Državna proračunska sredstva za znanost v 2011

  Statistični urad je pravkar objavil, da je bilo v letu 2011 za raziskovalno-razvojno dejavnost namenjenih 7,9 % manj proračunskih sredstev kot leto pred tem.

  V letu 2011 je bilo v Sloveniji za raziskovalno-razvojno dejavnost namenjenih 200,7 milijona EUR državnih proračunskih sredstev ali 0,55 % slovenskega bruto domačega proizvoda.

  Če v tem prikazu upoštevamo še evropska sredstva (71 milijonov EUR), ki jih je država prejela za RRD iz strukturnih skladov EU, je torej v letu 2011 namenila za RRD 271,7 milijona EUR državnih proračunskih sredstev ali 0,75 % slovenskega bruto domačega proizvoda.

  Vir: Statistični urad RS – Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, končni proračun, Slovenija, 2011

  Za primerjavo:

  Iz državnih virov je bilo v letu 2010 za RRD namenjenih 263,1 milijona EUR finančnih sredstev ali 35 % vseh sredstev za RRD. V zadnjih letih pomenijo pomembnejši vir financiranja RRD v Sloveniji tudi sredstva iz tujine; ta so v opazovanem letu znašala 44,8 milijona EUR. (več: Kvarkadabra blog: Slovenija je za raziskave v letu 2010 porabila 2,1 % BDP)

  2 KOMENTARJI

  1. Moramo primerjati primerljivo. Podatek SURSa za 2010 je tale:
   Slovenija je v letu 2010 namenila za R-R dejavnost 217,9 milijona EUR državnih proračunskih sredstev, to je za 11 % manj kot leto pred tem. Če ta znesek izrazimo v deležu BDP, je bilo to 0,62 % slovenskega BDP ali za 0,07 odstotne točke manj kot v prejšnjem letu.

   EU financiranje so verjetno po večini centri odličnosti – ne vem, koliko prinesejo evropski projekti iz FP7.

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.