Apel raziskovalcev proti hitrim spremembam statuta ARRS

  Skupina raziskovalcev je danes objavila javni poziv Upravnemu odboru ARRS, naj ta umakne spremembe statuta agencije, ki jih je sprejel na svoji ustanovni seji: Dnevnik: Novi Upravni odbor ARRS na prvi seji spremenil statut agencije in STA: Skupina raziskovalcev nasprotuje spremembam statuta agencije za raziskovalno dejavnost.

  Vlada Republike Slovenije v odhajanju je 17. julija 2014 imenovala člane Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS). Upravni odbor je na svoji prvi seji v novi sestavi, dne 22. julija 2014, sprejel »Standarde strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije« in dve spremembi Statuta ARRS, ki se spodaj podpisanim zdita neprimerni. Spremembi sta:

  • skrajšanje roka objave javnega natečaja za imenovanje direktorja s 60 na 30 dni (22. člen) in

  • skrajšanje roka za prijavo na natečaj s 15 na le 8 dni (24. člen).

  Četudi prava motivacija za tako nagli spremembi znanstveni javnosti ni poznana, ugotavljamo, da to dejanje skupaj z zahtevo po obširnejši dokumentaciji, ki jo narekujejo nova merila za izbor, oži krog primernih kandidatk in kandidatov, ki bi se lahko prijavili na razpis za novega direktorja ali direktorico ARRS. Ta je namreč objavljen konec julija, ko razpis že tako in tako zasledi manjše število morebitnih kandidatov in kandidatk.

  Sistem dodeljevanja javnih sredstev na ARRS je že dolgo izpostavljen številnim utemeljenim kritikam znanstvene in strokovne javnosti, zato je treba skrbno izbrati novo vodstvo, ki bo delovalo v prid celotne slovenske znanosti in družbe. Zato sta dotični spremembi Statuta ARRS izjemno škodljivi, lahko celo zlonamerni. Še toliko bolj pa je pomembno izpostaviti to hitenje pri imenovanju vodstva ARRS v kontekstu rezultatov nedavnih predčasnih državnozborskih volitev, saj menimo, da bi morala novega direktorja ali direktorico ARRS imenovati nova vlada in s tem prevzeti nase tudi vso potrebno odgovornost.

  V želji, da bi se na razpis za novega direktorja ali direktorico ARRS prijavil širok krog primernih kandidatov in kandidatk, kar je prvi pogoj za potrebne spremembe na ARRS, predlagamo umik navedenih sprememb Statuta ARRS.

  viš. znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec, dr. Jernej Zupanc, izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde, izr. prof. dr. Jure Zupan, doc. dr. Renata Šribar, prof. dr. Gregor Majdič, prof. dr. Branka Javornik, prof. dr. Marija Bešter Rogač, dr. Lea Županc Mežnar, doc. dr. Irena Grgić, doc. dr. Jernej Fesel Kamenik, doc. dr. Cene Gostinčar, viš. znan. sod. dr Zdenka Šlejkovec, prof. dr. Jernej Jakše, dr. Matjaž Ličer, prof. dr. Mojca Narat, znan. sod. dr. Maja Zorović, prof. ddr. Aleš Iglič, dr. Ana Rotter, doc. dr. Metka Mencin Čeplak, izr. prof. dr. Nedjeljka Žagar, prof. dr. Peter Maček, prof. dr. Romana Marinšek Logar, znan. svet. dr. Ingrid Falnoga, doc. dr. Andreja Gomboc, znan. sod. dr. Vasko Jovanovski, dr. Eva Menart, viš. znan. sod. dr. Johannes van Elteren, prof. dr. Damjana Rozman, znan. sod. dr. Natalija Vrečer, prof. dr. Andrej Udovč, doc. dr. Matej Butala, dr. Vesna Flander Putrle, Milijan Šiško, dipl. biol., znan. sod. dr. Nejc Košnik, izr. prof. dr. Modest Vengust, dr. Bojan Šarac, prof.dr. Jadran Faganeli, dr. Polona Kalan Carson, dr. Uroš Kostić, akad. prof. dr. Dušan Hadži, prof. dr. Lev Kreft, prof. dr. Darko Štrajn, prof. dr. Jurkica Kidrič, izr. prof. dr. Peter Veranič, znan. sod. dr. Miha Nemevšek, prof. dr. Borut Bohanec, prof. dr. Kristina Sepčić, izr. prof. dr. Jelka Šuštar Vozlič, prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, prof. dr. Ksenija Kogej, prof. dr. Milica Antić Gaber, prof. dr. Janez Stepišnik, doc. dr. Simona Petru

  8 KOMENTARJI

  1. Končno zgledno dolga lista podpisnikov in kar precej znamenith imen med njimi!
   To je ogromno za poletni čas in za kratek čas zbiranja!
   Mislim, da bo treba objaviti še listo dodatnih podpisnikov, ki so bili zaradi dopusta sedaj odsotni.
   Ali lahko pričakujemo kak efekt?

  2. K apelu so pristopili še:
   dr. Alja Adam, prof. dr. Tom Turk, prof. dr. Damjan Glavač, prof. dr. Dejan Križaj in doc. dr. Mojca Urek

   Urša Opara Krašovec

  3. Iz Dnevnika:

   ARRS je samo na zadnjem razpisu razdelila 10 milijonov evrov. Veliko znanstvenikov agenciji očita, da ne deluje transparentno in v korist znanosti. Še posebno zaskrbljeni so zaradi rokohitrsko sprejetih sprememb statuta, saj so te po njihovem mnenju “škodljive, lahko celo zlonamerne”. Franciju Demšarju bi lahko prinesle še tretji mandat. …

   »Najbolj smiselno v tem trenutku, ko so stvari že tako daleč, bi bilo imenovati vršilca dolžnosti in počakati na novo vlado, takrat pa razpis ponoviti in v razumnih rokih izbrati ustreznega kandidata,« je prepričan prodekan za področje biologije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani dr. Tom Turk. »Gre namreč za vodstveni položaj na agenciji, ki deli javna sredstva za tako rekoč vso slovensko znanost, razen nekaj malega, kar se financira iz evropskih sredstev. Direktor ARRS ima v rokah škarje in platno.«

   Spremembe, da bi nad milijoni še naprej bedel Demšar? | Dnevnik

  4. Kot kaže lahko navezo Demšar-Bohinc pred izvršitvijo prevzema ARRS za nadaljnjih 5 let zaustavi samo neposredna javna kritika tovrstnega početja s strani novega mandatarja Mira Cerarja!

  5. Celotni intervju (brez fotografije) je dosegljiv na:
   http://www.delo.si/arhiv/omrezje-ob-menjavi-oblasti-drzi-skupaj.html
   Vse izjave so močno pretehtane in silno pomembne! Povedane so zelo plastično in razumljivo tudi za širšo publiko.
   Posebno jasne in razumljive so povezave s športom, ki se direktno in močno dotaknejo športno nastrojenih Slovencev in Slovenk.
   Upajmo, da še koga drugega!
   Mag. Alenka Bratušek pa bi se morala vprašati, zakaj je ZaAB dobila toliko glasov – "predvolilni golaž" je bil namreč zelo dober, ampak deluje odvajalno in uničujoče.

  6. Hi hi, očitno je bilo treba počakati samo, da GG dokončno prevzame vajeti v SMC. Tile podpisniki za odprt in transparenten javni razpis (pri čemer imajo sicer prav) pa so spet odigrali vlogo koristnih tepčkov.

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.