Kaj je imaginarni čas?


  Stephen Hawking v svoji knjigi Kratka zgodovina časa omenja poleg horizontalne časovne linije še vertikalno, ki naj bi – kakor jaz razumem zadevo – bila čas vsakega posameznega objekta v prostoru. Prosil bi vas za podrobnejšo razlago.

  Horizontalna in vertikalna časovna linija sta pri Hawkingu le opisni imeni za realni in imaginarni čas. V “običajnem” prostoru-času tri prostorske dimenzije niso povsem enakovredne časovni dimenziji, saj nastopa čas t v enačbi za merjenje razdalje med dogodki v prostoru-času z negativnim predznakom

  ds2=dx2+dy2+dz2c2dt2.

  Hawking je postavil hipotezo, da je bila v prvih trenutkih vesolja časovna dimenzija prostora-časa zaradi kvantnih vplivov po obnašanju enaka prostorskim dimenzijam. V prvih trenutkih vesolja naj bi bil imaginarni čas tisti v katerem naj bi se odvijali fizikalni procesi in ne realni čas, ki je prevzel oblast nad vesoljem šele po koncu prvih trenutkov vesolja, in ki ga merimo danes.Realni (običajni) čas t je imaginarni čas T pomnožen z imaginarnim številom i (kvadratni koren od -1):

  dt=i dT.

  Če imaginarni čas kvadriramo, kar naredimo, ko računamo razdaljo med dogodki v prostoru-času, dobimo dodatni minus, zato bo imaginarni čas v metriki nastopal s pozitivnim predznakom tako kot prostorske koordinate:

  dt2 = -dT2

  ds2=dx2+dy2+dz2+c2dT2

  Če verjamemo Hawkingu, naj relacije prej in kasneje v dobi, ko je domnevno veljala “nova” metrika, naj ne bi bile dobro definirane. Glej tudi odgovor: Kaj je bilo pred velikim pokom?

  (Sašo Dolenc)

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.