Alenka Bratušek ustavila imenovanje upravnega odbora ARRS in kritika na razpis ARRS

  Danes je v Dnevniku objavljena zgodba z naslovom »Prerivanje Bratuškove in Pikala na plečih znanstvenikov«, ki izpostavi zaustavitev imenovanja UO ARRS in poda kritiko zadnjega izbora projektov na ARRS sklicujoč se na zapis Jerneja Zupanca in komentarje na blogu Kvarkadabre. Kratki izseki zgodbe:

  Kot so dejali v njenem kabinetu, »pričakuje, da bo minister Pikalo predlagal kompetentne ljudi«. Po naših informacijah je premierka ocenila, da je bil kriterij za izbor predvsem pripadnost Pikalovemu krogu, kar naj bi bil tudi sicer prevladujoč način kadrovanja ministra za izobraževanje, znanost in šport.

  Ob tem so poznavalci okoliščin celo poudarjali, da naj bi v ozadju omenjenega predloga v resnici stal dosedanji predsednik UO ARRS Rado Bohinc oziroma naj bi bil med njim in direktorjem agencije dosežen dogovor o medsebojni pomoči. Ta naj bi Demšarju pomagal k še eni (hitri) izvolitvi za direktorja ARRS.

  Na znanstvenem blogu Kvarkadabre je raziskovalec Jernej Zupanc ob tem objavil analizo, ki je pokazala, da je med tistimi, ki so prišli v drugi krog, »več kot polovica, 57% odstotkov«, ki so napredovali zaradi pravila, ne pa kakovosti vsebine prijave.« Ob takšno ureditev se je že leta 2011 obregnila Evropska znanstvena fundacija (ESF), ki je v oceni slovenskega sistema zapisala, da »takšen pristop, ki daje prednost že uveljavljenim področjem in znanstvenim skupinam, lahko zaustavi prepuščanje novih znanstvenih idej, inovativnih pristopov in perspektiv«.

  5 KOMENTARJI

  1. Menda se je Avgijev hlev usmradil v 30 letih in ga je Heraklej počistil v enem dnevu. Zdi se, da je politično-klientelistični navezi uspelo spriditi ARRS v 10 letih, žal pa ni več ne Avgija ne Heraklejev. Nekaj upanja vseeno vzbujajo posamezniki, ki si še upajo argumentirano in javno opozarjati na sporne prakse.

  2. Žal število takšnih še ni doseglo kritične mase, da bi jih ARRS ali ministrstvo poslušalo. Žal je tudi v znanosti dovolj oportunistov, ki so zadovoljni z drobižem, ki jim ga ARRS daje in so raje tiho, kot da bi 'grizli roko, ki jih hrani', ne glede na to kaj ta roka še dela.

   Ali kdo pred imenovanjem direktorja agencije vpraša za mnenje raziskovalce? Pa s tem ne mislim treh direktorjev inštitutov, ampak raziskovalce, ki so aktivni ali se trudijo biti aktivni na različnih raziskovalnih področjih. Ali sploh kdo ve, kako poteka postopek imenovanja direktorja ARRS?

  3. Vse piše: http://www.arrs.gov.si/sl/agencija/akti/statut-arrs.asp

   21. člen

   Direktorja imenuje vlada na predlog upravnega odbora agencije.

   Mandat direktorja traja pet let in je lahko po izteku mandata ponovno imenovan.

   22. člen

   Postopek za imenovanje direktorja se mora pričeti najmanj devetdeset dni pred iztekom mandata direktorju.

   23. člen

   Javni natečaj za imenovanje direktorja izvede upravni odbor agencije v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev.

   V javnem natečaju se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ter rok, v katerem bo(do) kandidat(i) obveščen(i) o izbiri.

   24. člen

   Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega natečaja.

   25. člen

   Če se nihče ne prijavi na javni natečaj, ali če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev javnega natečaja, ali če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog upravnega odbora imenuje najdlje za šest mesecev vršilca dolžnosti direktorja, v tem času pa se javni natečaj ponovi.

   26. člen

   Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

   da ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
   da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj;
   da je usposobljen za vodenje, upravljanje in koordinacijo dela;
   da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik;
   da je strokovnjak na področju dela oziroma dejavnosti agencije;
   da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev.

   27. člen

   Pogodbo o zaposlitvi sklene z direktorjem agencije Vlada Republike Slovenije.

   Za čas trajanja mandata oziroma do razrešitve je direktor v delovnem razmerju v agenciji.

   • torej bi moral postopek za imenovanje novega direktorja ARRS že zdavnaj pričeti (22.člen)! To verjetno pomeni, da je razpis že bilin da se ne meorem več prijaviti nanj!! grrrrr
    Ali so bili povabljenci?

  4. Razpisa prav gotovo še ni bilo, ker še ni imenovan novi UO ARRS…
   Same nepravilnosti v tem templju poštenosti.

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.