Kvarkadabra

705 št. objav

/

0 št. komentarjev

Sestavki

Izjava Komisije za enake možnosti na področju znanosti ob dogajanju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Oglašanje raziskovalk in raziskovalcev z argumentiranimi kritikami mora biti povod za razmislek o izboljšavah, nikakor pa ne sme biti kaznovano.

Sindikati nasprotujejo imenovanju novega-starega direktorja ARRS

Skupna izjava VSS in SVIZ za javnost in poziv ministru za izobraževanje, znanost in šport k zavrnitvi predloga novega-starega direktorja ARRS.

Javni interes pri izbiri direktorja ARRS?

Se je morda kdo vprašal, kako je lahko tako hitra odločitev, da se trenutno stanje na ARRS podaljša še za novih pet let, v javnem interesu?

Bojan Pretnar: Zakaj potrebujemo intelektualno lastnino?

Znanje v kakršnikoli obliki – invencija, inovacija, (neutelešena) tehnologija – ima v ekonomskem smislu zelo nenavadno lastnost: znanje se pri uporabi ne izrabi. Prav ta lastnost ga najbolj razlikuje od običajnih materialnih dobrin.

Bojan Pretnar: Kaj je patent?

Zgodovinske korenine patenta segajo več kot pol tisočletja nazaj. Doslej najstarejši znani dokument, ki ga lahko štejemo za prvi zakon o patentih, je dekret Beneške republike iz leta 1474, znan kot Parte Veneziana; vseboval je večino načel, ki jih bolj ali manj še danes vsebujejo patentni zakoni povsod po svetu.

Roman Jerala pridobil nov ERC projekt

Kemijski inštitut pridobil nov projekt Evropskega raziskovalnega sveta za izboljšavo metode urejanja genomov

Starostna diskriminacija ali medgeneracijska solidarnost?

Po predlogu novega zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti naj bi znanstvenike, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, pustili na položajih le še do izteka tekočega financiranja, nato pa bi bili iz javnih sredstev lahko plačani največ 50%.

Marko Noč: Pametnemu dovolj ali ARRS drugič …

Glede na medijsko odmevnost zavrnitve našega raziskovalnega programa »Nujna stanja v interni medicini«, financiranega s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS) ob koncu prejšnjega leta, čutim dolžnost, da javnost obvestim o epilogu te zgodbe.

Dušan Hadži (1921 – 2019)

24. septembra 2019 je umrl slovenski kemik prof. Dušan Hadži.