Za družinski zakonik

  Društvo psihologov Slovenije je v javni razpravi izrazilo po mojem mnenju enega bolj relevantnih strokovnih prispevkov, s katerim zavračajo trditve o domnevnem socialnem in psihološkem deficitu družin s partnerji istega spola.

  …Stališče DPS temelji na mnenju Ameriškega psihološkega združenja (APA) in Avstralske zveze psihologov, ki sta zbrali podatke različnih študij in opravili mednarodne metaanalize.Društvo psihologov Slovenije namreč zavrača ideološko in moralistično presojanje novega predloga Družinskega zakonika, zlasti pa njegovega dela, ki se nanaša na posvojitev bioloških otrok s strani istospolnega partnerja otrokovega starša. Naše stališče je zato oblikovano na osnovi znanstvenih spoznanj, ki izhajajo iz pregledne metaanalitične psihološke raziskave, nastale z analizo ugotovitev večjega števila empiričnih raziskav (npr. APA, 2005; Short in drugi, 2007; Biblarz in Stacey, 2010). Večina omenjenih raziskav je narejenih v tujini, kjer je to področje družinskega življenja že dalj časa zakonsko urejeno in zato tudi empirično preverljivo. Podobnega mnenja kot DPS so tudi druga stanovska strokovna združenja po svetu (npr. American Psychological Association (APA), The Australian Psychological Society, itd.) in pri nas (Zbornica kliničnih psihologov Slovenije, Združenje psihoterapevtov Slovenije in Katedra za razvojno psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). Z našim stališčem so skladne tudi strokovne ocene in stališča, ki so jih kolegi iz APA zastopali na ameriških sodiščih, v posameznih primerih zahtev po posvojitvi otrok s strani istospolnih partnerjev (APA, 2005). Vse te ugotovitve in stališča potrjujejo usmeritve, nakazane v Zakoniku. … (*)

  Rezultate povzemajo:

  Nadalje lahko ugotovitve metaanaliz (Biblarz in Stacey, 2010) strnemo v naslednje alineje:
  – dosedanje znanstvene raziskave ne podpirajo prepričanja, da otroci za skladen razvoj potrebujejo starša obeh spolov;
  – opravljene raziskave prav tako ne kažejo na kakršne koli starševske sposobnosti, kompetence ali značilnosti, ki bi bile prisotne zgolj in samo pri staršu določenega spola (in ga recimo samo moški starši ne bi imeli, izjema je seveda dojenje);
  – večina analiziranih raziskav kaže, da družine z dvema predanima in ljubečima staršema (ne glede na njun spol) otrokom nudijo nekoliko bolj ugodno okolje za razvoj v primerjavi z eno- ali več-starševskimi družinami.
  Otroci se v glavnem ne razlikujejo niti glede osebnostnih potez, razen, da so otroci istospolnih staršev bolj odprti za nove izkušnje in so bolj tolerantni do drugačnosti. Metaanalitične študije tudi kažejo (APA, 2005), da ne držijo prepričanja, da istospolni starši vplivajo na večjo verjetnost pojava istospolne usmerjenosti pri otrocih. Pogostost pojava istospolne usmerjenosti je primerljiva pri otrocih različno in istospolnih staršev, saj je ta biološko in ne socialno določen (APA). (*)

  Vsaj kar se tiče sklicevanja nasprotnikov zakona na stroko, prispevek psihologov dobro kaže, da to ni le referendum o zakonu, temveč tudi (ali predvsem) referendum o hinavščini. Glasoval bom za družinski zakonik.

  12 KOMENTARJI

  1. Tudi sam bom glasoval za družinski zakonik.

   Če so mi argumenti nasprotnikov zakona zavrženi, moram reči, da je stlaišče DPS, milo rečeno, neresno.
   Žižek nekje pove, da je spustiti se v debato okoli holokavsta (zakaj, ali so bili krivi ali ne …) pravzaprav bolno. Ja, ali ni tu enako. Opletati s študijami meni zveni, kot bi Rudolfu Hössu, poveljniku Auschwitza, z znanstvenimi študijami dokazoval, da se evgeniki motijo.

   Slovenci nismo ne Američani ne Avstralci. V Sloveniji se spuščamo (za nas) v neznano. Potrebno je biti pošten in reči, da bodo prve genaracije otrok živečih v istospolnih družinah, tiste generacije, ki bodo prebijale led. In to zna zelo boleti. Kot je mnoge od nas, prišleke z "juga", zelo bolelo, ko smo prebijali led slovenskega nacionalizma. Ko smo poslušali, skorajda: "pa saj je tudi bosanc človek." in ja, tudi (skoraj/verjetno) vsak Slovenec je imel (vsaj enega) "svojega bosančka" – vem, da veš na kaj ciljam.

   Ampak, enkrat je potrebno začeti, enkrat je potrebno končati s takšno etiko, končati s takim odnosom do ljudi, ki se od nas, heteroseksualnih (v tem primeru moških), razlikujejo zgolj po tem, da ga tlačijo v drugo luknjo. Sorry zaradi vulgarnosti.

  2. Prejšnji komentar je zgolj nakladanje nekoga, ki očitno niti ni dobro prebral, za kaj gre. Naj mu pomagam: "Stališče DPS temelji na mnenju Ameriškega psihološkega združenja (APA) in Avstralske zveze psihologov, ki sta zbrali podatke različnih študij in opravili mednarodne metaanalize." Gre za analizo več neodvisnih študij v različnih državah/okoljih (tudi evropskih); rezultat je metaanaliza, ki se jo lahko brez težav projecira na slovensko okolje.

   In ja: treba je prebiti led. To bo sprejetje Družinskega zakonika, kar pa bo bolelo zgolj nasprotnike, ki nasprotujejo brez osnove in očitno (nezavedno) tudi tiste, ki ne nasprotujejo, ampak vseeno menijo, da gre za neke vrste "evgenični" eksperiment.

  3. Možno, povsem možno je, da nakladam. Morebiti je nakladanje, da se mi zdi bolno sploh znanstveno (objektivna moderna znanost) spraševati po vprašanjih, katerih zaključki so strnjeni v zgornjih treh alinejah. Meni to zveni, kot vprašati se recimo, kakšen vliv ima na otrokovo psihološko stanje bivanje v romski družini. Od kje sploh predpostavka, da bi to moralo imeti kakršen koli vpliv, pa da je bilo potrebno to empirično raziskovati.

   Morebiti je nakladanje, če me zmoti, da je v argumentu namenjena cela stran za empirično raziskavo, v enem stavku: "Res pa je, da se takšne družine pogosto soočajo s problemi pravne in diskriminatorne narave, ki jih povzroča nerazumevajoče širše okolje." pa opravi z raziskavo tistega najpomebnejšega pri celi stvari. Analiza, s katero bi se moralo streči sociološkim … raziskavam je, hermenevtična. Gori nič ne piše, kako bo vplivalo na otroka, ko ga bodo v šoli sošolci zmerjali "pedrov sin", ali ko ga bo učitelj, zaveden kristjan ali musliman, v šoli šikaniral, mu dajal nižje ocene, imel višji kriterij, se je dogajalo, sicer na drugi osnovi, pa vendarle.

   V socioloških/psiholoških študijah "statistika" ne more biti argument, je zgolj pripomoček.

   Kar pa se tiče "evgeničnega eksperimenta", pa meni dejansko ni jasno, kje si to izčital.

  4. Seveda nakladaš: raje preberi študije, na katere se stališče DPS nanaša, in nato sprašuj, če ti ni kaj jasno.

   O tem, kaj je bolno, pa raje ne razpredaj: meni se recimo zdi precej bolno sklepanje, da gre zgolj za Američane in Avstralce. Jah, očitno je spet posredi hermenevtika.

   "Evgenični eksperiment" pa se seveda nanaša na paralele, ki jih sam vlečeš, za kar sem pozabil povedati, da se mi zdi zares bolno početje.

  5. Človek, ne zanimajo me študije pri tem vprašanju. Kakor ne bi smele nikogar. Od kje raziskovalcem sploh ideja, da gredo raziskovati ali ima bivanje v homoseksulani skupnosti negativne vplive na (psihični) razvoj otroka. To je bolno, samo raziskovanje tega je bolno, zakaj bi sploh imelo vpliv, kaj je na homoseksulacih tako pretresljivo drugačnega, pa da moramo to raziskati in nato zelo znanstveno ("k pr bebčkovih") ugotoviti, ne to nima vpliva na otroka. Seveda, da nima!

   Mislim, da je vsakemu, ki je recimo vsaj v roke prijel kakšno delo od Claude Lévi-Strauss in v teh delih vsaj kazalo prebral, jasno, kaj sem želel reči z: "Slovenci nismo ne Američani ne Avstralci", … ne ostali narodi (kulture). In vedel bi, da govorim, glede na to, kakšno argresivnost naspram homoseksulacem izkazujejo nasprotniki zakona, civilna iniciativa, RKC, Islamska zajednica, Srbska pravoslavna cerkev, del politike …, da slovenski narod očitno še ni "zrel" za ta korak – vprašanje je, če sploh kdaj bo – kar pa v praksi prinese, da so, potem ko se prah okoli problema poleže, ti ljudje prepuščeni na milost in nemilost okolice. Edino pravo potezo do sedaj, no kar sam spremljam, oziroma "enega bolj relevantnih strokovnih prispevkov" je storil Ciciban. Upam, da jim bodo sledili tudi ostali.

   In ja, kulturološke/sociološke/… probleme se obravnava hermenevtično: "Gre predvsem za notranje hermenevtično raziskovanje pojavov ter proizvajanje mnoštva možnih in verjetnih pomenov – več-smiselnih interpretacij, ki jih imajo ti pojavi. … Gre za relativizacijo objektivizma in enosmiselnih resnic oziroma uveljavljane metodičnega pluralizma in pluralizacije resnic. Slednje seveda za scientistični objektivistični doktrinal ni sprejemljivo." (Vir poznaš)

   Jaz verjamem, ah kaj verjamem, vem, da moj post omogoča tudi branje, v katerem razbereš, to kar si pač ti razbral. Seveda, ampak od intelektualca tvojega kova bi človek pričakoval, da tudi sam pomisliš, da je mogoče moje branje/pisnje moč brati tudi na drugačen način. Torej bi pričakoval preden nekaj trdiš, da vprašaš, kaj sem mislil, recimo v tem primeru z evgeniki. Seveda bi ti vljudno odgovoril, kar sem že v prejšnjem postu storil, a kaj ko ne razumeš niti besede:

   Če bi kdaj v roke vzel kako delo od S. Žižka bi prebral tudi, kaj je mislil s tistim "bolno" – no vsaj jaz sem ga tako razumel. V primeru, da bi odnos iniciative, RKC, …, poimenovali s pravim nazivom in ta je "zločin", bi v trenutku, vse te raziskave, izvenele, milo rečeno smešne, absurdne. In takšnim opletati z nekimi študijami in jim dokazovati, da se motijo je po meni enako, kot če bi Rudolfu Hössu, poveljniku Auschwitza, dokazoval, da je nacistični odnos do Židov napačen, med drugim tudi zaradi tega, ker se evgeniki motijo. Takšno početje bi bilo bolno. Se ti ne zdi in če se ti v primeru holokavsta zdi, zakaj se ti v primeru homoseksulacev ne? Upam da sem bil bolj jasen. Torej ne govorim o nikakršnih "evgeničnih eksperimentih", temveč o zgrešenosti pristopa k reševanju tega vprašanja.

  6. Gornje je spet čisto nakladanje: tvoja neumna vprašanja ("Od kje raziskovalcem sploh ideja, da gredo raziskovati ali ima bivanje v homoseksulani skupnosti negativne vplive na (psihični) razvoj otroka?") in posledično neumne sodbe ("To je bolno, samo raziskovanje tega je bolno, zakaj bi sploh imelo vpliv, kaj je na homoseksulacih tako pretresljivo drugačnega, pa da moramo to raziskati in nato zelo znanstveno ('k pr bebčkovih') ugotoviti, ne to nima vpliva na otroka. Seveda, da nima!") pa sploh ni vredno komentirati oz. če jih že hočeš nameniti komu, jih nameni psihologom iz DPS. Prepričan sem, da bi se tudi njim ne zdelo vredno komentirati taka nakladanja brez osnove.

   In seveda je spet treba omeniti, kaj je zares smešno (oz. "bolno"): nakladač sodi o študijah, ki jih ni niti prebral. Če jih namreč bi, bi vedel, da ni govora samo o raziskavah vplivov bivanja v družini homoseksualnih staršev/skrbnikov, temveč za raziskave vplivov v širšem smislu (tudi npr. tega, kako se sovrstniki heteroseksualnih staršev/skrbnikov obnašajo do takih otrok – seveda nakladač tega ne more vedeti, ker daje pavšalne sklepe zgolj na osnovi mnenja DPS, ki tega vidika ni izpostavilo, in zato namenja očitke, da tega ni moč prebrati). Hermenevtika pa taka! LOL

   • Če se spustim na ta nivo in rečem, da ajd OK naj bodo študije, me zanima ali je bila študija delana v Sloveniji in slovenskem okolju, ker že študij delanih na Hrvaškem ali v Avstriji ni moč nekritično aplicirati na slovensko populacijo. Pa naj bodo te meta ali pa kakršne koli pač.

    Ampak, kaj ti to sploh govorim, nekdo, ki je tako kvalitetno, brez da bi prebral eno njegovo delo, S. Freuda označil za navadnega nakladača, nekomu kateremu so dognjanja s poročja kulturologije, sociologije, socialna psihologije povsem domoča, to zagotovo ve.

   • Jah, seveda, Slovenci so Marsovci, na katere ni moč aplicirati dognanj na ostalih populacijah. In zgolj v Sloveniji obstaja homofobija, nacionalizem, nestrpnost do drugačnih (tako na verski kot drugih osnovah) itd. In ja, to je tvoj bedasti nivo, ki si ne zasluži komentarja.

    In dulcis in fundo: Freudovi spisi, ki so de facto psevdoznanost, se ne morejo primerjati z modernimi dognanji znanosti (psihologija je samo en segment) v zvezi s homoseksualnostjo. Skratka: kvazifilozofski nakladač zgolj napada slamnatega moža.

  7. Pa da ne pozabim: ponovno omenjanje Rudolfa Hessa (ne Hössa, ker ni obstajal) in evgenike v zvezi s študijami, na katere se opira DPS, je pa zares bolno početje.

   • No, gornje je tipičen ad hominem nivo. Höss ali Hess (s tem, da je prvi malo znan; sprašujem se, zakaj posvečeni ni raje omenil vsem znanega dr. Mengeleja, ki je de facto izvajal poskuse v Auschwitzu), to ne spremeni bistva, da je omenjanje evgenike nacističnega režima v zvezi s študijami, na katere se opira DPS, zares bolno početje. Seveda pa posvečeni očitno tega ne dojame, pa naj se še kako sklicuje na pismenost v zvezi z malo poznanim Hössom.

   • Kakao zdaj, najprej Höss (nemško: Rudolf Höß) sploh ni obstajal, zdaj je kar naenkrat obstajal, ampak on ni tako pomemben, ker če bi bil Mengele bi bilo OK …, ker Mengele je bil znanstvenik, ta pa zgolj poveljnik taborišča v katerem so uplinili na tisoče ljudi. Ta res ni pomemben. Bolno!

    Ja če že želiš ad hominem nivo potem ti moram nujno reči, da si IDIOT, ker nikjer ne govorim o poskusih temveč o argumentih. Torej, ne govorim o poskusih na nikomur. Daj skušaj malo misliti tudi izven okvirjev scientističnega dogmatizma.

    In še en ad hominem, BEBČEK, očitno ne štekaš moje analogije. Ker če bi jo razumel, bi vedel, da govorim o argumentih tistih ki so ZA zakon in ne primerjam raziskav evgenikov in psihologov. Bo šlo? Vem, da ne ampak ajd …

    Poleg tega, se sploh zavedaš, pa ne samo ti, da se boš v nedeljo, v kolikor se boš odločil iti na referendum, možnost/pravico vsekakor imaš, torej da se boš v nedeljo (verjetno) najbolj približal tistemu, kar imenujemo "oblast". Odločal boš o življenju drugih. Ali si kvalificiran za kaj takega? Ti ne, ker si IDIOT. Seveda tudi to je ad hominem.

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.