Stephen Hawking v svoji knjigi Kratka zgodovina časa omenja poleg horizontalne časovne linije še vertikalno, ki naj bi – kakor jaz razumem zadevo – bila čas vsakega posameznega objekta v prostoru. Prosil bi vas za podrobnejšo razlago.

Horizontalna in vertikalna časovna linija sta pri Hawkingu le opisni imeni za realni in imaginarni čas. V “običajnem” prostoru-času tri prostorske dimenzije niso povsem enakovredne časovni dimenziji, saj nastopa čas t v enačbi za merjenje razdalje med dogodki v prostoru-času z negativnim predznakom

ds2=dx2+dy2+dz2c2dt2.

Hawking je postavil hipotezo, da je bila v prvih trenutkih vesolja časovna dimenzija prostora-časa zaradi kvantnih vplivov po obnašanju enaka prostorskim dimenzijam. V prvih trenutkih vesolja naj bi bil imaginarni čas tisti v katerem naj bi se odvijali fizikalni procesi in ne realni čas, ki je prevzel oblast nad vesoljem šele po koncu prvih trenutkov vesolja, in ki ga merimo danes.Realni (običajni) čas t je imaginarni čas T pomnožen z imaginarnim številom i (kvadratni koren od -1):

dt=i dT.

Če imaginarni čas kvadriramo, kar naredimo, ko računamo razdaljo med dogodki v prostoru-času, dobimo dodatni minus, zato bo imaginarni čas v metriki nastopal s pozitivnim predznakom tako kot prostorske koordinate:

dt2 = -dT2

ds2=dx2+dy2+dz2+c2dT2

Če verjamemo Hawkingu, naj relacije prej in kasneje v dobi, ko je domnevno veljala “nova” metrika, naj ne bi bile dobro definirane. Glej tudi odgovor: Kaj je bilo pred velikim pokom?

(Sašo Dolenc)

-
Podpri Kvarkadabro!
Naroči se
Obveščaj me
guest

0 - št. komentarjev
Inline Feedbacks
View all comments