Včeraj so v Dnevniku na RTVSlo poročali, da država ne bo več sofinancirala tradicionalnih tekmovanj iz znanja fizike, matematike, astronomije, logike in drugih ved (tekmovanja za Preglova, Vegova in podobna priznanja). Razlog naj bi bil v tem, da so razpis za to področje iz Ministrstva za šolstvo prenesli na Zavod za šolstvo, tam pa so za sofinanciranje raje izbrali tekmovanja iz klekljanja, kuhanja in taborniškega mnogoboja (Vir: http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174522883 )

Zavod za šolstvo je objavil pojasnilo: “Razlog za zavrnitev večine vlog je bilo dejstvo, da je organizator tekmovanj iz drugih javnih virov pridobil sredstva v višini, ki je presegala z javnim razpisom določene upravičene stroške tekmovanja. Dvojno financiranje iz javnih sredstev pa je prepovedano.” (Vir: https://www.zrss.si/objava/zavod-republike-slovenije-za-solstvo-ne-ukinja-solskih-tekmovanj)

Odziv Zavoda za šolstvo na twitterju:

Glej tudi: