republike iz leta 1474, znan kot Parte Veneziana; vseboval je večino načel, ki jih bolj ali manj še danes vsebujejo patentni zakoni povsod po svetu.