Pythagoras: His Lives and the Legacy of a Rational Universe

    Čeprav smo že vsi kdaj slišali za Pitagoro ali vsaj za njegov slavni izrek o pravokotnem trikotniku, pa malokdo natančneje pozna tega zelo vplivnega antičnega filozofa in znanstvenika. Iz zelo skopih informacij, ki so se o njegovem življenju in delu ohranile v 2500 letih, je priznana pisateljica knjig o znanosti in znanstvenikih napisala obsežno delo o tem pomembnem antičnem mislecu in njegovem vplivu na poznejše velike filozofe in znanstve­nike od Platona do Bertranda Russlla.

    Pythagoras: His Lives and the Legacy of a Rational Universe
    Kitty Ferguson
    Icon Books, 2011