Kot kaže se pripravlja prenova delovanja Javne agencija za raziskovalno dejavnost RS ali krajše ARRS. Ustanovljena je bila Usmerjevalna skupina za izpopolnjevanje sistema sofinanciranja in spremljanja raziskovalne dejavnosti, ki naj bi pripravila predloge sprememb. Prvič se je sestala že 28. 3. 2019. (vir)

Delovna področja skupine so:

  1. postopki vrednotenja in ocenjevanja raziskovalne dejavnosti;
  2. elementi institucionalnega pristopa k financiranju znanosti;
  3. instrumenti vrednotenja učinkov izvajanja raziskovalne dejavnosti, (so)financirane preko agencije.

Naloge Usmerjevalne skupine pa so:

  • opredelitve usmeritev in ciljnih področij sprememb v naslednjem srednjeročnem obdobju;
  • tvorno sodelovanje pri noveliranju zakonodaje na področju raziskovalne dejavnosti in zagotavljanje skladnosti delovanja agencije;
  • razvoj instrumentarija za vrednotenje učinkovitosti izvajanja raziskovalne dejavnosti, (so)financirane preko agencije in
  • zagotavljanje dialoga s širšo javnostjo.

Člani usmerjevalne skupine so:
dr. Marko Topič 
dr. Roman Jerala 
dr. Nina Zidar 
dr. Tatjana Avšič Županc 
dr. Mitja Žagar
dr. Mihaela Koletnik 
dr. Rado Bohinc
dr. Polona Domadenik
mag. Franci Pivec
mag. Simona Jerman
dr. Karin Stana Kleinschek
dr. Igor Muševič
dr. Tomaž Savšek
dr. Branko Stanovnik
dr. Igor Emri
dr. Gregor Serša
dr. Hojka Kraigher
dr. Slavko Splichal
dr. Barbara Murovec
dr. Renata Salecl
dr. József Györkös

Izbrani so bili po naslednjem ključu:

Zdaj je pravi čas, da se obrnete neposredno na člane skupine s konkretnimi argumentiranimi predlogi, kaj in kako bi spremenili v delovanju Javne agencija za raziskovalno dejavnost.

PUSTITE KOMENTAR

Vpiši svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.