Objavljen predlog Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dalo v javno razpravo predlog Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti. Do 29. novembra 2017 lahko preko eUprave na predlog zakona posredujete pripombe. Besedilo zakona s pojasnili ministrstva je objavljeno spodaj.

Uvaja se stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti. Predvideno je, da se sredstva za raziskovalno razvojno dejavnost povečajo tako, da dosežejo 0,7% BDP v petih letih in 1% BDP v desetih letih. Uvaja se institucionalno financiranje, ki sestoji iz treh stebrov: ustanoviteljskega, raziskovalnega in infrastrukturnega.
Predlagana je uvedba možnosti nagrajevanja raziskovalcev do dvakratnika osnovne plače, če so za to zagotovljena sredstva, ki niso sredstva državnega proračuna Republike Slovenije.

Kot strokovno posvetovalno telo vlade je predlagano oblikovanje Sveta za raziskovanje in inovacije Republike Slovenije. Z namenom obravnavanja etičnih vprašanj in ravnanj v raziskovalni in razvojni dejavnosti je predlagana vzpostavitev Nacionalnega sveta za integriteto v znanosti. Predlagana je tudi ureditev odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture na javnih raziskovalnih organizacijah ter skladno z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov urejene zakonske podlage za izvajanje strategije.

Predlog zakona na novo opredeljuje javno službo v raziskovalno-razvojni dejavnosti na način, da le-ta predstavlja vso raziskovalno-razvojno dejavnost, infrastrukturno dejavnost ter z njima povezani strokovno in podporno dejavnost, s katero javne raziskovalne organizacije v javnem interesu dolgoročno in kakovostno uresničujejo svoje temeljno poslanstvo. Sofinancirana je lahko tako iz javnih kot tudi iz zasebnih sredstev. (Vir: MIZS)

-
Podpri Kvarkadabro!
Naroči se
Obveščaj me
guest

0 - št. komentarjev
z največ glasovi
novejši najprej starejši najprej
Inline Feedbacks
View all comments