Z začetkom septembra 2016 sta pričela veljati Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL in Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL, sprejet pa je bil tudi Sklep o pokrivanju posrednih stroškov, ki prične veljati 1.1.2017.

Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL (pdf) med drugim določa:

  1. pogoje za delo preko obsega pogodbe o zaposlitvi z UL (7. člen) – vsi delavci UL smejo konkurenčno dejavnost opravljati le v okviru UL, pri drugi pravni osebi pa le, če je UL z njo sklenila pogodbo o sodelovanju. V nasprotnem primeru se za delo pri drugem delodajalcu (sem štejejo zavodi in drugi pravni subjekti, ki jih je ustanovila UL ali članica UL, lastna podjetja zaposlenih na UL – vključno z s.p.-ji) zahteva predhodno izdano pisno soglasje UL,
  2. delo kratkotrajne narave, za katerega se šteje, da je soglasje UL dano (8. člen) – izvedba posameznih predavanj, izdelava strokovnih mnenj, recenzij ipd., ki v posameznem koledarskem letu ne presežejo 5.000 EUR bruto,
  3. opravljanje gospodarske dejavnosti (11. člen) – možnost suspenza do največ 4 let z namenom ukvarjanja z gospodarsko dejavnostjo (tudi konkurenčno) ali zaposlitve pri drugem delodajalcu.

 Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL (pdf) določa:

  1. način oblikovanja sklada (1.-7. člen) – sredstva programov Obzorja 2020, prispevek združenih sredstev članic, prispevek od sredstev namenjenih AH in podjemnim pogodbam, prispevek za delo izven UL,
  2. namen porabe sredstev sklada (8. člen) – spodbujanje pridobivanja EU projektov, razvoj UL,
  3. način delitve sredstev sklada (9. člen) – možnost črpanja sredstev na podlagi vlog članic UL, o katerih bo odbor odločal 2x letno,
  4. postopek nadzora nad namensko porabo sredstev sklada (9.-12. člen) – sklad upravlja Odbor (8 članov + predsednik/prorektor za raziskovanje), sredstva sklada se vodijo na posebnem stroškovnem mestu v poslovnih knjigah rektorata.

PUSTITE KOMENTAR

Vpiši svoj komentar!
Prosimo vpišite svoje ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.