Zadnjih nekaj dni je potekalo kar nekaj zanimivih javnih debat o znanosti (Shod za znanost, Znanstvena integriteta v dobi hiperprodukcije, Financiranje znanosti v Sloveniji …), ki so se vse tako ali drugače dotikale vprašanja, kaj sploh je vloga znanstvenika v današnji družbi?

Večina govorcev je problematizirala današnje zelo ozko razumevanje znanstvenika/ce kot “stroja za proizvajanje znanstvenih člankov”. Ta stroj je tem boljši, čim več publikacij v uglednih revijah z veliko citati proizvede v čim krajšem času.

Malo karikirano je to trenutni ideal “odlične znanosti”, ki pa, kot smo lahko slišali iz ust zelo raznolikih govorcev, poleg nesporno velike produkcije objav proizvaja tudi veliko problemov.

Verjetno je zato zdaj pravi trenutek, da v znanstveni skupnosti, pa tudi širše, ponovno premislimo, kaj sploh je smisel in pomen znanstvenika/ce v sodobni družbi? Zakaj družba sploh potrebuje znanstvenike?

Med poslušanjem govorcev zadnje dni sem prišel do zaključka, da opravljajo znanstveniki (vsaj) štiri različne vrste intelektualnih opravil, ki so vse za družbo izjemno pomembne: (1) ustvarjajo nove ideje, (2) vrednotijo ideje, (3) vrednotijo strokovnjake, ki govorijo v imenu posamezne stroke ter (4) javno zagovarjajo in predstavljajo ideje, ki so sprejete v znanstveni skupnosti.

Za normalno delovanje družbo je pomembno, da znanstveniki brezkompromisno in avtonomno opravljajo vse štiri svoje družbene vloge. Zato je ključno, da se tudi njihovo delo vrednoti tako, da zaobjame vse štiri omenjene dejavnosti.

Veliko težav v znanstveni sferi danes izvira verjetno tudi iz tega, da trenutni ideal “odličnega znanstvenika” ne pokriva vseh vlog, ki bi jih moral imeti znanstvenik v družbi. Pokriva namreč bolj ali manj le prvi dve vlogi: proizvajanje in vrednotenje idej, ne pa tudi zadnjih dveh, ki sta za delovanje demokratične družbe prav tako izjemno pomembni. Sploh sedaj, ko se soočamo z zelo resnimi problemi, ki jih brez pomoči znanosti ne moremo niti neposredno zaznati in razumeti, kaj šele najti zanje dobre in učinkovite rešitve.

Kaj menite?

PUSTITE KOMENTAR

Vpiši svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.