Luke Holman z Univerze v Melbournu je leta 2018 izvedel raziskavo, v kateri je analiziral več kot 9 milijonov znanstvenih člankov, ki so bili med letoma 1991 in 2017 objavljeni v strokovnih revijah na področjih znanosti, tehnologije, inženirskih ved, matematike in medicine. Zanimalo ga je, na katerih področjih so raziskovalci obeh spolov enakovredno zastopani, poleg tega pa je pripravil tudi oceno kdaj naj bi prišlo do izenačenja zastopanosti spolov na izbranih področjih.  

Ženske le v petih znanstvenih disciplinah prekosijo moške po številu avtorjev

Analiza znanstvenih člankov, ki so bili leta 2016 objavljeni na področjih znanosti, tehnologije, inženirskih ved, matematike in medicine (angl. Science, technology, engineering, math, medicine; STEMM), je pokazala, da število avtorjev znanstvenih objav presega število avtoric.

Raziskovalci so analizirali 115 znanstvenih disciplin in le v petih znanstvenih disciplinah (npr. zdravstvena nega, babištvo), so bile ženske po številu avtorjev številčnejše od moških, v 23 disciplinah (npr. psihologija, nutricionistika, javno zdravje) pa je bilo število moških in ženskih avtorjev enakovredno. V ostalih 87 kategorijah so moški avtorji prednjačili.

Koliko časa bo preteklo do enakopravnosti spolov v znanosti?

Raziskovalci so na podlagi znanstvenih člankov, ki so bili objavljeni med letoma 1991 in 2017, izračunali trend sprememb in pripravili predvidevanja kdaj naj bi prišlo do izenačitve spolov (glede na število in vlogo avtorjev obeh spolov) na posamičnih področjih. V nekaterih znanstvenih disciplinah naj bi se razmerje moških in ženskih avtorjev izenačilo v naslednjem desetletju, kar velja npr. za področja antropologije, mikrobiologije in medicinske genetike. Na področjih s tradicionalno veliko večjo moško zastopanostjo pa število moških avtorjev celo do šestkrat presega število avtoric.

Zaskrbljujoče je, da se v teh disciplinah trend zelo počasi spreminja. Eno izmed takih področij je fizika, kjer so ženske samo v 13 % navedene na mestu vodilnih avtorjev, trend pa se povečuje le za 0,1 % letno. To pomeni, da če ne pride do spremembe trenda, bo do izenačitve spolov na tem področju moralo preteči še 258 let.

Ženske so redkeje v poziciji vodilnih avtorjev

Znanstvene članke običajno objavi več avtorjev, ki so prispevali k nastanku raziskave, skupaj. Avtor, ki je na znanstvenem članku naveden na prvem mestu (t.i. prvi avtor), je običajno raziskovalec na začetku kariere, ki je bil odgovoren za izvedbo eksperimentalnega dela raziskave in pripravo besedila članka. Na naslednjih mestih so navedeni drugi avtorji, ki so v manjši vlogi prispevali k nastanku raziskave. Vodilni (korespondenčni) avtor je naveden na zadnjem mestu in je oseba na vodstveni poziciji, ki je bila odgovorna za zasnovo raziskave ter vodenje raziskovalne skupine.

V skoraj vseh disciplinah, ki so jih vzeli pod drobnogled, so bile ženske podpovprečno zastopane na mestu vodilnih avtorjev in nadpovprečno zastopane na mestu prvih avtorjev. To zopet kaže na trend, da je zastopanost žensk na višjih pozicijah v znanosti manjša. Holman je na podlagi člankov, objavljenih med letoma 1991 in 2016, izračunal, da naj bi do izenačitve spolov na vodilnih pozicijah v znanosti potrebovali kar nadaljnjih 38 let.

Primerjava zastopanosti obeh spolov v znanosti je bila narejena na 35 milijonih raziskovalcev iz 116 držav. Izkazalo se je, da je najmanj razlik med spoloma v Evropi, južni Ameriki in v Afriki. Zanimivo je, da prva tri mesta po deležu ženskih avtorjev na znanstvenih člankih, ki so bili objavljeni leta 2016, zasedajo Srbija, Romunija ter Bosna in Hercegovina. Po drugi strani so velike razlike med spoloma zasledili v Nemčiji, Švici in na Japonskem.

(Stanje v Sloveniji bomo predstavili v naslednjem sestavku.)

Literatura

  • Holman L. in sod., 2018. The gender gap in science: Ho long until women are equally represented? Plos Biology, 16(4): e2004956.
  • Khazan O., 2014. There are only 3 countries where girls feel more comfortable with math than boys. The Atlantic.
  • Khazan O., 2018. The more gender equality, the fewer women in STEM. The Atlantic.
-
Podpri Kvarkadabro!
Naroči se
Obveščaj me
guest

0 - št. komentarjev
Inline Feedbacks
View all comments