Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 se je zaključil 9.5.2016 in danes v skladu z rokovnikom pričakujemo obvestila prijaviteljem o vlogah in poziv za pisanje projektnih predlogov za 2. fazo razpisa. Kot sva že zapisali (povezava) je na letošnji projektni razpis prispelo 881 vlog, 230 vlog je bilo v skladu s Pravilnikom neposredno uvrščenih v drugi krog (NU). Odličnost 651 prijav je ARRS preverila po svoji metodologiji in danes bodo obveščeni ali so dovolj dobri in se lahko pridružijo skupini NU-jem, ki jim je direktno podeljeno mesto v 2. fazi.

Pred nedavnim je bila na ARRS objavljena analiza financiranja po obsegu in strukturi za zadnji dve leti z zelo podrobnimi podatki tudi o starosti in zastopanosti žensk po posameznih instrumentih (programih, projektih, program mladi raziskovalci, itd.). Analizo projektnih prijav na razpisu za l. 2017 po starosti in spolu na podlagi podatkov, ki sva jih pridobili od ARRS v skladu z informacijami javnega značaja primerjava s temi javno objavljenimi podatki.

Porazdelitev vseh projektnih predlogov po starosti in spolu prijavitelja je prikazana na sliki spodaj, žal podatka za NU-je nisva pridobili. Največ (154 projektov) je v starostni skupini 32-36 let, število projektov nekoliko poraste v skupini 52-56 let, pri večji starosti pa hitro pada. Vendar je v skupinah nad 67 let kar 22 prijav, od tega 5 v skupini 72-76 let in 1 celo v skupini 77-81 let. Prijave v teh starostnih skupinah se zelo dobro ujemajo z analizami ARRS o obsegu financiranja programskih skupin, torej bi lahko sklepali, da so te prijave oddali vodje programskih skupin, zato so to najverjetneje tudi NU-ji.
slika_1-2del
Analiza vseh projektnih prijav po spolu kaže, da so ženske slabo zastopane v starostni skupini 42-46 let (33%), po 52. letu pa njihov delež prične padati – v skupini 57-61 let jih je 37%, 62-66 let 29%, 67-71 let 19 %, prijaviteljic, ki bi bile starejše od 72 let pa ni. Prijavitelji starejši od 72 let so izključno moški tako kot to velja tudi za vodje programskih skupin in tudi za mentorje mladim raziskovalcem.
slika_2-2del
Porazdelitev projektnih prijav po spolu prijavitelja v posameznih znanstvenih vedah (slika zgoraj) lahko pokaževa le za NU projekte, saj nimava podatkov za ostale. Največji delež žensk pri NU projektih je v humanistiki (52%), najmanjši pa v tehniki (17%). Zelo majhen delež NU prijaviteljic je tudi na naravoslovju, 23 %. Za tehniko in naravoslovje se delež NU-jev po spolu ujema z deležem vodij programskih skupin. Na humanistiki je delež žensk, ki so se uvrstile neposredno v 2. fazo precej večji od deleža vodij programskih skupin (okoli 2,8 x).

Zaključki:
Raziskovalci se prijavljajo na razpise za raziskovalne projekte še v zelo visoki starosti; ženske »odnehajo« bistveno prej kot moški. To pomeni, da je ZUJF v znanosti zelo neučinkovit oz. neupoštevan. Najverjetneje so projektne prijave v starosti nad določili ZUJFa oddali vodje programskih skupin, torej gre za NU projekte, ki imajo veliko večjo verjetnost za financiranje. Tako bodo svoje delo (in financiranje) podaljšali še za vsaj 3 leta. Vodje teh programskih skupin so torej zelo čili za delo, saj imajo poleg vodenja programskih skupin še obilo idej za posamezne projekte. Pa vendar – s tem onemogočajo rast mlajših, saj ti težje pridejo do potrebnih izkušenj pri vodenju raziskovalnih projektov in do možnosti realizacije svojih idej. Programske skupine seveda dobivajo nove mlade raziskovalce, vendar ti ne morejo pomladiti programskih skupin. Kaj se dogaja s tistimi, ki bi že morali kreirati svoje poti, pa so njihove možnosti silno majhne? Medtem se starajo in izgubljajo svoje potenciale.

Sestava nosilcev projektnih predlogov po spolu je silno neuravnotežena. Meniva, da bi ARRS moral temeljito preučiti ali je potrebno na posamezni vedi v skladu s 7. členom Zakona o enakih možnostih žensk in moških v večini primerov uvesti potrebne ukrepe ter takoj odpraviti diskriminacijo. Vredno bi bilo preučiti primere dobre prakse v tujini in jim slediti.

Sledi analiza projektnih prijav po posameznih področjih.

Povezava na prvi zapis o projektnih prijavah na razpis 2017: Delež favoriziranih v 2. fazo na ARRS projektnih razpisih drastično narašča.

Zapisali: Marta Klanjšek Gunde in Urša Opara Krašovec

3 KOMENTARJI

PUSTITE KOMENTAR

Vpiši svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.