Branka Javornik

Upokojena redna profesorica, ki je na Univerzi v Ljubljani raziskovala in poučevala genetiko in biotehnologijo.
1 št. objav

/

0 št. komentarjev

Sestavki

Kako poteka ocenjevanje projektov na razpisih ARRS

Letos sem bila članica Občasnega strokovnega telesa (OST) za Javni razpis za financiranje raziskovalnih projektov za l. 2020 in želim predstaviti lastna opažanja tega izbirnega postopka.