The Swerve: How the World Became Modern

    Zgodba se začne na začetku petnajstega stoletja, ko renesančni lovec za starimi knjigami in rokopisi odkrije izvod antične pesnitve, v kateri je predstavljen povsem drugačen mehanizem delovanja narave, kot so ga poznali takrat. Po mnenju avtorja je prav odkritje te pomembne knjige o antičnem atomizmu odločilno vplivalo na duhovni preporod Evrope in nastanek modernega sveta.

    The Swerve: How the World Became Modern
    Stephen Greenblatt
    W. W. Norton & Company, 2011