ARRS bi lahko kandidiral za 20 mio. € na letošnjem razpisu COFUND MSCA, pa ne bo!

Na letošnjem razpisu COFUND MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions) bi ARRS lahko kandidiral za 20 mio. € in tako pridobil sredstva za usposabljanje doktorskih študentov v Sloveniji (COFUND MSCA-DP, 10 mio. €) in projekte, ki bi individualnim raziskovalcem omogočili kroženje, npr. raziskovanje v tujini in reintegracijo v Slovenijo (COFUND MSCA-FP, 10 mio. €). Rok za oddajo COFUND MSCA projektov je 29. 9. 2016.
Za primerjavo, Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 : okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 12 mio. EUR. Mladi raziskovalci 2016: 175 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 5,25 mio. EUR.

Komisija za ženske v znanosti je vprašala MIZŠ, zakaj slovenski raziskovalci nimamo dostopa do COFUND sredstev. Odgovor: “ARRS je kot pravzaprav edina primerna institucija v Sloveniji, ki je pooblaščena za izvajanje programov, ki sodijo v okvir COFUND, podala kandidature za podoktorski program usposabljanja (dvakrat, morda celo trikrat), a sredstev ES ni pridobila, kar je pomenilo, da ostaja Slovenija tako rekoč edina EU država, ki v COFUND-u nima svojega projekta, predvsem zaradi nacionalnih evalvacijskih postopkov.” ARRS od leta 2013 na razpisu ni več kandidiral.

Direktor ARRS prof. dr. J. Györkös ocenjuje, da (tudi letos) niso sposobni pripraviti uspešne projektne vloge za ta razpis, zato se ne bodo prijavili. Tako bo Slovenija tudi v prihodnje edina evropska država, ki ne bo črpala sredstev iz tega sklada!

Kaj bi ARRS moral storiti za uspešno prijavo?
Pripraviti bi morali 2 projektna predloga, v katerih bi vsebinsko predstavili razpis za mlade raziskovalce – doktorske študente (DP – Doctoral programme) in razpis za raziskovalce z željo po raziskovanju tudi v tujini in možnostjo reintegracije v domovino (FP – Fellowship programme). Dolžina posamezne projektne vloge, ki bi jo morali na ARRS sestaviti je omejena na 30 (!) strani, torej gre za krajšo prijavo. EU zahteva (tudi za COFOUND MSCA), da je v projektu predstavljen razpis, s katerim bi prijavitelj delil pridobljena sredstva, mednarodno odprt in transparenten, kandidatom in kandidatkam morajo biti zagotovljene enake možnosti, selekcija mora temeljiti na kriterijih odličnosti (merit-based), postopki izbora pa morajo biti nepristranski in nediskriminatorni. Trajanje projektov MSCA COFUND, to je črpanje sredstev, je omejeno na 5 let, višina sredstev za posamezen projekt pa na 10 mio. €. Projekt lahko predstavi povsem nov razpis ali pa le povezavo na že obstoječe nacionalne razpise. Tako bi se lahko navezali na ARRS razpis za mlade raziskovalce in npr. za podoktorske projekte. Ena izmed možnosti, ki jo razpis omogoča bi bila tudi povezava na vsebine Pametne specializacije.

Nov ARRS Pravilnik – COFUND MSCA razpisni pogoji
V kolikor bi nov Pravilnik ARRS temeljil na standardih za evropske razpise, bi bilo pisanje projektnih predlogov za COFUND MSCA dokaj enostavno. Po besedah direktorja najnovejši pravilnik smiselno uvaja evropske zahteve, a očitno temu ni tako, potrebne bi bile korenite spremembe.
Osnovno vodilo ARRS Pravilnika je zaprtost, ki ohranja kapacitete področij in krepi moč programskih skupin. COFUND-MSCA pa zahteva odprtost, njen osnovni namen je omogočiti mednarodno, medsektorsko in interdisciplinarno raziskovalno izobraževanje mladih (doktorandov) oziroma mednarodno in medsektorsko kroženje izkušenih raziskovalcev, ne glede na to na kateri stopnji poklicnega razvoja so. COFOUND sredstva so namenjena podpori posameznikov, pogoj pa je, da se ti podajo na drugo gostujočo organizacijo. Tako financiranje je namenjeno opolnomočenju posameznih raziskovalcev in raziskovalk, kar je nedvomno lahko v veliko pomoč tudi pri kasnejši kandidaturi na ERC razpisih. V novem pravilniku ARRS ni podobnega razpisa, ostaja tudi favoriziranje individualnih projektnih prijav, ki preskočijo selektivno 1. fazo in se uvrstijo direktno v 2. fazo, kar je v nasprotju z načelom enakih možnosti. Število projektov, ki se bodo uvrstili v 2. krog , se določi na podlagi uspešnosti programske skupine na prejšnjih ARRS projektnih razpisih, imena vodij favoriziranih projektnih prijav pa določi vodja programske skupine.

ARRS – program Mladi raziskovalci: Pri nas še vedno ne izbiramo mladih ampak njihove mentorje, v zadnjem času pa je tudi ta izbor vezan na programske skupine. Mladi raziskovalci so namenjeni obnovi raziskovalnega in raziskovalno-pedagoškega kadra v RO, povečanju raziskovalne zmogljivosti skupin in povečanju kadrovskih kapacitet za druge uporabnike (106. člen Pravilnika).Ne kandidirajo mladi, temveč se dodeli mentorska mesta programskim skupinam, da se jih “ojača”, razdeljevanje mest pa poteka po zelo nenavadni formuli, ki ohranja sredstva po področjih (glej metodologija ARRS). ARRS torej z mladimi raziskovalci dodatno financira programske skupine in jim omogoča dodatno prekarno delovno silo. Motivacija in ideje mladih, vsebina raziskave in izobraževanja ter kakovost mentoriranja pri razdeljevanju slovenskih javnih sredstev za doktorski študij in raziskovalno usposabljanje niso pomembni. Razpis COFUND-MSCA-DP pa narekuje odprt razpis, na katerega se bodo prijavljali bodoči doktorski študentje in študentke, ki svobodno izberejo raziskovalno temo in mentorja ali mentorico.

Torej, ne verjamem, da ima ARRS zaradi pomanjkanja kapacitet problem napisati 30 strani dolg projektni predlog. Problem je, da bi bil projektni predlog tudi letos skoraj zagotovo zavrnjen saj ARRS ne želi odpraviti netransparentnih in diskriminatornih postopkov izbora. lluzorno je pričakovati, da bo drugo leto drugače.

Viri in dokumenti:
Pojasnilo MIZŠ, Komisiji za ženske v znanosti
Razpisna dokumentacija za COFUND-MSCA 2016-2017
Nov pravilnik ARRS
Razpis za projekte 2017
Razpis za mlade raziskovalce 2016
Metodologija ARRS

13 št. komentarjev

 1. odlično napisano !!! ARRS deli raz. denar glede na postavljeno razdelitev iz jugoslovanskih časov, da lahko ohranja financiranje priviligiranih raziskovalnih skupin na univerzah ter nespremenjeno financirane nekaj izbranih priviligiranih državnih inštitutov. Slovenija je država, ki ima največji delež zaposlenih raziskovalcev v državnih inštitutih.

  Sistem ARRS podpira negativno selekcijo ter preprečuje reformo slovenskih državnih inštitutov, ki delujejo po principih, ki so jih postavili v Sovjetski zvezi. ARRS bi bilo potrebno čim prej ukiniti, saj tudi velik del zaposlenih na ARRS tja prišel po politični liniji in so :
  1. popolnoma nesposobni (vse kar delajo je oviranje razvoja slovenske znanosti s pravilniki, ki jih ne poznajo nikjer v EU)
  in
  2. raje žrtvujejo slovensko znanost kot pa da bi ustrezno spremenili/prilagodili pravilnike ARRS, ki bi omogočali uspeh na razpisih EU kot je ta, ki ga omenja zapis dr. Opare. Vse z namenom, da se ohranja “stabilno” financiranje raziskovalnih skupin, ki so bile kot prednostne izbrane že v prejšnem propadlem sistemu. Velikokrat tudi tako, da je vodja raziskovalne skupine v svoji raz. skupini zaposlil in podpiral sorodnika kakšnega komunističnega veljaka. Pri vsem skupaj imamo odločilno vlogo tudi skrbo izbrani znastveni sveti ARRS, kjer se vedno pazi, da so člani teh svetov vedno “naši”, to je predstavniki slovenske znanstvene mafije, ki ima korenine večinoma v prejšnem sistemu.

  • mogoče pa so kake principe postavili še pred Sovjetsko zvezo.. Kaj pa Marija Terezija? Ali pa Napoleon v Ilirskih provincah?

 2. Kot sledi iz zapisanega, bi res dobra in uspešna prijava na ta razpis morala vsebovati take postopke za delitev denarja, ki niso skladni s Pravilnikom in Metodologijo ARRS. Ne vidim možnosti, da bi se to lahko tako korenito spremenilo do leta 2017…

 3. Urša, čestitam za to pobudo! Programske skupine so fevdalni relikt, ki ga sedanje vodstvo ARRS (oz. ustrezna politična klientelai) na vse pretege brani. Številni niti teoretično ne moremo kandidirati kot mentorji MR, omejeni pa smo tudi pri kandidaturi za projekte — “etabliranci” imajo prednost.

 4. Če kdo ne ve: programske skupine so si izmislili kot nadomestek za stabilno financiranje na inštitutih in na univerzah. Zgodilo pa se je tole: denar so rezali, obenem pa so vodjem programskih skupin (ki so bili v številnih primerih izbrani dogovorno) dodelili nepopisno velike pristojnosti. Nekateri “šefi” v teh razmerah niti niso več hoteli biti šefi. Nekaterim pa se je zdelo logično, da so, četudi po naključju. In se zdaj obnašajo kot šefi, čeprav so sinovi naključja.

  • Tako enostavno sicer ni, je pa res, da imajo šefi PS dovolj velike pristojnosti in očitno v veliki večini primerov v SLO za takšno moč še nismo zreli.

   Prav tako pa je res (in po mojih izkušnjah ravno to marsikomu ni všeč), da je treba za članstvo v programski skupini izpolniti določene pogoje. Torej ja, gre za neke vrste stabilno financiranje za tiste, ki morda kaj naredijo. Res je tudi, da se velika večina sredstev porabi za 20% dodatne zaposlitve in ne za nove doktorje, nekateri pa mislijo da bi bilo treba drugače. Toda PSa sploh ne moreš sestaviti brez etabliranih raziskovalcev, žal je pa res, da se večinoma PS ohranajajo in da so možnosti za nove programe skoraj nične.

 5. Neprimerno je pa tudi, da pri razpisu za sofinanciranje dokt. študija, je eden izmed pogojev, da je predvideni mentor član PS. S tem se mlajše ljudi onemogoča in izključuje.

  • –> taka delitev je podporni mehanizem stabilnega financiranja, kar je menda osnovna (ali tudi praktično edina?) naloga ARRS. To pomeni, da se ohranja oz. financira le programske skupine (PS). Še več, število teh mladih “pomočnikov” je že razdeljeno za nekaj let naprej, kdo pa bo lahko njihov mentor, pa nekako določi vodja PS kakor se odloči da bo to narejeno. Torej mladi nimajo kaj dosti besed, tusi izven PS pa so itak izven stabolnega financiranja in jim ni treba “pomagati” s prekarnim delom mladih.

  • zaradi natančnosti bi dodal le, da pri tej doktorski shemi članstvo v programski skupini ali projektu ne bo potrebno. UM bo očitno na razpisu izbirala kandidate in ne mentorjev. To je že napredek. Domnevam, da bo drugod podobno.
   Torej: fevdalizem programskih skupin forsira ARRS. Če je v ozadju MIZŠ, pa se bo še pokazalo.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj