Odločitev ARRS, da ukine financiranje raziskovalnemu programu Nujna stanja v medicini, ki ga je vodil kardiolog Marko Noč, je v širši javnosti vzbudila burne odzive.

Da bo razprava potekala na ravni argumentov, z dovoljenjem vodje programa objavljamo recenzentsko oceno, ki je bila vzrok za ukinitev financiranja. Vsakdo se lahko tako iz prve roke pouči, katere vidike raziskovanja so recenzenti ocenjevali in kakšne argumente so navedli za konkretne ocene. (Scribd – Ocena raziskovalnega programa, ki ga je vodil kardiolog Marko Noč)