Slovenija je za raziskave v letu 2010 porabila 2,1 % BDP

  Iz pravkar objavljenega poročila Statističnega urada RS:

  V letu 2010 smo v Sloveniji porabili za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 745,9 milijona EUR bruto domačih izdatkov ali 2,1 % slovenskega bruto domačega proizvoda /…/ 14 % več sredstev kot v prejšnjem letu.
  /…/
  K vsem bruto domačim izdatkom za raziskave in razvoj (BIRR) so tudi v letu 2010 največ finančnih sredstev za RRD prispevale gospodarske družbe, in sicer 435,5 milijona EUR ali 58 % vseh sredstev za RRD; delež teh sredstev v strukturi sredstev za RRD v primerjavi s prejšnjim letom ostaja enak. Iz državnih virov je bilo za RRD namenjenih 263,1 milijona EUR finančnih sredstev ali 35 % vseh sredstev za RRD. V zadnjih letih pomenijo pomembnejši vir financiranja RRD v Sloveniji tudi sredstva iz tujine; ta so v opazovanem letu znašala 44,8 milijona EUR, to je za 13 % več sredstev kot prejšnje leto.

  Vir: Statistični urad RS – Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2010 – začasni podatki

  3 KOMENTARJI

  1. Kot dopolnitev zgoraj zapisanega še informacija, da je Statistični urad pravkar objavil nove podatke o financiranju znanosti v letu 2010: "Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost so v letu 2010 znašala 217,9 milijona EUR ali 306,7 milijona EUR, če v prikaz vključimo evropska sredstva za raziskave in razvoj iz strukturnih skladov EU."

   Statistični urad RS – Dopolnitev podatkov o državnih proračunskih sredstvih za raziskovalno-razvojno dejavnost, končni proračun, Slovenija, 2010 (24. april 2012)

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.