Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Državnega zbora Republike Slovenije organizira JAVNO PREDSTAVITEV MNENJ O pomenu znanosti, raziskav in inovacij za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije, ki bo v petek, 11. 1. 2019, ob 11. uri v veliki dvorani Državnega zbora, Ljubljana, Šubičeva 4.

Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti glede navedenih področij, kot podlago za pripravo Predloga zakona o znanstveno raziskovalni dejavnosti.

Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja:

  1. Kako zagotoviti ustrezno avtonomijo raziskovanja in avtonomijo raziskovalnih organizacij – med avtonomijo in odgovornostjo?
  2. Kakšen je posreden in neposreden vpliv raziskav na konkurenčnost gospodarstva ter družbeni razvoj v celoti?
  3. Kako zagotoviti ustrezna sredstva za raziskovanje in v katera področja usmerjati dodatna sredstva?
  4. Kako doseči ustrezno upravljanje sistema raziskav in inovacij ter javnih
    raziskovalnih organizacij?
  5. Uvedba ključnih kazalcev uspešnosti v povezavi z institucionalnim financiranjem oz. relacija do programskega financiranja?
  6. Uporaba tujega jezika v raziskovalnem procesu in prijavah na instrumente financiranja?
  7. Internacionalizacija – kako opolnomočiti raziskovalne institucije za intenzivno internacionalizacijo?
  8. Razmerje med znanostjo/raziskavami in inovacijami ter potreben institucionalni dizajn za implementacijo politik – kako zagotoviti ustrezno sodelovanje raziskav in industrije?

Več informacij: Dz-rs: Javna predstavitev mnenj (pdf).