Študenti senatorji Filozofske fakultete so te dni fakultetni javnosti in vodstvu poslali tole pismo.

Spoštovani dekan, spoštovani senatorji in senatorke, spoštovani predstojniki in predstojnice oddelkov Filozofske fakultete,
ponedeljkova izredna skupna seja Senata in Upravnega odbora Filozofske fakultete je izredno pomembna, saj se na njej odločamo, ali bomo sprejeli ideologijo o nujnosti varčevanja, ali pa bomo zahtevali, da se visoko šolstvo financira na ustrezen način, kot to od Vlade RS med drugim zahteva tudi Ustavno sodišče RS. Študentje želimo izpostaviti, da se tako rekoč odločamo med dvema perspektivama, dvema različnima družbama:
• perspektivo, v kateri sta znanost in izobraževanje zavestno podfinancirani ter podvrženi političnim in kapitalističnim interesom,
• ali družbo, v kateri sta avtonomna univerza in brezplačno ter kritično izobraževanje bistveni sili razvoja.
Filozofska fakulteta že vrsto let nima dovolj denarja, zato je morala plače financirati iz lastnih sredstev:
• leta 2008 je zagotovila 370.000 €,
• leta 2010 že 1.607.000 €,
• leta 2012 se ta številka približa trem milijonom €,
• proračun za leto 2013 predvideva nadalnje ~ 15% znižanje sredstev za visoko šolstvo.
Vidimo, da trenutni in prihodnji finančni pogoji povzročajo razpadanje brezplačnega visokega šolstva in vsiljujejo trend komercializacije univerze pod sloganom “Fakultete naj denar najdejo same.” Delovanje po principu ponudbe in povpraševanja izničuje znanstveno avtonomijo, podreditev gospodarstvu pomete s humanistiko (kar na kratki rok pomeni zapiranje oddelkov), študij izgubi svojo kritično in emancipatorno razsežnost, šolnine pa v končni fazi poskrbijo, da univerza postane institucija, ki je dostopna samo materialno priviligiranim.
Dekana Filozofske fakultete, red. prof. dr. Andreja Černeta, zato pozivamo, da odločno zavrne varčevalne ukrepe in z njimi povezano varčevanje na fakulteti.
Pozivamo ga tudi, da po vzoru rektorja Univerze v Ljubljani, red. prof. dr. Stanislava Pejovnika, problematizira svojo kazensko odgovornost za neizvajanje domnevno nujnih varčevalnih rezov in od Vlade RS zahteva spoštovanje sodbe Ustavnega sodišča RS, da se zakonsko uredi financiranje visokega šolstva (v skladu z 58. členom Ustave RS, ki določa, da so državne univerze in državne visoke šole avtonomne, njihovo financiranje pa ureja zakon).
Dekanu pri udejanjanju ponujenih predlogov študentje senatorji Filozofske fakultete izrekamo vso podporo. S tem je predvsem mišljena podpora dekanu v primeru, da bo moral kazensko odgovarjati za neizvajanje varčevalnih ukrepov. Če bi do tega prišlo, bomo študentje senatorji v sodelovanju s civilno družbo poskrbeli za mobilizacijo čim večjega števila študentov in visokošolskih delavcev ter ustrezen množičen odziv v javnosti.
Študenti in študentke Senata Filozofske fakultete UL
Ljubljana, 3. 11. 2012

Na pismo se je kratko odzval tudi rektor Univerze v Ljubljani:

Spoštovani,
v celoti podpiram pismo študentov senatorjev.
Lep pozdrav, Stane Pejovnik, rektor

8 št. komentarjev

  • Ja ampak tole je šele predlog!

   64. člen
   (sankcije za prekršek)
   Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba neposrednega ali posrednega
   uporabnika proračuna države ali občine, če:
   – pripravi finančni načrt v nasprotju z izhodišči vlade, župana oziroma predstojnika
   neposrednega uporabnika proračuna;
   – ne posreduje pravočasno finančnega načrta v soglasje pristojnemu ministrstvu
   oziroma županu;
   – ustvari primanjkljaj na plačnih kontih;
   – ni pripravila sanacijskega načrta v skladu z drugim odstavkom 51. člena tega
   zakona.
   65. člen
   (razrešitev odgovorne osebe posrednega uporabnika proračuna)
   (1) Vlada oziroma župan iz krivdnih razlogov razreši odgovorno osebo posrednega uporabnika
   proračuna, če :
   – finančni načrt ni bil pripravljen v skladu z izhodišči vlade, župana oziroma predstojnika
   neposrednega uporabnika;
   – ne posreduje pravočasno finančnega načrta v soglasje ministrstvu oziroma županu;
   – ni bila upoštevana prepoved prerazporejanja sredstev na plačne konte;
   – če je v letnem poročilu izkazan presežek odhodkov nad prihodki.
   (2) Predlog za razrešitev odgovorne osebe posrednega uporabnika proračuna vladi posreduje
   pristojno ministrstvo, županu pa občinska uprava.
   (3) Če je odgovorna oseba posrednega uporabnika proračuna države ali občine oseba, za
   katero razrešitev ni pristojna vlada oziroma župan, vlada oziroma župan predlaga razrešitev
   odgovorne osebe posrednega uporabnika organu, pristojnemu za njegovo imenovanje.

 1. Noben ukrep ni dober, če nisi odkril dejanskega vzroka težav.Leta slabega gospodarjenja, ne moreš popraviti tako, da boš v prihodnje določil kdo je kriv za slabo stanje.
  Zakaj se večina prizadetih ne zaveda, da svoj dohodek ne moreš dobiti, že zaradi tega ker si zaposlen. Če je veriga predolga se pogosto zapletamo v njo in se spotikamo. Naša je že tako velika in so eni deli tako zarjaveli, da jih sploh več ne vidimo kot nevarnost lastne pogube. Če bi vsak, vsaj zloščil svoj kos verige, morda ne bi, pri padcih, prihajalo do okužbe še zdravih delov. Takrat,ko se bo veriga začela razjedati, bo ostal le nujni del, potreben za obstoj.
  Se strinjam, kritika je potrebna, vendar peticije brez konkretnih posegov v lastno identiteto ne rešujejo situacije, jo le mečejo iz tira.

 2. tudi pri dotičnem problemu je sila pomembno, gledamo nanj od zunaj ali skupaj z njim- sedimo za isto mizo.
  Spomnimo se samo na znano gospo Marijo Antonetto in njene preroške besede, ki se jih prežvekuje še danes.''pa naj jedo potico, če že nimajo z6a kruh.''
  nekaj podobnega slišimo reči tudi tiste, ki vztrajno in trmasto stojijo za stališčem, da se varčevanje MORA izogniti u7niverzam in podobnim ustanovam.
  Veste, veliko raje bi vas slišali, če bi v današnjem, zelo bolečem in zelo aktualnem trenutjku vzeli v roke pamet- katere vam, to verjamem, ne primanjkuje- in rekli:''Ja, kaj pa, če je čas varčevanja tudi tisti čas, ko lahko mičkeno pospravimo po kotih in odstranimo smeti, kis e že leta in leta valjajo pod nogami, ker smo bili preveč vajeni komodnosti, da bi poprej to storili.''
  Mene osebno bi podatki, da pri nas študira – v primerjavi z ostalim svetom- ogromno aktivnih prebivalcev Slovenije. Žal pa je med njimi tudi ogromno (preveč) praktično popolnoma neuporabnih, ko enkrat diplomirajo.
  Zelo v srce segajoča je tudi kolumna Šestakove
  http://www.polet.si/kolumna/bodite-zmagovalci
  ki med vrsticami govori tudi o tem, da bi pri nas vsi vse radi imeli- in to brez posebnega truda.
  pri nas je brez števila fakultet, ki vedno znova in znova bruhajo nešteto diplomantov, s katerimi nimamo kaj početi.
  Recimo novinarji. Trendi v svetovnem merilu kažejo, da bodo mediji kot taki počasi , a sigurno, izumrli.
  Mi pa trmasto vztrajamo na okopih. Pa žal ne zaradi skrbi za mlade, temveč zato, ker nočemo, da kolegi profesorji ostanejo brez službe in dela. ob tem pa nas ne briga, če iz leta v leto ustvarjamo nove stotnije brezposelnih novinarjev, ki jhi nihče noče zaposliti.
  Nasploh je- vem iz prakse- v akademskih vodah preveč tistih, ki enostavno nimajo stika z realnim svetom. Ki- rečeno bolj po domače- ne znajo zamenjati žarnice, če pa bi jo že, bi jim morali zato plačati po akademskih tarifah.
  Zlepa ali zgrda bo tudi univerza morala spregledati in se pričeti zavedati, da imajo tisti, ki ustvarjajo pogoje za normalno delovanje in delo tudi zanje, le dve roki. In zaslužijo borih 589 evrov v povprečju. že danes živijo slabše kot so živeli nekoč tlačani, ki so morali gospodarju dajati le desetino.
  Ne bodite, torej, tako preklemansko oholi, vzvišeni. Poskušajte v teh krutih časih razmišljati s polno glavo- in ne s prazno.

PUSTITE KOMENTAR

Prosim vnesite svoj komentar!
Prosimo, vnesite svoje ime tukaj