Slovenija za znanost desetino manj

  Kriza se pozna tudi v znanosti. Iz novice v Financah:

  Slovenija je lani za raziskovalno-razvojno dejavnost namenila 217,9 milijona evrov državnih proračunskih sredstev, kar je 11 odstotkov manj kot leta 2009. Raziskovalno-razvojne dejavnosti so sicer v lanskem letu predstavljale 0,62 odstotka slovenskega BDP, kar je za 0,07 odstotne točke manj kot leta 2009, ugotavljajo na Statističnem uradu RS.

  4 KOMENTARJI

  1. Ta podatek SURS govori samo o t.i. integralnih/nacionalnih proračunskih sredstvih in ne zajema (našega) evropskega denarja. Ker je jasno, da prvih zmanjkuje, smo izrazito v 2010 (in tudi v 2011) povečali slednja, tako da je bil trend rasti, ki je bil vzpostavljen po letu 2008 ohranjen in so se skupna javna sredstva za R&D praktično približala ciljnemu 1%.

  2. Objavljena statistična informacija (http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4217) zajema zgolj državna proračunska sredstva. Državna proračunska sredstva za R-R dejavnost (GBAORD) so vsa sredstva, ki jih je državni proračun države namenil za R-R dejavnost ne glede na to, kje se ta sredstva porabijo (zajema torej tudi sredstva, ki so se porabila v tujini). V letu 2010 je bil pomemben del sredstev za financiranje R-R pridobljen iz EU strukturnih skladov. Skladno z navodili za statistično poročanje se pri programih R-R, ki se financirajo s strukturnih skladov EU, upošteva le Slovenska udelezba (15%). Pretežni del sredstev (85%) tako v GBAORD ni zajet.
   Pomembnega dela sredstev vlaganj v R-R ti podatki ne zajemajo, zato je za popolno sliko potrebno vključiti tudi druge. Najpomembnejsi je BIRR. Bruto domači izdatki za R-R dejavnost (BIRR-ang.GERD) so skupni notranji izdatki za R-R dejavnost, ki se izvaja na nacionalnem ozemlju v določenem obdobju. BIRR vključuje tudi R-R dejavnost, ki se izvaja znotraj države in je financirana iz tujine, izključuje pa plačila za R-R dejavnost, ki se izvaja v tujini.
   http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/23_raziskovanje_razvoj/02_raz_razvoj_dej/01_23642_izdatki-fin/01_23642_izdatki-fin.asp
   Zal so zadnji podatki za 2009. SURS objavlja tudi podatke o strukturi sredstev iz tujine (glej Financni viri za RRDiz tujine).

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.