V zborniku razprav »Za družbeno odgovornost« (2018), ki je pred kratkim izšel pri založbi Fakultete za družbene vede, Univerza v Ljubljani, v prispevku z naslovom »Slovenija je uspešno zapravila znanstvene in razvojne priložnosti ter pristala na dnu EU – kako naprej« akademik Vito Turk podaja ostro kritiko sistema financiranja znanosti v Sloveniji kot tudi razdeljevanja sredstev s strani Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Ob tem je potrebno poudariti, da je bil akademik Turk predsednik Znanstvenega sveta ARRS od 29. junija 2010 do 28. junija 2015, torej predsednik najvišjega strokovno svetovalnega telesa agencije, ki naj bi oblikoval razpise ARRS in usmerjal politiko razdeljevanja sredstev na razpisih (bolj podrobno so naloge ZSA opredeljene v Statutu o ustanovitvi agencije).

Veliko pove že stavek iz zaključka prispevka: »Ker gre za občutljivo in izjemno pomembno področje, je potreben strokovni (in še kakšen drug) pristop, ki bo vodil do nujno potrebne celovite prenove ARRS, vključno na personalni ravni.«

Žal pa v prispevku akad. Turk eksplicitno ne navede, kje so ovire, oziroma kdo konkretno so tisti, ki blokirajo nujne spremembe. Celotno poglavje z dovoljenjem akad. Turka objavljamo tukaj.

Izsek iz knjige, ki podaja pogled na ARRS sistem »od zunaj«, in sicer kako ga vidijo recenzenti, nazorno predstavi pismo uglednega profesorja in recenzenta prof. dr. Karla Kuchlerja (Medicinska fakulteta Univerze na Dunaju), ki je sodeloval pri ocenjevanju programov leta 2008 in je seznanjen tudi z osnovami sedanjega postopka ocenjevanja. Pismo je prof. Kuchler pred leti naslovil na več uglednih naslovov, prejel ga je tudi akademik Turk, avtor pa je objavo pisma dovolil.

”In principle, I should applaude the ARRS, since it included international expertise in the evaluation process. However, what I had to witness and adhere to in Ljubljana, was an unbelievable dismay and complete neglection of any accepted international rules governing a fair peer-review process. In fact, I would go as far as saying that the ethics of peer-review has been breached and indirectly, one may even call it forced misconduct during an evaluation procedure …

Furthermore, the process as a whole is intransparent, as it does not include all steps of decision finding by the evaluators. The absence of a representative of the ARRS at the hearing and the fact that no minutes are taken from the discussion is also unacceptable. It is not clear how the final decision will be taken by the funding body, and what the rational bases for funding a given proposal, if any, will be. Moreover, I should stress that the application procedure is also inadequate, since the applicants do not need to provide a CV or budget proposal … ”

Ob zaključku dopisa pa je zapisano: ”By all respects, I urge you to change this situation immediately, after all, I care about your wonderful country, since I am carrying a significant amount of Slovenian blood.”

Akad. Turk zapiše: »Po mojem prepričanju so se posledice tega dopisa pokazale v stalnem spreminjanju pravilnikov ARRS v majhnih korakih, kar je povzročalo veliko nejevolje med raziskovalci. Na vsaki seji Znanstvenega sveta agencije (ZS) so se pravilniki spreminjali…«

In tako je še danes, Metodologije za ocenjevanje prijav na razpise (Metodologija), pravila se neprestano spreminjajo. Od leta 2016 se je Metodologija spremenila 24 krat, le v letu 2018 je predsednik Znanstvenega sveta agencije kar 10 krat podpisal spremembo Metodologije. Stalno spreminjanje Metodologije ne vodi le v nejevoljo raziskovalcev, nenehno spreminjanje pravil pušča vtis, da se pravila igre spreminjajo v smeri zadostiti individualnim interesom oseb, ki pri oblikovanju sprememb sodelujejo.

Strinjam se z akad. Turkom, da je edina rešitev celovita prenova ARRS. Ob tem dodajam, da je potrebno nove temelje postaviti po opravljeni demokratični razpravi h kateri bo povabljena celotna raziskovalna skupnosti in ne le ARRS »deležniki«. Le to omogoča soočenje argumentov, razpravo o kritičnih točkah sedanjega sistema ter oblikovanje rešitev za vzpostavitev novega sistema.

Kritike ARRS se množijo zato pozdravljam gesto ARRS, da je pričela z zbiranjem vseh medijsko kritičnih objav na delo agencije na spletni strani »Medijsko zrcalo« na kateri h kritikam podaja tudi svoje »videnje«. V tej luči pričakujem tudi odziv na to objavo, saj direktor ARRS zbornik in prispevek akademika Turka pozna.

-
Podpri Kvarkadabro!
Naroči se
Obveščaj me
guest

0 - št. komentarjev
Inline Feedbacks
View all comments