Nedopustno je, da v novem Upravnem odboru Univerze v Ljubljani ni žensk

  Sporočilo za javnost Komisije za ženske v znanosti:

  Sestava novoimenovanega Upravnega odbora Univerze v Ljubljani (UO UL), objavljena na spletni strani univerze, je povsem moška, brez ene same ženske predstavnice:

  • prof. dr. BORUT BOŽIČ, predsednik
  • mag. URBAN KRAJCAR, namestnik predsednika UO UL, predstavnik vlade RS,
  • prof. dr. ANTON GRIZOLD, predstavnik pedagoških delavcev
  • prof. dr. RAJKO PIRNAT, predstavnik pedagoških delavcev
  • doc. dr. TONE ČEŠNOVAR, predstavnik nepedagoških delavcev
  • g. JOŽE COLARIČ, predstavnik Vlade RS
  • dr. PETER UMEK, predstavnik Vlade RS
  • mag. VOJMIR URLEP, predstavnik delodajalcev
  • MATEJ DROBNIČ, predstavnik ŠS UL

  Ob imenovanju UO UL tako nista upoštevani zakonski določili – 7. člen Zakona o enakih možnostih žensk in moških ter Uredba o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov. 19. člen Pravilnika o volitvah organov UL (Pravilnik), ki je bil v veljavi do 10. 2. 2017, določa, da so v UO iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci), imenovani trije člani ter en predstavnik drugih delavcev, zaposlenih na univerzi. Članice UL so pravilno vložile kandidature za šest kandidatov in tri kandidatke iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost ter dveh kandidatov in ene kandidatke izmed predstavnikov drugih delavcev, zaposlenih na univerzi.

  Sestava UO bi bila torej lahko drugačna, če bi volilno telo, v katerega je vsaka članica univerze lahko predlagala enega člana oziroma članico, upoštevalo Zakon o enakih možnostih žensk in moških ter Uredbo o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov. 20. člen omenjenega Pravilnika določa, da tri predstavnike ustanovitelja univerze imenuje Vlada Republike Slovenije po svojih pravilih.

  Komisija za ženske v znanosti pri MIZŠ je 9. maja 2017 odgovorne na ministrstvu zaprosila za pojasnilo, zakaj so vsi predstavniki ustanovitelja v UO UL moški, in obrazložitev, zakaj MIZŠ ni predlagalo ženske predstavnice. Obenem je Komisija tako UL kot MIZŠ pozvala k razmisleku o možnosti zamenjave že predlaganih članov ter vključitvi ženskih predstavnic. Ker omenjeni zakonski podlagi, ki onemogočata enospolno sestavo pomembnih organov upravljanja, nista vključeni v Pravilnik, je Komisija pozvala vodstvo UL k dopolnitvi Pravilnika.

  Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je predsednici komisije zahvalila za poziv. Pojasnila je, da si je ministrstvo prizadevalo, da bi bile med tri člane oz. članice Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, kolikor jih lahko imenuje Vlada Republike Slovenije, imenovane tudi članice, vendar pri iskanju kandidatk žal ni bilo uspešno. Kot je še dejala ministrica, se vsekakor močno zavzema za imenovanje ženskih kandidatk na takšne funkcije in si obenem tudi želi, da bi bile ženske v večji meri pripravljene prevzemati različne funkcije.

  Tako od UL kot MIZŠ bi pričakovali zgled pri uvajanju pozitivnih sprememb v smislu Zakon o enakih možnostih žensk in moških ter Uredbe o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov. Upravičeno pričakujemo, da bodo v organe, kjer je zastopanost žensk že tako (pre)majhna, prednostno predlagane ženske predstavnice. Ker omenjeni zakonski podlagi, ki onemogočata enospolno sestavo pomembnih organov upravljanja, nista vključeni v Pravilnik o volitvah organov UL, vodstvo UL javno pozivamo k dopolnitvi tega pravilnika. Obenem tako UL kot MIZŠ javno pozivamo k razmisleku o možnosti zamenjave že predlaganih članov ter vključitvi ženskih predstavnic. Enospolna moška sestava tako pomembnega organa, kot je UO UL, je nedopustna.

  Komisija za ženske v znanosti pri MIZŠ

  Volitve Upravnega odbora Univerze v Ljubljani