Prevod Zgodovine antične filozofije italijanskega filozofa Giovannija Realeja v petih debelih zvezkih je izjemno dobrodošla noviteta za vsakogar, ki se profesionalno ali ljubiteljsko zanima za filozofijo. V slovenščini preprosto še nimamo ničesar primerljivega. Večina obstoječih zgodovinskih pregledov razvoja filozofske misli prikazuje filozofe zelo poenostavljeno, ali pa so informacije že malo zastarele. Reale nas v svoji obsežni zgodovini popelje v jedro današnjih razprav o interpretacijah antične filozofije. V knjigah ne skopari s citati in natančnimi navedbami virov, tako da deloma zapolni tudi žalostne vrzeli pri prevodih ključnih antičnih filozofskih klasikov, ki jih v slovenščini še nimamo.

Zgodovino antične filozofije sestavlja 5 zvezkov, pri čemer ima vsak skoraj 500 strani. Prvi štirje zvezki kronološko opisujejo razvoj grške filozofije od Talesa do Plotina, peti pa vsebuje slovar, bibliografijo in kazala. V prvem zvezku z naslovom “Od izvirov do Sokrata” Reale obravnava nastanek filozofije pri jonskih in italskih filozofih narave, nato pa opiše prehod zanimanja od problemov kozmosa k človeku (sofisti, Sokrat). Drugi zvezek je posvečen zelo podrobni in natančni predstavitvi Platona in Aristotela. V tretjem zvezku se Reale posveti sistemom helenistične filozofije, predvsem usihanju Platonove in Aristotelove šole, Stoikom in Epikurejcem. Četrti zvezek nosi ime “Šole cesarske dobe”, v njem pa opisuje končni razvoj in razkroj velikih helenističnih šol, Filona aleksandrijskega, preporod platonizma in pitagorejstava, Plotina in novoplatonike.

Zgodovinski pregledi, ki zgolj naštevajo “dejstva” in poskušajo ohranjati navidezno objektivnost, so velikokrat težko berljivi. Reale nasprotno z interpretacijami posameznih avtorjev ne skopari. Mislece poskuša umestiti v nekakšen zgodovinski tok razvoja idej, zato je zgodovina prijazna tudi do bralca, ki o antični filozofiji ne ve kaj dosti. Natančno dokumentirani citati, biografski in bibliografski podatki ter drugi viri pa so dobrodošla pomoč tudi strokovnjaku s tega področja.

Vseeno pa velja opozoriti, da Realejeve interpretacijske niti, ki izvira iz t.i. “tübingenske šole”, ne smemo jemati kot edine možne. Reale bere antično filozofijo predvsem skozi Platona kot utemeljitelja bistvenih metafizičnih kategorij evropske filozofije, pri čemer jedra Platonove misli ne najde v njegovih zapisanih dialogih, ampak v nenapisanih “eztoteričnih” naukih. Za Realeja je Platonovo “odkritje” nadčutne realnosti najpomembnejši korak zahodne metafizike: obstajajo vzroki, ki niso čutno zaznavni, so pa umljivi – spoznamo jih lahko z razumom, ne pa s čuti. Celotno poglavje o Platonu ima tako naslov “Platon in odkritje nadčutnega vzroka”. Tudi Aristotela ne bere v opoziciji s Platonom, ampak kot misleca, ki je dojel bistvo Platonovega ključnega metafizičnega projekta, in poskuša to bistvo še bolj jasno formulirati. (Glej sestavek o Realejevi interpretaciji Platona!)

Giovanni Reale je predstojnik katedre za zgodovino antične filozofije na Filozofski fakulteti Katoliške univerze v Milanu. V izvirniku je Realejeva Zgodovina antične filozofije doživela že veliko ponatisov (prva izdaja je nastajala v letih 1975-80), slovenski prevod pa je nastal po šestem ponatisu devete izdaje iz leta 1997.

Giovanni Reale: ZGODOVINA ANTIČNE FILOZOFIJE

  • I. zvezek: Od izvirov do Sokrata
  • II. zvezek: Platon in Aristotel
  • III. zvezek: Sistemi helenistične dobe
  • IV. zvezek: Šole cesarske dobe
  • V. zvezek: Slovar, kazala, bibliografija

Uredniški odbor slovenske izdaje: dr. Valentin Kalan, Matej Leskovar, dr. Neda Pagon, Tinka Selič, dr. Jože Vogrinc, dr. Franci Zore.
Prevod: Matej Leskovar
Studia humanitatis, 2002 (dejanski izid konec leta 2004)

(Sašo Dolenc)

-
Podpri Kvarkadabro!
Naroči se
Obveščaj me
guest
0 - št. komentarjev
Inline Feedbacks
View all comments