The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation

    Običajna predstava o sodobnem demokratičnem strankarskem sistemu temelji na prepričanju, da gre v politiki za tekmovanje idej, pri čemer državljani na osnovi argumentov vrednotijo posamezne pobude in se do njih opredeljujejo. Psiholog Drew Westen zagovarja nasprotno trditev, da v politiki v resnici ne gre za trg idej, ampak za trg čustev, česar se po njegovem mnenju vsaj v ZDA republikanci tradicionalno bistveno bolje zavedajo kot demokrati. V knjigi ob analizi pomembnih trenutkov iz politične zgodovine ZDA predstavi raziskave, ki dokazujejo, da za prepričane pripadnike posamezne stranke racionalni argumenti štejejo bolj malo. Napake vidijo le pri konkurentih, pri politikih, ki so jim čustveno bližje, pa možganski obrambni mehanizmi zameglijo trezno presojo. (S.D.) Drew Westen The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation PublicAffairs, 2007