Na društvo Kvarkadabra je danes 12.7.2007 po pošti prispel sklep ministra za znanost Jureta Zupana (pdf sklepa) o izboru centrov za promocijo znanosti (Razpis za sofinanciranje Centrov za promocijo znanosti). Kvarkadabra je bila kljub vsem mogočim nagradam, ki smo jih prejeli za svoje delo na področju promocije znanosti, ocenjena najslabše in zato ne bo financirana!

Ministrstvo bo pa z veliko denarja (90.000 eur vsakemu), financiralo naslednje štiri programe:

Kvarkadabra je dobila OCENO 24 TOČK (tule je pdf ocene samo za Kvarkadabro, drugih ocen nam niso želeli pokazati, vemo samo skupno število točk). To pomeni, da je Kvarkadabra po mnenju “strokovne komisije ministrstva” na področju promocije znanosti skorajda dvakrat slabša od že omenjenih projektov, ki bodo financirani. Komisijo je sestavljalo pet uradnikov MVZT, katerih imen nam niso želeli izdati, vseeno pa so povedali, da so bili trije od petih članov komisije: vodja ministrovega kabineta, pravnica MVZT in skrbnik konkretnega razpisa.

Najbolj zanimiva je domnevna “utemeljitev” izbora: »Pri dodelitvi sredstev je komisija upoštevala število pri evalvaciji dosežnih točk in sicer se financirajo prvi štirje programi, ki so dosegli najvišje število točk. Posledično se ostali 4 programi ne financirajo, saj se po številu doseženih točk niso uvrstili med prve štiri.« Zgolj s tema dvema stavkoma MVZT “utemelji” razdelitev 360.000 EUR proračunskega denarja za promocijo znanosti. Da bi bil sklep utemeljen, bi moralo Ministrstvo navesti razloge, zakaj je posameznemu programu, na osnovi kriterijev določenih v 6. členu razpisa, dodelilo konkretno število točk, kar je bila osnova za dodelitev sredstev. Tega v obrazložitvi sklepa ministrstvo ni zapisalo, zato sklep o sofinanciranju po našem mnenju ni utemeljen. (pdf pritožbe)

Dodatek 26.7.2007: Pri Kvarkadabri smo veseli, da je minister prisluhnil našim argumentom. Na ponovljeni razpis jeseni se bomo seveda prijavili.  (Minister dr. Jure Zupan razveljavil javni razpis za sofinanciranje Centrov za promocijo znanosti)

Da bo bolj jasno, za kakšen razpis gre, objavljamo ministrovo utemeljitev potrebe za razpis, ki je del razpisne dokumentacije (Razpis za sofinanciranje Centrov za promocijo znanosti).

Program Centrov za promocijo znanosti

Strategija razvoja Slovenije, ki jo je Vlada RS sprejela 23. junija 2005 daje velik poudarek tudi promociji znanja, znanosti in raziskovanja. Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 spodbuja sistemsko financiranje in razvoj nevladnih institucij – centrov za promocijo znanosti in tako omogoča zasebnim neprofitnim organizacijam dostop do javnih sredstev.

Raziskave in razvoj postavljamo v središče razvoja Slovenije. Ker smo ljudje nosilci in merilo razvoja, mora razvoj družbe izboljšati možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in kvalitetno življenje ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja. Z enakovrednim obravnavanjem duhovne, intelektualne, gospodarske, socialne in okoljske razsežnosti razvoja bo Slovenija postala humana država, ki gradi na kvalitetah posameznika in s tem na kvalitetah celotne družbe.

V okviru ukrepov za popularizacijo znanosti med različnimi javnostmi (otroci, mladimi, študenti, raziskovalci in znanstveniki) je posebna pozornost namenjena dostopu do znanja mladim vseh starostnih obdobij in njihovi vzgoji v duhu kreativnosti, radovednosti in zavedanja pomembnosti lastnega znanja.

Spodbujanje raziskovalne dejavnosti mladih in njihovega zavedanja pomena znanosti je prvi v sistemu ukrepov za razvoj, obnovo in mobilnost znanstvenega potenciala.

Posebna skrb velja apliciranju naravoslovno – tehničnih, humanističnih in interdisciplinarnih ved, ter prizadevanju za njihovo večjo uveljavitvijo in njihovo popularizacijo na področju znanosti in znanstvenega raziskovanja po vsej Sloveniji.

Upoštevajoč te namene temelji program Centrov za promocijo znanosti na naslednjih sklopih:

  • naravoslovja in tehnike
  • humanistike
  • interdisciplinarnosti

Prvenstveno naj bodo projekti Centrov za promocijo znanosti namenjeni mladim vseh starostnih obdobij:

  • predšolskim otrokom
  • učencem
  • dijakom
  • študentom

Projekti Centrov promocije znanosti morajo biti zasnovani tako, da bodo ciljnim skupinam približali področje znanstvenega raziskovanja in eksperimentiranja tako, da ga bodo lahko posamezniki sami uporabili ali preizkusili.

Štev: 430-17/2007/3 Ljubljana, 07.06.2007

Dr. Jure ZUPAN
MINISTER

 

Besedilo razpisa najdete tu: Razpis za sofinanciranje Centrov za promocijo znanosti

-
Podpri Kvarkadabro!
Naroči se
Obveščaj me
guest

0 - št. komentarjev
Inline Feedbacks
View all comments