ARRS spreminja pravilnik

    Na ARRS strani je objavljeno sporočilo za javnost, o tem, da je upravni odbor ARRS sprejel dopolnitve krovnega pravilnika. Med drugim so spremembe:

    • pri projektnem razpisu se ukinjajo vabila oz. kategorija vabljenih, izbranih na podlagi bibliometričnih podatkov (kvantitativnih kazalcev). Skladno s sprejetimi dopolnitvami bodo na novem projektnem razpisu prednost neposredne uvrstitve v drugo fazo imeli prijavitelji, katerih programske skupine bodo prijavile največ en projekt več kot znaša število projektov, ki se iztekajo;
    • izbor mentorjev ne bo potekal več na podlagi bibliometričnih ocen (ostanejo le še kot vstopni prag oz. vstopni pogoji). Izbira mentorjev je s sprejetimi spremembami vezana na raziskovalne programe. Sofinanciranje usposabljanja mladih raziskovalcev se s sprejetim Pravilnikom podaljšuje na 4 leta;
    • pravilnik prvič določa obseg zmanjšanja raziskovalnih in infrastrukturnih programov v primeru negativne ocene letnega poročila Znanstvenoraziskovalnega sveta vede.

    (hvala Anonimnemu).