Članice društev, ki so podprla kandidaturo prof. dr. Matjaža Gamsa za izvolitev v državni svet za področje raziskovalne dejavnosti, smo ogorčene nad stališči in aktivnostmi dr. Gamsa, povezanimi s posvetom “Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda”, ki je potekal v Državnem svetu Republike Slovenije 24. maja 2018.

Prof. dr. Matjaž Gams se je izneveril vsem pričakovanjem, da bo v Državnem svetu Republike Slovenije deloval kot neideološki glas v prid celotne slovenske znanstvene skupnosti. Podpisane raziskovalke želimo v Državnem svetu imeti takega zagovornika oziroma zagovornico znanosti in razvoja v Sloveniji, ki se bo zavzemal, zavzemala tudi za izboljšanje položaja žensk v znanosti.  Dr. Gamsu s tem pismom izrekamo nezaupnico in ga javno pozivamo k odstopu z mesta, ki mu je bilo zaupano tudi s podporo naših društev.

Podpisane in članstvo v društvih, ki so podprla kandidaturo M. Gamsa za Državni svet:

 • viš. znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec (Slovensko kemijsko društvo)
 • znan. sod. dr. Mateja Hočevar (Slovensko kemijsko društvo)
 • izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde (DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Društvo za vakuumsko tehnologijo Slovenije, Društvo MIDEM – Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale )
 • prof. dr. Andreja Gomboc (DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • izr. prof. dr. Karin Cvetko Vah (DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • prof. dr. Marija Bešter-Rogač (Slovensko kemijsko društvo)
 • doc. dr. Barbara Rovšek (DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • doc. dr. Emilija Stojmenova Duh (Društvo slovenske sekcije IEEE – institut inženirjev elektrotehnike in elektronike)
 • izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž (DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • prof. dr. Mojca Čepič (DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • viš. znan. sod. dr. Marjeta Maček Kržmanc (Slovensko kemijsko društvo)
 • viš. znan. sod. dr. Irena Grgič (Slovensko kemijsko društvo)
 • znan. svetnica dr. Jurkica Kidrič (Slovensko kemijsko društvo)
 • doc. dr. Nada Kraševec (Slovensko biokemijsko društvo)
 • znan. sod. dr. Ljudmila Fele Žilnik (Slovensko kemijsko društvo)
 • viš. znan. sod. dr. Mojca Pavlin (DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • izr. prof. dr. Simona Golič Grdadolnik, znan. svetnica (Slovensko kemijsko društvo, DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • prof. dr. Nina Gunde Cimerman (Slovensko biokemijsko društvo)
 • prof. dr. Helena Prosen (Slovensko kemijsko društvo)
 • znan. svetnica dr. Andrijana Sever Škapin (Slovensko kemijsko društvo)
 • prof. dr. Nataša Zabukovec Logar (Slovensko kemijsko društvo)
 • prof. dr. Branka Javornik
 • viš. znan. sod. dr. Maša Kandušer
 • doc. dr. Nataša Pavšelj
 • asist. dr. Alenka Levart, univ. dipl. kem (Slovensko kemijsko društvo)
 • izr. prof. dr. Polona Oblak, (DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • znan. sod. dr. Ana Rotter
 • izr. prof. dr. Saša Novak (Slovensko akademijsko tehnično-naravoslovno društvo SATENA)
 • prof. dr. Spomenka Kobe (Slovensko akademijsko tehnično-naravoslovno društvo SATENA)
 • asist. dr. Petra Jenuš (Slovensko kemijsko društvo)
 • prof. dr. Aleksandra Lobnik (Slovensko akademijsko tehnično-naravoslovno društvo SATENA)
 • prof. dr. Neža Kosta Mramor, (DMFA – Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije)
 • doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med.
 • dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M, LL.M
 • izr. prof. dr. Viktorija Florjančič
 • dr. Vildana Sulić Kenk
 • dr. Marija Drev
 • dr. Katja Malovrh Rebec
 • izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

Pobudo lahko podprete s komentarjem na to objavo in z njenim širjenjem.