Nova Rembrandtova slika

    Računalnik je natančno preučil opus enega najpomembnejših baročnih slikarjev in ustvaril novo sliko v njegovem stilu.

    Več informacij: The Next Rembrandt