Pri Pionirski knjižnici vsako leto izdajo Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. Priročniki vseh let, vključno z zadnjim, so v pdf formatu dostopni na spletni strani knjižnice.

Navajamo odlomek iz sestavka Poučne knjige so temelj razvoja družbe, ki ga je Samo Kreft napisal za zadnjo izdajo priročnika:

Formalna izobrazba, četudi na univerzitetnem ali doktorskem nivoju, ni garant široke razgledanosti. Celo ljudje, ki se poklicno ukvarjamo z znanostjo, smo danes prepogosto ozko usmerjeni in sledimo le znanstvenim dognanjem, ki so znotraj našega “vrtička”. Zanimanje za znanost, sledenje njenemu napredku na vseh raznolikih področjih in branje poljudnoznanstvenih člankov in knjig je tako koristno, oziroma celo nujno za vse, od otrok, mladine, do upokojencev, ter od nekvalificiranih delavcev do univerzitetnih profesorjev.

Ljudje, ki smo po naravi radovedna bitja, se z veseljem zanimamo za znanost, če nam jo le ne priskutijo dolgočasne strokovne razlage. Otroci in mladina so še posebno radovedni in tako idealna ciljna skupina za poučne knjige. Po drugi strani pa so otroci in mladina manj vztrajni, zato je toliko bolj pomembno, da jim ponudimo dobre, zanimivo in razumljivo napisane poučne knjige. Nikakor se ne sme zgoditi, kot je nekdo napisal, da “je žanr otroških strokovno-poučnih knjig že tako ali tako v prvi vrsti podajanje informacij in dejstev. Zato so te knjige včasih celo zelo plitke in preveč poenostavljene.”