Radovan Komel: Kloniranje in etika

    Prof. dr. Radovan Komel, Inštitut za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

    KLUB ŠKUC, torek 19.12.2000 ob 20:30.