Zanimiv nekajminutni video esej, ki pojasni, zakaj je tudi v našem sebičnem interesu, da se čim več ljudi po svetu izobražuje, študira in nato sodeluje pri iskanju novega znanja. Več ljudi po vsem svetu bo iskalo nove oblike zdravljenja bolezni, odkrivalo nove trajnostne tehnologije ali kako drugače povečevalo obseg znanja, ki ga imamo o delovanju sveta, človeka in družbe, več za vse nas koristnih inovacij in odkritij si lahko nadejamo.