Razmerje učitelj/učenec v slovenskih OŠ

  Pedagoška fakulteta UL in sindikat SVIZ sta izdala brošuro Za kakovost javnih vrtcev in šol – primerjalne analize (avtorji Živa Kos Kecojević, Ljubica Marjanovič Umek, Nika Šušterič, Marjan Šimenc, Veronika Tašner). V njej predstavljajo podatke o obremenjenosti učiteljev in o normativih glede števila učencev na učitelja v Sloveniji in v primerljivih državah.
  Iz podatkov med drugim izhaja, da je govorjenje o razkošnih normativih v slovenskem šolstvu, če ga primerjamo z ostalimi, neutemeljeno. Nekateri podatki, ki jih je navajal minister, pa so celo čista izmišljotina.
  Zaradi ohranitve zdravega razuma priporočam branje knjižice v celoti.

  Kot ozadje lahko služi podatek o tem, koliko bodo posamezna področja politik prispevala k znižanju proračunskih odhodkov v predlogu rebalansa 2012. Daleč na prvem mestu po deležu, ki ga bo prispevalo k skupnemu znižanju,  je “izobraževanje in šport” z 28,6%, na drugem mestu “Visoko šolstvo, znanost, tehnologija in inform. družba” z 18,1%, na tretjem pa “Promet in prometna infrastruktura” s 13,9% (Jože P. Damjan, Igor Masten, Sašo Polanec, Rebalans proračuna: Upajmo le, da je bil superminister preveč priden, Dnevnik Objektiv 21.4.2012)
  Kakšna je povezava s citirano analizo? Če sta bila šolstvo in znanost izbrana kot tisto področje, na katerem bomo daleč največ privarčevali, je še kako pomembno, kako verodostojni so podatki, s katerimi politika dokazuje velike “rezerve”, ki naj bi bile na tem področju.

  Med ukrepi je predvideno tudi povečanje števila učencev na posameznega učitelja. Minister za izobraževanje, znanost,  kulturo in šport na svojem blogu napačno navaja, da naj bi  bilo leta 2010 to razmerje 1 strokovni delavec na 9 učencev. Njegovo pristranost razkrivajo številke Statističnega urada  republike Slovenije, ki navajajo razmerje 1 strokovni delavec  na 12,3 učenca. V prvem in drugem triletju je to razmerje celo večje, in sicer 16,6 otroka na učitelja. Podatki veljajo za osnovne šole z rednimi programi. V dokumentu Key data  on education je za Evropo naveden trend upadanja razmerja  in kot povprečje navedeno od 10 do 15 učencev na posameznega strokovnega delavca. Med državami z najnižjim razmerjem, ki je 9:1, isto poročilo navaja Dansko, Litvo, Malto,  Islandijo in Lihtenštajn. Na drugi strani pa je najvišje število učencev na strokovnega delavca 22, in sicer v Turčiji. Če  povzamemo, primerjava pokaže, da ima 15 evropskih držav  manj otrok na strokovnega delavca, v prvih dveh triadah pa  celo 22 držav manjše ali pa enako kot Slovenija. Iz tabel, ki  sledijo v nadaljevanju, je razvidno tudi, da je v obeh primerih razmerje v sosednjih držav ugodnejše kot pri nas.

  Sklep (2):
  Primerjalna analiza kaže, da Slovenija, ko gre za razmerje število učencev na učiteljico/učitelja, ne izkazuje nadpovprečnega standarda. Prej  nasprotno. Z dodatnim zmanj- ševanjem števila učiteljic in učiteljev v slovenskih šolah se  bo doseženo razmerje še poslabšalo in Slovenija bo, tudi  primerjalno, zdrsnila še niže. Vsako sklepanje, da bi na ta  način  ohranjali kakovost, ali jo celo zviševali, pa govori o nepotrebnem in nedostojnem cinizmu oblasti. (*)

  13 KOMENTARJI

  1. Bistven podatek bi bil: število učencev v osnovni šoli – število zaposlenih v osnovnem šolstvu – razmerje – učencev na zaposlenega.

   Šele potem se gre po posameznih skupinah.

   Bo šlo?

  2. Statistika, vemo kaj je.
   Rad bi zvedel, kje se dobijo surovi neobdelani podatki, iz katerih se da razbrati dejansko stanje. Vse ostalo je bolj interpretacija podatkov, ki lahko služi v ta ali drug namen. Že pri nazivu strokovni sodelavec ne vemo za kaj se gre in si ga lahko vsak razlaga po potrebah ali všečnosti.
   Bilo bi najbolj pošteno prikazati število vseh zaposlenih v osnovnem šolstvu in število osnovnošolcev.

  3. ? Na strani statističnega urada , ki jo sami navajate, jasno in celo poudarjeno piše, "V šolskem letu 2010/11 povprečno 12 učencev na enega učitelja", kar je praktično enaka številka, kot jo navaja citirana študija (12,45).

  4. Saj pravim, da je treba verjeti le golim podatkom, ki govorijo le o številu učencev in učiteljev. Iz teh izhaja, da pride na učitelja slabih 10 (deset) učencev.

   Ostalo so interpretacije.

  5. No, za začetek bi lahko spremenili učitelj/učenec v učenec/učitelj, do takrat je katerakoli omenjena številka narobe.

   S.H.

  6. V tabeli pise, da podajajo "Število otrok na učitelja
   v ekvivalentu polnega delovnega časa". Razliko med naivno stevilko "skupno stevilo otrok"/"stevilo ucnega osebja" do popravljenega razmerja "Število otrok na učitelja v ekvivalentu polnega delovnega časa" je povsem mogoce zaradi tega, ker niso vsi ucitelji zaposleni za poln delovni cas. Recimo, dva ucitelja, ki sta zaposlena le za polovicni cas stejeta le kot en ucitelj v ekvivalentu polnega casa, medtem ko v "stevilu ucnega osebja" stejeta kot dva.

  7. Človeku se kar oči zasolzijo, mar ne?! Zlasti ker to prihaja iz ene od redkih šol, kjer fiziko učijo še na nekem spodobnem nivoju.
   Na IJS so tudi stavkali in vsi vemo, kaj IJS pomeni za fiziko.
   A lahko sklepamo, da se fiziki ne strinjajo z vlado?

   (ZdravaPamet)

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.