Prejeta vprašanja, na katera še nismo uspeli odgovoriti:

ASTRONOMIJA:

 • Ali lahko objavite kaj več o kemijskih reakcijah na soncu? (21.10.2002)
 • Da je hitrost gravitacije za vse prakticne primere enaka svetlobni hitrosti, ste na vasi spletni strani ze pisali. Vendar se mi v zvezi s tem poraja eno vprasanje:Zakaj potem svetloba (EM valovanje) ne more uiti iz crne luknje, gravitacija pa lahko, saj se vedno deluje na vsa telesa v okolici? Sicer nekako slutim, da ti dve vrsti valovanja (ce privzamemo, da tudi gravitacijsko valovanje obstaja) nista direktno povezani, pa vendar si delita hitrost razsirjanja.  (9.9.2002)
 • S kakšno hitrostjo se širi vesolje? (9.5.2002)
 • Kako se po einstainovi teoriji računa gravitacijski privlak med dvema telesoma? (9.5.2002)
 • Zakaj se orientiramo po zvezdi Severnici? Kako jo najdemo zna nebu? (10.12.2001)
 • Zakaj so nekoč imenovali dneve v tednu po planetih? (10.12.2001)
 • Kako je lahko vesolje staro 15 milijard let, če pa je čas relativen? (16.11.2001)
 • Kaj bi se zgodilo, ce bi skusal vrteti okoli sebe kladivo s hitrostjo, ki bi se priblizevala svetlobni? Koliko energije moram dovesti kladivu, da se bo vrtelo z doloceno obodno hitrostjo ? Je potrebno tudi tu dovesti vedno vec energije, da se obodna hitrost se povecuje (tako kot pri linearnem gibanju blizu svetlobne hitrosti) ?? Ali mi bo kladivo enkrat vendarle iztrgalo iz roke?  Kaksne bi bile deformacije na obeh skrajnih koncih kladiva (v srediscu rotacije in na obodu)? (10.11.2001)
 • Kako so nastale prve zvezdne karte in kako se orientiramo na kartah in nebu? (8.11.2001)
 • Kako se rodi, zivi in umre zvezda? (8.11.2001)
 • Ker se vesolje širi se tudi (povprečna) razdalja med Soncem in Zemljo povečuje. Ker se ta razdalja povečuje potem bi moral tudi čas hitreje teči na Zemlji zaradi zmanjšanja gravitacijskega vpliva Sonca na Zemljo. Zanima me, ali razmišljam pravilno in če je tako, ali  lahko to izmerimo (oz. koliko bi to znašalo)? (27.8.2001)
 • Pot, ki jo naredi Zemlja pri kroženju okoli Sonca bi morala biti večja in večja zaradi širjenja vesolja. To bi pomenilo spremembo hitrosti v kroženju Zemlje okoli Sonca ali večji čas, ki bi bil potreben za en krog. Kaj se dogaja v tem primeru? (27.8.2001)
 • Je mogoče da vesolje ni neskončno? (11.8.2001)
 • Je pred Einsteinom ze kdo zgradil podobne  teorije, kot sta Einsteinova posebna in splosna teorija relativnosti? (31.7.2001)
 • V enem od odgovorov na Kvarkadabri piše: “Telesa, ki imajo od nic razlicno maso, se ne morejo gibati s hitrostjo enako ali vecjo od svetlobne hitrosti. ” Poznavalci velikega poka v svojih knjigah navajajo, da se je vesolje v prvih treh sekundah razširilo iz nič na velikost, ki presega dimenzije našega osončja. Ta eksplozija pomeni hitrost, ki zelo presega svetlobno hitrost. Vprašanje: Od kdaj naprej se telesa ne morejo gibati hitreje kot svetloba? (3.7.2001)
 • Je, glede na to, da učinek gravitacije vsakega telesa sega neskončno daleč, mogoče, da najmasivnejša črna luknja nekoč požre vse sestavne del(c)e vesolja, vključno z ostalimi črnimi luknjami? Če je to res, potem bo vse vesolje nekoč zopet zgoščeno na zelo majhnem prostoru in nastal bo nov Veliki pok.  (29.6.2001)
 • Zanima me kako lahko z dolžino sence ki jo daje palica zapičena v zemljo določimo uro? (6.6.2001)
 • Kakšna je dolžina najdaljšega in najkrajšega dne v letu ? (5.6.2001)
 • Kaksne so fizikalne lastnosti povrsja tipicne nevtronske zvezde (trdota, albedo, barva, elektromagnetne lastnosti, gravitacija, temperatura)? Kaksno bi videli (oz. jo cutili) povrsino nevtronske zvezde, ce bi stali na njej, ali lebdeli tik nad povrsjem? (15.5.2001)
 • Zakaj je možna predpostavka, da ”zunanjost” (tisto v čemer se vesolje nahaja) ne more vplivati na vesolje in dogajanje v njem? (9.4.2001)
 • Zakaj luna nima atmosfere? (18.12001)
 • Kako so lahko pred 2000 leti tako natančno določili koledar (število dni v letu), če niso vedeli da se zemlja vrti okoli  sonca in svoje osi? (18.1.2001)
 • Zakaj astroloske efemeride niso enake astronomskim? (16.1.2001)
 • Slisal sem, da so odkrili nov planet izven nase galaksije,ki naj bi bil podoben Zemlji! Če je res in bi poleg tega ugotovili, da so vsi življenski pogoji pravi, da bi tam lahko živel človek, bi lahko transportiali ljudi na nov planet? Človestvo se bo moralo odlociti- ali varovati naravo na Zemlji ali pa se bomo prisiljeni seliti na drug planet! (9.12.2001)
 • Ali bi domnevno velike crne luknje v srediscu galaksij prispevale dovolj mase za pojasnitev problema temne snovi? (6.12.2000)
 • Kaksna je razlika med potovanjem v mini crno luknjo in potovanjem v veliko crno luknjo (npr. v centru galaksije)? (6.12.2000)
 • Ali zaenkrat obstaja kakrsna koli teorija o možnostih nadsvetlobne hitrosti ? (8.8.2000)
 • Hawking je dokazal, da črne luknje sevajo. Rekel je, da lahko materialni delci pobegnejo izza horizonta dogodkov. Za to pa je potrebna hitrost delcev, ki presega svetlobno hitrost. Iz enačbe sledi, da je masa delca s svetlobno hitrostjo enaka neskončno. Pojavi se paradoks in prosil bi, da ga nekoliko razjasnite.(7.6.2000)
 • Znano je, da je entropija črne luknje sorazmerna z a/4, se pravi v bistvu z njeno površino, ki se zato (drugi zakon termodinamike!!) nikoli ne more skrčiti. Prosim , če mi pojasnite, kako je možno, da se termodinamična lastnost (entropija) izraža s ploščino!? Menim, da je v tem spoju termodinamike in geometrije nek globlji smisel. Ali smo mu na sledi? (20.2.2000)
 • Zanima me formula za izračun luninih men. Razmak med eno in drugo naj bi bil 29,53059 dni oz. 29 dni 12 ur 44 min in 2,9s. Če pa pogledamo npr. mlaj 6.3.2000 ob 6 uri 17 min in naslednji 4.4.2000 ob 20 uri 12 min, vidimo, da sta narazen za 29 dni 13 ur in 55 min. (9.2.2000)
 • Mene zanima, če bi lahko natančno odgovorili, zakaj se planeti gibljejo? (14.1.2000)
 • Glede na to, da Sonce na eni strani drži skupaj gravitacija na drugi strani pa ga jedrske reakcije poizkušajo razpihniti me zanima kaksna je funkcija nihanja Sončeve sfere? Kakšna je povprečna amplituda tega nihanja? (30.11.1999)
 • Zakaj se zgodi, da se magnetna pola Zemlje zamenjata? Na koliko časa se to dogaja in kaj se medtem dogaja z Zemljinim magnetnim poljem? Ali ti dogodki na planetu samem zapustijo kakšne posledice? (23.11.1999)
 • Ameriški fizik Edward Tryon trdi, da vesolje kot celota nima nobene energije. Tudi Hawking je zapisal “Celotna energija vesolja je nic”. V nobeni literaturi pa nisem nasel dokazov za to trditev. Vprasujem: * v kaksni meri sta trditvi dokazani, * v kateri literaturi (kje) lahko najdem dokaze * kaksni so osnovni dokazi? (3.11.1999)
 • Sem eden od tistih, ki so imeli srečo opazovati senčnate pasove pri popolnem sončnem mrku in me zanima, zakaj in kako nastanejo? (19.10.1999)
 • Ali zvezdi, preden postane sesedka (črna luknja) /Schwarz Loche/ /Black Bustard Hole/ /Chyorny dyr’/ odpade ena razsežnost… (2.10.1999)
 • Ali obstaja analitični izračun za precesijo Zemljine vrtilne osi? Sam sem računal in nikakor ne dobim vrednosti, ki jo astronomi precej natančno izmerijo (do reda 10na -3). (2.10.1999)
 • Zanima me kaj bi se zgodilo če bi se zemeljsko magnetno polje zemlje obrnilo oz. če bi silnice spremenile smer? Ali bi se to kaj poznalo na električnih napravah? (22.9.1999)
 • Zanima me kdaj v bližnji prihodnosti bo veliko število in koliko, planetov našega osončja, v konjunkciji glede na zemljo? O tem se je pred časom veliko pisalo, sedaj pa ne najdem pravih podatkov. S tem v zvezi so napovedovali ne povsem izračunljiva dogajanja oz. povdarjene naravne pojave. (11.8.1999)
 • Ali lahko obstajajo tako imenovane “bele luknje”, ki bruhajo materijo?
 • Če bi lestev zgradil na črni luknji, čez dogotkovni horizont, in začel po njej plezati, ali bi prišel čez dogodkovni horizont? Lestev je v tla trdo vpeta.
 • Zakaj imajo planeti obliko krogle?
 • Zakaj se planeti gibljejo v nasprotni smeri urinega kazalca?
 • Kaj bi bilo, če bi se Sonce spremenilo v zvezdo orjakinjo?
 • Kaj povzroči mrtvo in kaj živo plimo?
 • Kje in kako se konča vesolje?
 • V kaj se bo razvilo naše Sonce ko bo porabilo svoje jedrsko gorivo?
 • Razlike med belimi pritlikavkami in nevtronskimi zvezdami?
 • Kako je z maso, gostoto in stisljivostjo atomov pri belih pritlikavkah?
 • Zdi se mi, da sem prebral, da lahko delci snovi za kratek čas dosežejo hitrosti večje od svetlobne (menda v bližini črnih lukenj). Ali je to res?

O ZGRADBI SNOVI:

 • Kaj bi se zgodilo s atomom če bi jedru odvzeli nevtron?(30.5.2002)
 • Ali lahko  strukturo materije črne luknje,  definiramo z antimaterijo? (28.5.2002)
 • Ali obstaja ENOPOLNI MAGNET? (14.2.2002)
 • Princip nedoločenosi pravi, da, pozicije in gibalne količine delca ne moremo določiti sočasno. Zanima me ali je to posledica tega, da z vsakim merjenjem zmotimo delec, ali pa je delec v resnici “razmazan ” po prostoru in je predstava, da je delec majhno telo napačna? (11.12.2001)
 • Kako vemo, da so kvarki in elektroni resnicno nesestavljeni? (4.9.2001)
 • Do kam so prišli fiziki na področju  teorije vsega? (11.8.2001)
 • Ali obstaja (matematični) dokaz Einsteinovo enacbe E=mc^2? (6.8.2001)
 • Ali je snov zgostitev energijskega polja oz. kaj je energija (mogoče drugače: iz česa je energija)? (24.11.2000)
 • Princip delovanja supraprevodnika? (30.10.2000)
 • Zakaj je dolocena snov elektricno prevodna, druga pa ne?(6.6.2000)
 • Zanima me, zakaj imajo snovi železo, kobalt in nikelj veliko permeabilnost in so zato feromagnetne snovi, ko pa ima baker zanemarljivo permeabilnost nekaj čez ena in bizmut nekaj pod ena. Kakšna je pravzaprav razlika med temi elementi (Kako se razlikujejo po svoji strukturi?)? (1.3.2000)
 • Kaj je fotoefekt in s kakšnim eksperimentom bi ga razložil? (18.2.2000)
 • Ali je res, da imajo fotoni, nevtrini in še kakšni drugi kvantni delci samo gibajočo maso in nimajo mirovne mase? (9.2.2000)
 • Ali je mogoče, da s pomočjo rentgenske svetlobe (Braggov pogoj), določimo kakšno snov imamo pred seboj. Mislim predvsem na to, ali je mogoče preko razdalje med delci v snovi določiti snov (kristal). (6.2.2000)
 • V šolah nas poučujejo, da edino pri trku materije z antimaterijo pride do 100% pretvorbe iz materije v energijo. V nekaterih knjigah pa sem zasledil, da pri trku pozitrona in elektrona nastaneta kvark in antikvark in tako dalje. Zakaj tega kvarka ne dolocijo ( d, u, s….) in ce je ta trditev pravilna, ali sploh obstaja kaksna reakcija, kjer bi se vsa materija pretvorila v energijo? Ali pa energija teži k temu, da se pretvarja nazaj v materijo? (30.1.2000)
 • V literaturi pise (tudi v vasem odgovoru: “snov, ki je sčasoma prevladala”), da je antimaterija manj obstojna kot materija in da jo je v vesolju malo. Ta ugotovitev se mi izdi v nasprotju z ugotovitvijo, da ima VSAK osnovni delelec, ki sestavlja snov, tudi svoj antidelec. Res je lahko prvič: da je antimaterija ravno tako obstojna kot materija in da vsakemu delcu pripada antidelec ali drugic: da je antimaterije manj, vendar potem vsakemu delcu ne more pripadati antidelec. Prva in druga trditev sta si protislovni.(3.11.1999)
 • Hawking pravi, da se crna luknja lahko posusi “izgine”. Izgine (unici se, anhilira) torej snov. Ce ima vsak snovni delelc svoj antidelec in ce cena luknaj anhilira, se mora antimaterija ob anhilaciji crne luknje od nekje pojaviti – od kje in kako? Če antimaterije ni v zadostni kolicnini v blizini crne luknje, le-ta ne more anhilirati. Ali mogoce obstoja drug nacin za iznicenje snovi v crni luknji? (3.11.1999)
 • Dali postoje neke veze izmedju nekih osnovnih velicina u svemiru? npr. promjer i masa elektrona, neutrona…, planckove konstante, brzine svjetlosti, velicine svemira, mase svemira…

POJAVI V NARAVI:

 • Kako nastane tsunami (“pristaniški val”)? (25.11.2002)
 • Zakaj se vodni curek iz pipe pri padanju čim bolj oži,pri ventilatorju se pa zračni curek razprši? (25.2.2002)
 • Zraven osnovne sole v Sk. Loki je tartanski krog (za atletiko). Pred enim tednom je zapadel sneg, priblizno 10-15 cm. Povsod drugje je sneg obstal (razen – ocitno – tam kjer so ga cestarji pospravili), na tartanskem krogu  pa je skoraj v celoti izginil. To se ne zgodi niti pod drevesi ali na travi (kjer je nekaj zivih stvari, ki domnevno oddajajo toploto). Kaj bi lahko bil razlog temu ? (razen morda radioaktivnosti, sicer nisem sel racunat koliko energije bi bilo potrebno dovesti snegu, da se stali in ne poznam omejitev (od koliko naprej naj bi bilo skodljivo za cloveka) oz. energije sevanja posameznih elementov/izotopov, si pa predstavljam, da bi moral biti krog hudo radioaktiven, da bi zaradi tega sneg skopnel. To torej ne bo, je pa edina logicna stvar, ki mi pade na pamet. Kaj bi se utegnil biti vzrok temu? Se to, krog ni nikjer dodatno ogrevan, pod njim (precej gotovo, cudno bi zgledala krozna kanalizacija samo pod krogom)  ne poteka nobena napeljava (voda, centralna, kanalizacija, …) (17.12.2001)
 • Kako nastanejo lunine mene, zakaj, kdaj? (20.10.2001)
 • Kako sta povezana nizek zračni tlak in slabo vreme, ter obratno, visok zračni tlak in lepo vreme? (1.10.2001)
 • Pred približno 12 leti sem opazila neznan pojav na nočnem nebu (ob pribl. 23h). Pojav je bil podoben mavrici, barve so se menjavale v zaporedju rumena,oranžna,rdeča,vijolicna, nakar je svetloba izginila in se po nekaj sekundah zopet pojavila, vendar v nasprotnem zaporedju. Morda poznate razlago za ta pojav? (8.7.2001)
 • Zanima me, kaj je sončni veter? (kako nastane, s kak^Úno hitrostjo se giblje, iz česa je sestavljen,….) (24.6.2001)
 • Zakaj se Luna v času popolnega Luninega mrka obarva rdeče? Saj vendar do nje pride ravno svetloba, razsipana v Zemljini atmosferi, ta pa je modrikaste barve. Prav taksna svetloba osvetljuje Zemljo po sončnem zahodu, taksna je barva neba in moder soj okrog Zemlje bi moral videti tudi astronavt, ki se znajde v Zemljini senci, ali pač ne? Edina možna razlaga, za katero pa se nisem nasel potrditve, se mi zdi tale: spekter svetlobe, ki jo sipajo plini in delci v ozračju,je močno odvisen od kota opazovanja (kota med izvorom svetlobe, delcem in opazovalcem). Pri zelo majhnem kotu (kakor “zavije” svetloba, ki ob mrku osvetli Luno) lahko prevlada rdeča barva, pri večjih kotih (nebo po sončnem zahodu) pa modra.(9.1.2001)
 • Zakaj lahko naredimo mehurcke iz milnice iz vode pa ne? (14.12.2000)
 • Zanima me, zakaj včasih (zelo poredko sicer, a vseeno) okoli lune ponoči nastane ogromen prstan? (7.2.2000)
 • Kako to, da se barve v mavrici (ki so naceloma le en izsek na lineanem traku elektro – magnetnega valovanja) sklenejo v krog? Mislim, da razumete, pa vseeno: ce zmesamo recimo rumeno in modro barvo, dobimo zeleno, ki je tudi po frekvenci nekje med njima. Ce pa zmesamo rdeco in modro, dobimo vijolicno, ki ima visjo frekvenco od obeh. Kako to, da ima vijolicna barva sploh kaksno vezo z rdeco na nasprotnem koncu traku? (26.1.2000)
 • Zanima me zakaj pri drgnjenju različnih snovi nastane statična elektrika. Kako se naboj odvaja npr. pri človeku, ki nosi kaj sintetičnega. Včasih je to odvajanje kar boleče, npr. ko vstanem iz avta in se ga dotaknem in preskoči iskra. Se naboj nahaja na površini kože? Ali je naelektrenost in že omenjeno neprijetno “iskrenje” pri razelektritvi škodljivo za človeka? (18.1.2000)
 • Zakaj imajo sence modrikast odtenek? (10.12.1999)
 • Če pod tanek vodni curek iz pipe podstavimo prst, se na curku pojavijo drobna rebra, nekakšno stoječe valovanje, ki pa z višino hitro zamre. Očitno se motnja širi navzgor s hitrostjo, ki je (nasprotno) enaka hitrosti vode v curku. Zanima me, ali je znana kaka podrobnejša obdelava tega pojava, zlasti seveda, ali zna kdo izračunati (navpično in vodoravno) dimenzijo teh reber. Posebno zanimiv pa je tale efekt: Če tanjšamo curek vode in prst pomikamo navzgor proti pipi, postajajo rebra čedalje bolj izrazita in nazadnje se rebra oddelijo ter nastanejo kaplje. To pomeni da imamo zvezen prehod v drug, na videz popolnoma drugačen, nevalovni pojav. Iz tega sklepam, da bi morala obstajati zveza med velikostjo reber in (povprečno) velikostjo vodnih kapelj. Kaj menite?
 • Kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo oblakov in atmosfere?
 • Zakaj imamo občutek, da je zrak mrzel, če pri hitri vožnji z avtomobilom pomolimo roko skozi okno (seveda poleti)?
 • V ŽIT(Življenje in tehninika) sem prebral o superhladni vodi in o tem da “navadne” vode ni moč ohladiti pod -34C. Ali obstajata dve vrsti vode?
 • Telesa naj ne bi mogla doseči hitrosti večje od svetlobne (to naj bi bilo znanstveno dejstvo). Kaj bi se potem zgodilo v tem primeru?
 • Zanima me kako je omejena temperatura oz. kako pridemo do -273 C? Ali lahko neko telo ohladimo pod -273 stopinj celzija?
 • Kako se na razini molekula i atoma svjetlost odbija od povrsine (npr. ogledala)?

TEHNIKA:

 • Kaj so to ogljikove nanocevke? in ali je res, da bodo drastično spremenile podobo današnjega sveta? Oziroma, da bodo naredile revolucijo na večini, če ne na vseh področjih, ki jih uporablja dandanašnji človek? Kakšno vlogo ima pri tem Slovenija oz. Slovenski znanstveniki? (8.12.2002)
 • 1 – pri katerem industrijskem procesu, vezan na proizvodnjo energije nastaja največje količine SO2 ? 2 – industrijska revolucija se je v Evropi začela okrog leta 1800 , kako je vplivala na koncetracijo ogljikovega dioksida v zraku ? 3 – ukrepi za zmanjšanje SO2 v ozračju ! (26.11.2002)
 • Zakaj se lastnosti vode bolj ne izkorisca in sicer sladka voda kot pogonsko gorivo ali morska voda za pitje? V zvezi s tem me zanima: 1. Kako zapleten, oziroma, kaksen postopek je potreben za locevanje
 • Zanima vse v povezavi z USB. Ali mi lahko o tem poveste kaj več in ali poznate kakšno spletno stran o tem v slovenščini? (4.11.2002)
 • Zakaj vidim, ko zabrenkam pred televizijskim ekranom na elastiko, na nihajoci elastiki vijuge? Za podrobnejsi opis glej prilogo. (31.10.2002)
 • Zakaj so v vtičnici trije električni vodniki in kaksno funkcijo ima vsak vodnik? Kako deluje ozemljitev električnih naprav? (31.10.2002)
 • Znano je, da so kolesa pri tirnih vozilih fiksirana na oseh. Ker je pot po notranji tirnici krajša kot po zunanji, me zanima, kako je rešen ta problem (pri avtomobilih so kolesa prostotekoča ali pa je med njimi diferencijal).  (19.10.2002)
 • Zanima kolikšni so koeficienti upora pri različnih oblikah ter kakšen je upor pri padalih (20m2)?Kaj vpliva na upor? (18.10.2002)
 • Zakaj se pri pospesevanju sprednji del avtomobila dvigne (pogon je spredaj)? Kajti pri pospesevanju ponoči se iz pospesujočega vozila lepo vidi kako se svetlobna snopa od ?arometov povisata-podaljsata (tudi če se opazuje pospesujoči avto iz drugega vozila deluje kot da bi pospesujoči avto preklopil na dolge luči). Logično bi bilo da se pri pospesevanju pri pogonu spredaj sprednji del zni?a in zadnji del dvigne ali vsaj razbremeni (pri pogonu zadaj je pa pač očitno zakaj se sprednji del dviguje) (12.9.2002)
 • Kako deluje sekstant? Predvsem me zanima njegova zgodovina (kdaj, kje, kako) in kako se z njim doloci geografska sirina in dolzina. (6.9.2002)
 • Zakaj vidimo za letalom belo sled, ko leti? (2.6.2002)
 • Kako deluje avtomobilski radar? Kako policija ugotovi, s kaksno hitrostjo se vozilo pelje? (26.5.2002)
 • Kako pridobivajo biodiesel? Kaksna je njegova uporaba? (22.3.2002)
 • Če se peljemo po velikem klancu navzdol in prestavimo avto v nizjo prestavo, se nam hitrost vožnje zmanjša; če pa damo avto v višje prestave se nam hitrost poveca. Jje potemtakem tudi pri ovinkih potrebno zmanjšati prestavo,četudi zaviramo? (25.2.2002)
 • Na televiziji sem videl napravo s katero lahko ˝vohuni˝ prisluškujejo tudi do 50m oddaljene osebe.
 • Kaj je to elektrofor in  kaj  Laydenska steklenica? Kako  delujeta? (25.2.2002)
 • Kako deluje cd-recordable? Kako deluje cd-rewritable? Kako se piše na njiju? Zakaj lahko brišemo iz cd-rw? Ali bi bilo mogoce izdelati uporaben obojestranski cd (njegov čitalnik bi imel glave na obeh straneh, da ga ne bi bilo treba obračat)? Zakaj so lahko novi cd pol manjši od navadnih in hkrati vsebujejo isto količino podatkov? Zakaj naprave težje berejo umazane cdje kot opraskane? Zakaj nekatere naprave ne morejo brati cdjev, ki jih nekatere druge lahko (npr. sestrin glasbeni stolp lahko vrti prekopirano Dido:No angel, moj player pa ne)? Zakaj računalnik_2 ne more prebrat cd-rw če ga ni snemalec na računalniku_1 zaprl? Kaj tehnicno pomeni zapreti cd (praktično je to to, da ne moreš dodajati podatkov)?(20.2.2002)
 • Slisal sem, da je N. Tesla experimentiral s prenosi energije na daljavo, mi poveste kaj vec o tem? (14.2.2002)
 • Kaj bi se dalo uporabiti za magnetni izolator – preprecevanje sovplivanja magnetov na obeh straneh takega izolatorja? (14.2.2002)
 • Zanima me delovanje elektronskega papirja, kje so problemi pri razvoju, kdaj bo dostopen javnosti in kolikšna bo takrat cena? (14.2.2002)
 • Kako deluje gorilna celica? (23.1.2002)
 • Ali je res mogoče imeti v avtu audio opremo ki proizvede 150 decibelov, pri cemer je avto zaprt in
 • kako deluje termometer Galilea Galilei s principom kroglic napolnjenih s tekočino, ki se v posodi s tekočino glede na razliko temperature različno potapljajo in dvigajo? (21.12.2001)
 • Kako delujejo sateliti? Kje lahko najdrem posnetek strmoglavljenja vesoljske postaje Mir?  Kakšno je življenje na vesoljskih postajah? (30.11.2001)
 • Zakaj navadna žarnica sveti z “belo svetlobo” in kaj se dogaja v njej? Zakaj so reklamni napisi (cevi polnjene z plini) različnih barv in kaj se dogaja v plinu? (29.11.2001)
 • Ali res lahko statična elektrika prebije polprevodnik?Zakaj? (26.11.2001)
 • Ko gledamo na televiziji posnetek nekega prižganega računalnika,  slika na monitorju migota; ko  gledamo v monitor direktno pa ne. Kako to? (26.11.2001)
 • Kaj mora astronavt na satelitu narediti,da se giblje po večji in od Zemlje bolj oddaljeni tirnici? (26.11.2001)
 • Ali je res,da je lažje izstreliti satelit v vzhodno kot v zahodno smer?Kako to? (26.11.2001)
 • Kako naj bi deloval Warp pogon? (26.11.2001)
 • Želela bi vedeti, ali obstaja žepni merilnik nadmorske višine, ki bi bil dosegljiv potrošniku s povprečnim zaslužkom na turističnih poteh po hribih in dolinah. Če obstaja, na kakšnem principu izvaja meritev in s kakšno točnostjo? Kje bi ga lahko kupila? (20.11.2001)
 • Ali lahko upocasnimo hitrost svetlobe? (18.11.2001)
 • Kaj je kavitacija, kako jo merimo in kaksna je njena enota? Pojem kavitacije sem srecal v povezavi z ultrazvocnimi cistilniki. (12.11.2001)
 • Ali lahko napovemo potres ( vrsto, stopnjo, lokacijo, cas )? In  če lahko, kaksne metode se strokovnjaki posluzujejo? (5.11.2001)
 • Močan elektromagnetni pulz (EMP) lahko uniči elektroniko, tak pulz se lahko sprosti pri atomski eksploziji in pa pri bombi imenovani e-bomba. Ta naj bi bila v principu sestavljena iz bakrenega navitja, baterije in konvencionalnega raztreliva. Zanima me pa na kak o tu pride do magnetnega udara? (22.10.2001)
 • Ali je mogoče kupiti radioaktivne elemente? Če se jih lahko kupi, ali bi lahko z njim naredil preprost jedrski reaktor, kakršnega uporabljajo sateliti, ki jim sončna energija ni dovolj? Kolikšna bi morala biti masa radioaktivnega materiala in kolikšen razpolovni čas bi moral imeti, da bi sevanje segrelo x litrov vode iz recimo okoli 90 stopinj C in jo uparilo? Koliko radioaktivnega izotopa ogljika z masnim številom 14 je recimo v 10 kg saj? Kako se ga da pridobiti? Vem za princip masnega spektometra (težji oz. lažji izotopi priletijo bolj levo ali desno zarad magnetne sile), vendar ogljik ni ion in to nanj ne bi delovalo. (20.10.2001)
 • Kako to, da (vsaj v filmih) potrebuje policija nekaj minut predno izsledi  tel. st., ce pa jo jaz  dobim takoj (na ISDN-u)? Pa tudi na analognem  tel. imam preusmeritev klica na GSM, tu pa nato zopet takoj vidim, kdo me klice.  Zakaj torej policija caka? (9.10.2001)
 • Na letalskih mitingih včasih kateri od pilotov letalo med letom obrne po vzdolžni osi, tako da je njegova glava obrnjena navzdol. Pri tem se seveda obrne tudi letalsko krilo, kar pomeni, da razlika v tlakih na eni in drugi strani krila deluje navzdol, kamor deluje tudi sila teže letala. Zato bi pričakoval, da se bo letalo začelo približevati zemlji še hitreje, kot če kril sploh nebi imelo. Pa vendar se letalo obdrži v zraku!? (29.8.2001)
 • Ali obstaja, v večih ZF filmih in knjigah že viden EMP pulz, t.j. tako močan elektromagnetni sunek, ki bi uničil vse elektronske naprave v določenem radiju? (12.8.2001)
 • Zakaj se lahko pelješ s kolesom in ne padeš? (8.8.2001)
 • Zanima me kako deluje policijski radar in kaksno valovno dolžino uporablja. (17.7.2001)
 • Ali je možno zaznati temperaturo človeka skozi zid in če, na kakšni razdalji, ter v kakšni meri je slika prepoznavna (ali je vidno premikanje okončin, in če s kakšnimi odstopanji)? Kakšna tehnika se pritem uporablja in kako deluje?(17.6.2001)
 • Ali je možno pritegniti kovino npr. mase 0,2 kg na razdalji 1 meter ali manj, in kako? Kolikšen oz. kakšen bi moral biti magnet da bi to maso lahko pritegnil? Zanima me, kje bi lahko dobil informacije o izdelavi, ter natančnejše izračune (glede na trenje, kot pod katerim se premika železo…) (17.6.2001)
 • Kolikšna je minimalna velikost-volumen letečega balona na topel zrak, ali kaj bolj ekonomičnega in nenevarnega, za dvig človeka (100kg). Kako to izračunamo? Koliko °C mora biti v njem? Ali obstaja drug način ogrevanja balona, kot z ognjem, npr. dve tekočini ali plina, kateri bi ob njihovi združitvi povzročili segrevanje balona? Ali bi bilo to nevarno? (17.6.2001)
 • Kako veliko mora biti najmanjše padalo za človeka in od česa je to odvisno? Koliko velika so klasična padala oz. jadralna padala? (17.6.2001)
 • Zakaj ostane npr. motorno kolo pokonci, dokler se kolesa vrtijo? (15.6.2001)
 • Kako deluje kvantna kriptografija? (15.6.2001)
 • Kaj je Elitzur-Vaidmanov problem testiranja bombe?  Vem, da je v povezavi s superpozicijo kvantnega stanja in merjenjem, vendar ne poznam podrobnosti. (15.6.2001)
 • Kako se imenuje naprava za določanje obsevanosti površine s soncem in kako deluje? (6.6.2001)
 • Ali je možno izrabljati materijo in antimaterijo kot vir energije za poganjanje vesoljskih plovil, kot je to prikazano v različnih nanizankah (npr. Zvezdne steze Voyager) in ali bi lahko obstajal WARP-pogon, s katerim bi potovali s hitrostjo svetlobe? (24.4.2001)
 • Feromagnetno snov namagnetimo, da dobi magnetni moment. Kje je severni pol nastalega magneta? (24.4.2001)
 • Kako deluje svetlobni mlinček? (24.4.2001)
 • Pri gledanju filmov in dirk formule 1 sem opazil, da se zdi, kot da se kolesa vrtijo nazaj. Navadno se to zgodi pri zaviranju, ko se hitrost manjša. Zakaj pride do tega pojava ? če je ta pojav povezan s frekvenco osveževanja televizorja ali bi se dalo izračunati hitrost kočije oz. avtomobila, če bi poznali polmer kolesa in frekvenco osveževanja? (19.4.2001)
 • Delovanje zavor ABS. Vem, da naj bi protiblokirni sistem omogočal krajšo zavorno pot predvsem pa kontrolo nad volanom. Tudi z delovanjme zavor ABS sem seznanjena. Ne znam si pa fizikalno utemeljiti, zakaj je zavorna pot, ko kolesa blokirajo in avto drsi daljša, kot pa če se kolesa še vedno vrtijo. Mislim, da mora biti povezano s trenjem in seveda s pretvarjanjem energije, ne vem pa kako. (28.3.2001)
 • V različnih moto revijah ali pa na različnih spletnih straneh sem našel pojasnila o nagnjenosti motornega kolesa pri vožnji v ovinek ter o položaju krmila, ki je v tem primeru celo v nasprotni smeri ovinka. Pojasnila so bila bolj ali manj zanimiva in poučna vendar v vsakem primeru premalo poljudna, nekoliko preveč zapletena. Bi lahko podali razlago, razumljivo vsakemu povprečnemu “bikerju”. (16.2.2001)
 • Zanima me, zakaj, kako in kdo je sploh zacel meriti cas, se pravi zgodovina merjenja casa. (22.1.2001)
 • Ali bi bilo mogoče za potovanje po vesolju izkoriščati sončni veter? (18.1.2001)
 • Zanima me cim vec o spektroskopiji. (11.1.2001)
 • Katero najvisjo radijsko frekvenco na svetu se uporabljajo za posiljanje radijskih signalov (predvsem mislim na komunikacijo). Prosim tudi, ce lahko priblizno razdelite frekvencne pasove po namenu komunikacije. Predvsem pa zelim vedeti, katere frekvence potrebujejo posebne oddajnike (UKW postaje, mobilni telefoni) za ojacanje signalov in po katerih frekvencah se da komunicirati samo z navadnim oddajnikom in sprejemnikom (npr. z mocno rocno radijsko postajo). (6.1.2001)
 • Ko GSM oddaja signale, “zmoti” okoliške zvočnike in ostale elektronske naprave (ekrani, …). Nekje sem prebral, da se temu pojavu reče interferenca. Kaj pravzaprav je to? Ali takšne motnje povzročajo tudi drugi oddajniki (npr. že sami oddajniki, ki jih imajo operaterji postavljeni na raznih krajih, ali pa morda oddajnik za radijsko postajo)?
 • Ali je res, da digitalni zapis (CD (WAV), DVD (WAV, MPEG)) ne prenese vsega zvoka? Nekateri pravijo, da z ušesi res ne zaznamo frekvenc višjih od 20KHz, ampak jih nekaj više (nekje sem prebral, da pri več kot 50KHz) zaznamo z drugimi čutili, le da se tega slabo zavedamo (čutimo le kot nekako “boljšo” glasbo). Je v tem kaj resnice?
 • Zakaj letalo dose?e strop, od cesa je odvisna njegova visina in kako to izgleda? Strop je tu najvisja mozna visina na kateri letalo leti. npr. 15000m. Ce bi letalo letelo navpicno ali bi se na tej visini kar naenkrat ustavilo, kot da  bi se zaletelo v zid? Zakaj ne more leteti visje in zakaj ta visina ni enaka pri vseh letalih? (27.12.2000)
 • Zakaj pri menjavi običajnega računalniskega zaslona s ploskim vidimo vbočen sliko? Domnevam, da gre za (ne)prilagoditev oči oz. možgan. Če je tako, ali je tudi sicer slika, ki jo sprejema oko (možgani) deformirana, zaradi gledanja na neraven zaslon? (3.12.2000)
 • Kaj je to “light brush”, kdaj, zakaj in kako se to uporablja? Kdaj je nastal? Naj omenim, da je to nekaj v zvezi s fotografijo. (27.11.2000)
 • Zanimajo me materiali, ki jih uporabljajo za elektricne kontakte, njihova kemična sestava, fizikalne lastnosti in podobno. (20.11.2000)
 • Kako se meri UV faktor (v poletnih mesecih se namrec le ta pogosto pojavlja pri vremenskih napovedih)? (7.11.2000)
 • S katero napravo merijo hrup in kako deluje? (7.11.2000)
 • Zakaj so frekvence mobilnih telefonov (700Mhz-1GHz) ravno tam kjer je absorbcija (SAR) v clovekovi glavi najvisja (tako sem prebral v neki raziskavi). Zanimajo me se standardi (ki jim morajo mob. telefoni ustrezati (dovoljen SAR)) in kako elektromagn. valovanje vpliva na cloveka pri teh frekvencah (ali pride samo do povecanja temp. ali so se kaksni drugi ucinki)? (27.10.2000)
 • Kakšne so dejanske možnosti za razvoj molekularne nanotehnološke industrije t.j. assemblerjev, ki bi znali na atomski ravni sestavljati poljubno število kopij poljubno izbranih stvari? (18.10.2000)
 • Kako se doseže gibanje vesoljskega plovila in do katere hitrosti bi plovilo, če bi imelo na voljo neskončno goriva, pospeševalo ? (13.10.2000)
 • Kako deluje hladilnik ? (3.10.2000) (24.4.2001)
 • Prosim vas, če mi razložite, zakaj se poveča poraba goriva v avtomobilu, če imam vklopljene luči. Alternator se vrti vedno – tudi takrat ko luči ne svetijo. (25.9.2000)
 • Kako delujejo laserske diode in zepni laserji? (19.9.2000)
 • Prosim vas, ce mi razlozite delovanje ter sestavo hladne in vroce gorivne celice. Prosim tudi za literaturo, ki opisuje gorivno celico. Po moznosti prilozite tudi sheme delovanja in opis materialov iz katerih je sestavljena. (12.9.2000)
 • Zanima me ali obstaja stvar, ki je rezalni laser ne more razrezati, da se torej na njeni povrsini odbije? (Na primer ogledalo) (11.9.2000)
 • Formula za dovoljeno hitrost skozi ovinek se glasi v^2=g*r*kt.Torej je odvisna samo od radija, teznega pospeska g ter koeficijenta trenja med gumo in cesto kt. Zakaj imajo potem formule siroke gume? Splosno prepricanje namrec je, da se avto s sirokimi gumami bolje drzi ceste? V gornji enacbi ni nikakrsne odvisnosti od velikosti sticne ploskve med gumo in asfaltom. Enacba, ki podaja, kdaj se avto prevrne pri voznji skozi ovinek pa je v^2=g*r*l/(2*h). Odvisna je torej od g-ja, radija ovinka, dolzine medosne razdalje ter visine tezisca avtomobila. Zakaj potem ljudje sportnim avtomobilom nizajo tezisce in pravijo da se bolje drzijo ceste? Ce sklepamo po formuli, se bodo le prevrnili kasneje, odneslo pa jih bo s ceste ob isti hitrosti kot kaksno diano? Ta trenutek je namrec odvisen le od kt? (7.9.2000)
 • Mnozica delcev je ujeta v strukturi, ki jo tvori električno oz. magnetno polje. (verjetno bi z ustrezno obliko in regulacijo uspeli ujeti elektrone na sredi med kondenzatorskima ploščama) Z ustreznim vzbujanjem bi jih zanihali iz ravnovesne lege npr. s sinusnim signalom. Zanima me kako se določi energija delca (elektrona), ko niha skozi ravnovesno lego ( prehod skozi “0”)? Koliko eV bi bila energija elektronov pri prehodu skozi ravnovesno lego  za npr. oblak plazme (H+  – ) mase 10g ujete v magnetni steklenici kjer bi nihanje elektronov zbujali s kondenzatorskimi ploščami z napetostjo 1kV sinusne oblike, frekvence 10GHz? (25.8.2000)
 • Pred nekaj leti sem na televiziji slišal, da je skupini na nekem ameriškem institutu uspelo “teleportirati” fotone svetlobe (nekje izginejo in se nato pojavijo na drugem kraju). Ali je ta podatek pravilen? Ce je me okvirno zanima kako jim je to uspelo? (24.8.2000)
 • Zanima me, če hologrami res obstajajo, kaj sploh so, kako so izvedljivi, ali so z današnjo tehnologijo izvedljivi tako kot npr. v filmu Escape From LA (Kurt Russel) iz leta 1996 – mišljen barvni in realno dinamični hologram osebe, ki jo snema kamera, ali so že kje v uporabi (specifična uporabnost), ali lahko kakšnega naredim tudi doma? (5.8.2000)
 • Zelo me zanima ,kako deluje regulator I. in II. stopnje(bolj podrobno)? Zanima me torej regulator za potaplanje v globinah do 100 m z avtonomno potapljasško opremo ,se pravi sistem in princip delovanja od jeklenke pa do potapljaca.Prosil bi tudi za kaksno ponazarjajoco slikovno gradivo. (31.7.2000)
 • Kaj je razlika med fotografskim linearnim polarizacijskim filtrom in fotografskim cirkularnim polarizacijskim filtrom? (11.7.2000)
 • S prijateljem se ne strinjava okoli naslednjeg aproblema. Na razpolago imamo dva avtomobila, pri cemer je eden večji, ima večja kolesa, močnej?i motor in je seveda tudi tezji od drugega. Obadva začneta iz iste točke z vzponom v klanec, podlaga je srednje utrjena (makadam, travnik,…) Zanima me, katero vozilo bo prej zakopalo??? (10.7.2000)
 • Zanima me (če je to možno) kako bi lahko doma izmeril koliko kalorij ima določena hrana. Če to ni možno, pa me zanima nasploh postopek kako se to izmeri? (8.3.2000)
 • Zanima me kolikšna je toplotna prevodnost posameznih materialov (predvsem les in pa iz kako so narejene termopan stekla? (1.3.2000)
 • Kako deluje običajna hladilna torba; takšna, ki ima le hladilno rebro, ventilator in seveda električno napajanje? Kot najbrž veste lahko deluje kot hladilnik ali kot grelec. (18.10.1999)
 • Ali je res, da GMS aparati in mobiteli zelo škodljivo vpljivajo na človeške možgane [pri tem mislim predvsem na delovanje hipofize ter epifize]? (13.10.1999)
 • Kako poteka jederska eksplozija? Kaj je nevtrinova bomba in kako deluje? Kako poteka verižna reakcija? (20.9.1999)
 • Kako narediti zelo močno elektromagnetno polje? (12.8.1999)
 • Imamo kolo in na njem pritrjene magnete, kolo je obešeno na os (da se lahko vrti) ob kolesu so magneti (kot prikazano na skici), ki so pritjeni na podlago 1. Zanima me, ali bi se kolo začelo vrteti, in če bi se, bi bilo možno izkoriščati moč teh magnetov? (11.7.1999)
 • Kakšna je posebna lastnost super-prevodnikov, ker sigurno to niso navadne kovine. (lastnost lebdenja pri nizki temperaturi poznam, zanimajo me kemične in druge fizikalne lastnosti). (11.7.1999)
 • Zanima me, kako sintetizirajo umetne rubine in diamante? Kako je z silicijevim dioksidom za potrebe elektronske industruje (nekaj v zvezi z avtoklavi)? Ali se da doma gojiti kristale, z pomočjo “steklene vode” (namesto cementa za visoke temperature, nekaj na osnovi silicija) in neke kovinske soli? (24.6.1999)
 • Mi lahko poveste na kakšnem principu ali principih delujejo avtomobilske hupe? (8.6.1999)
 • Zanima me kako deluje ionizator zraka, kaj počenja in kakšni so efekti?
 • Zanima me ali bi lahko sestavili enačbo (ali več enačb), ki bi lahko simulirale let jadralnega letala?
 • Kako deluje kemični laser, kako bi ga izdelal?
 • Kako določimo višino neke gore (recimo Triglava) glede na morsko gladino? Kako so recimo to izmerili pred 100 leti?

BIOLOGIJA:

 • ?e velikokrat sem slisala, da se človeku zadnje dni pred smrtjo zdravstveno stanje izboljsa (saj v primerih, ko je bolan). Zakaj pride do tega? (3.12.2002)
 • Kje v človeskih mo?ganih se nahaja spomin in predvsem kako je spomin zapisan? Kajti ni mi jasno kako je lahko toliko spomina kot ga ima človek sploh kje zapisanega. Kaksen zapis –  na koliksnem mestu – v kaksni obliki? Če sploh je kje fizično zapisan? (12.9.2002)
 • Zakaj so moška moda zunaj telesa in ne znotraj? Kaj bi bilo, če bi bila znotraj telesa? (12.9.2002)
 • Nekje sem brala, da obstaja “genska banka”,  z določenim genom povzročijo ponovno rast npr. žil…. Zanima me, kako lahko prideš v stik in če je možen poizkus vstavitve gena za obnovo celic. (2.9.2002)
 • Kaj je odkril botanik Brown? (13.5.2002)
 • Ali lahko kače s pomočjo organov za zaznavanje toplote vidijo skozi steklo (ali pa le-to zaustavi in popači vidno sliko)? Nekateri pripadniki viperidae naj bi zaznali izredno majhne spremembe toplote v okolici. Ali se te spremembe “vidijo” skozi navadno steklo? (6.4.2002)
 • Ali obstaja znanstveno podkrepljena teorija  zakaj so izumrli dinozavri? (poznam razna ugibanja o kometih, a se mi zdi, da za to ni  dokazov) Moje mnenje je, da bi lahko izumrtje teh bitij povročil efekt tople grede, ki ga v začetni fazi “občudujemo” tudi mi sedaj. (potem pa bi sldeile vecje spremembe klime na zemlji, segrevanje ozračja, poplave …). Ker so bili dinozavri bistveno večji kot nam sedaj znana kopenska bitja so verjetno potrebovali tudi bistveno večje količine hrane. Ker so bili tako kot mi sedaj suvereni in so imeli plenilce samo v svoji vrsti so se verjetno tudi eksponencialno hitro razmnoževali.
 • Zakaj komarji ne prenasajo virusa AIDS-a? (30.3.2002)
 • Kako antipsihotiki in antidepresivi vplivajo na nivo sladkorja v krvi? Predvsem me zanima mehanizem delovanja. (15.3.2002)
 • Pri kateri najnižji temperaturi se obstaja življenje? (3.3.2002)
 • Ali je mogoče, da je življenje na luni? (28.2.2002)
 • Če teorija evolucije temelji na naključjih, ali ni preveliko naključje, da so se na vseh celinah hkrati razvili ljudje s tako podobnostjo? (9.2.2002)
 • Kaj so molekulska sita? (25.1.2002)
 • Koliko decibelov zdrži človeško uho? (9.1.2002)
 • Kako bi ocenil stevilo molekul v človeskem telesu in koliko jih sploh je? (29.12.2001)
 • Kateri so (trije?) glavni pogoji za življenje na Zemlji? (10.12.2001)
 • Zanima me vse v zvezi s trigliceridi v krvi. Na kaj vplivajo, kako so povezani z delovanjem jeter in kako se jeh najlaže znebiš. Dietni list poznam. Ali je še kakšna druga možnost? (29.11.2001)
 • Kaj spada v domeno biomolekularne  tehnologije oz. kaj sploh je biomolekularna tehnologija? (27.11.2001)
 • Ali je v vesolju že prišlo do spolnih odnosov? Zakaj ne? Kako bi breztežnost lahko vplivala na razvijajoči se plod? Bi preživel, bi prišlo do kakšnih nepravilnosti v razvoju zaradi “pomanjkanja gravitacije”? (26.11.2001)
 • Kaj je ekološka niša? (19.11.2001)
 • Kaksna je razvojna pot kmečke muhe? Kje jih lahko naberemo, ce v bližini  ni gnoja? (7.11.2001)
 • Katere krvne skupine imajo živali. Ali je res, da krvne skupine “O” ni med opicami? (7.11.2001)
 • Ali so v vesolju živa bitja? (16.9.2001)
 • Lahko napisete več o razvoju človeka? (8.9.2001)
 • Do kakšnih spoznanj je prišel Charles Darwin? (16.9.2001)
 • Zakaj je človek začel govoriti?
 • Zakaj lahko živimo samo v okolju, kjer je v zraku kisik?
 • Zakaj imamo tako telesno strukturo kot jo imamo? Zakaj hodimo po dveh in ne po štirih nogah?
 • Kako to, da obstaja toliko različnih vrst rastlin, živali? Iz česa so nastale te?
 • Kakšna je možnost, da bi našli kakšen planet, ki ima podobno atmosfero, podobno rastlinsto in živalstvo kot naša Zemlja?
 • Zakaj cloveska inteligenca narasca priblizno do 20. leta in zakaj potem zacne upadati? Kako delujejo oz. ali sploh delujejo zdravila, ki se pojavljajo zadnje case in omogocajo 70-letniku, da razmislja kot mladostnik? (21.7.2001)
 • Zakaj se danes nobena opica ne razvije v cloveka, ce teorija pravi, da se je clovek razvil iz nje? Zanima me tudi evolucija cloveka na splosno in ostalih bitij na Zemlji. (5.1.2001)
 • Koliko odstotkov  mozganov clovek resnicno uporablja? (15.9.2000)
 • Zanima me, koliko tehta LAS? Navaden las. (5.9.2000)
 • S kaksnimi orodji si pomagajo v genetskem inžiniringu za delitev kromosomov? (11.9.2000)
 • Prosim, ali mi lahko razložite fizikalno ozadje delovanja glasilk? (6.4.2000)
 • Nekdo trdi, da je pri določenih “vajah” hodil bosonog po žerjavici in se pri tem ni opekel. Kakšna je fizikalna razlaga tega “pojava”? (9.3.2000)
 • Kako vpliva mobitelovo elektromagnetno sevanje na človeka? (6.9.1999)

RAZNO:

 • 1. Kaj je to efekt tople grede in zakaj sem mu tako reče? 2. Kako aktivnosti, ki jih povzroča človek, vplivajo na efekt tople grede?  3. Kakšne so lahko dolgoročne posledice? (11.11.2002)
 • Ali lahko podobno kot prikazemo tridimenzionalen prostor, prikazemo tudi  štiri ali več dimenzionalen prostor na  dvodimenzionalni ploskvi? (19.10.2002)
 • Vas prispevek na temo Zakaj je gostota vlaznega zraka manjsa od gostote suhega zraka? (september 2002) mi je zelo zanimiv. Zanima me, zakaj se potem megla drzi pri zemlji oz. ali je megla vlazen zrak ali kaj drugega? Kaj pa para? Ali je para enako kot vlazen zrak in ali se para vedno dviga navzgor, ali pa to velja samo za vroco paro. Ali obstaja mrzla para? Vlazilci zraka so zelo popularni v trgovinah. Ali lahko napisete tudi kaj o tem? (10.10.2002)
 • Imejmo  opazovalca A in B. Imejmo tudi ozek snop(?arek) valovanja natančno določene valovne dol?ine, ki je usmerjen iz izvora, proti opazovalcu B in filter, ki naj prepusča le eno natančno določeno valovno dol?ino, ki naj bo enaka valovni dol?ini valovanja iz izvora kadar izvor in filter mirujeta drug glede na drugega. Filter postavimo med izvor in opazovalca B, ki glede na izvor miruje. Opazovalec A pa naj se giblje skupaj s filtrom. Filter pričnemo premikati s hitrostjo v proti ali pa vstran od izvora. Za opazovalca A, ki se giblje skupaj s filtrom, se valovna dol?ina spremeni in filter valovanja več ne prepusča. Za opazovalca B, ki glede na izvor miruje, valovna dol?ina ostane nespremenjena in bi jo zato filter moral prepusčati. Ker se zdi najbolj smiselno, da je pravilen le eden od scenarijev, me zanima kaj se dejansko zgodi in ali so se za opazovalca B spremenile lastnosti filtra? Zanimajo me tudi morebitne
 • Kaj točno so fraktali? kakšna je teorijska razlaga? (26.9.2002)
 • Zakaj Slovenci imenujemo galaksijo Mlečno cesto Rimska cesta. Od kod ime Rimska cesta? (9.9.2002)
 • Kaj se zgodi, ko vržemo ledeno kocko v vodo? Ali led odda energijo vodi, da se ohladi, ali vodi vzame energijo? In kakšen
 • Kako clovek razloci od kod prihaja zvok (npr. ali prihaja  od spredaj ali od  zadaj)? Izvor zvoka je tockast in zelo oddlajen od nasih uses. (9.5.2002)
 • Lahko podate splosen opis visokofrekvenčnega valovanja in mikrovalov? (22.4.2002)
 • Koliksen tezni pospesek na Luni in Marsu? Je v atmosferi na  Marsu tudi kisik? (3.3.2002)
 • Ali je res, da bic poci zato, ker prebije zvocni zid, ali pa poci zaradi tega, ker deluje kot struna? (27.7.1999) Zakaj pride do poka, ko zavihtimo bič? Ali je to posledica preboja zvočnega zidu ali tiči razlog kje drugje. Če prvo, kako lahko z relativno rahlim zamahom z roko povzročimo toliko energije, da bič prebije zvočni zid? (13.2.2002)
 • Kako otroku v 5. razredu osnovne šole razloziti vrste energij. Mi lahko prosim pomagate in mi poveste kaj je:
 • Kakšne so (bile) piramide (Egipčani, Maji) od znotraj – nad in pod zemljo. Ali so pod streho imele
 • Pisarniski stol na 5 kolesckih. Ce ga porivam naprej, gredo kolescka naravnost. Gibanje je stabilno. Ce ga vlecem od zadaj, pa se prej ali slej kolescka postavijo tako, da se spodnji del stola zacne vrteti, ko
 • Zakaj imajo Avstralci krajše poletje in pomlad kot mi? (10.12.2001)
 • Je mogoce, da so inteligentna (zunajzemeljska) bitja med nami, samo da jih mi ne zaznavamo, ker pač živimo v samo tridimenzionalnem oziroma štiridimenzionalnem (3 prostorske +ena casovna) svetu? Druga bitja pa na primer živijo v 5, 6, 7,… dimenzijah … (27.11.2001)
 • Zanima me Kochova snežinka. To je lik, ki nima končnega obsega, vendar končno ploščino. Vsaki stranici lika dodamo na njeni srednji tretjini enakostranični trikotnik, ki ima za stranico dolžino ene tretjine stranice na kateri enakostranični trikotnik rišemo. Začnemo z enakostraničnim trikotnikom in ta postopek nadaljujemo v neskončnost. Prebral sem, da je ploščina tega lika končna, saj naj ne bi  nikoli presegla prvotnemu enakostraničnemu trikotniku očrtanega kroga. Kako je to mogoče, če je tistih,pa če so še tako mali, enakostranični trikotnikov neskončno, torej ne bi smeli imeti ploščine končne, temveč neskončno, saj je lahko samo točk neskončno, pa nimajo ploščine, vsak drug lik pa ima dve dimenziji-torej ploščino in če je teh ploščin neskončno, pa naj bodo še tako majhne mora biti torej ploščina neskončna. V čem je torej moja zmota? (26.11.2001)
 • Lahko poveste kaj vec o Hookovem zakonu? (26.11.2001)
 • Kaj je reakcijska norma? (19.11.2001)
 • Ali so nadmorske višine merjene od višine morja med plimo ali oseko, glede na to, da je ta razlika ponekod po svetu zelo velika? (28.10.2001)
 • Kaj je Mandelbrotova množica in kaj so fraktali? (19.10.2001)
 • Kaj lahko poveste o domnevi znanstvenikov, da naj bi konec ledene dobe (~ 10.500 let p.n.š.) povzrocil  propad visoko razvite civilizacije na Zemlji, katere skupne točke naj bi segale od Kambodže, prek Starega Egipta, Bolivije pa vse do Daljnega Vzhoda? Zagovarniki teorije  trdijo, da izhajajo piramide v Egiptu iz tega obdobja, povezava med zgoraj naštetimi kraji  in spomeniki tam pa bazira na preračunih, povezanih z astronomijo! (precesija zemeljske osi) (9.10.2001)
 • Po cem je Rimska (Mlecna) cesta dobila ime? (4.10.2001)
 • V čem je smisel navajanja prvega Newtonovega zakona, če je le ta vsebovan v drugem? (19.9.2001)
 • Kaj je kvantna teleportacija? (10.9.2001)
 • Kaj je zgodovina znanosti? (6.9.2001)
 • Ko sem nekega dne kuhal mleko na steklokeramičnem štedilniku v prevec plitvi  posodi s tankini stenami in tankim ravnim dnom, sem opazil zanimiv pojav. Posoda je bila napolnjena do polovice. Ko je mleko v njej zavrelo,  se je začela močno in sunkovito nagibati na eno in drugo stran. Pojav sem si dodobra ogledal. Sprva sem mislil da se nagiba oziroma poskakuje zaradi vode pod dnom, a je bilo dno popolnoma suho, pojav  pa je dolgo trajal. Posodo sem trdno prijel z obema rokama da se je ustavila, pa se je, ko sem jo izpustil zopet začela nagibati.  (5.8.2001)
 • Bega me nekaj v povezavi s simulacijo breztežnosti. Vem, da ta efekt dosežejo s padajočim letom letala po določeni krivulji. Ampak ali je to res tista prava vesoljska breztežnost? Zdi se mi, da ni. Glede na letalo je že v redu, kaj pa glede na zemljo? Saj vendar padaš proti njej s pospeškom g, ravno tako pa tudi letalo. Če bi odstranil letalo, se ne bi nič spremenilo, če seveda zanemarimo zračni upor. Torej bi ob tem padanju moral občutiti posledice prostega padanja, pritisk v želodcu in kar še spada zraven. Ko pa gledam kakšne posnetke ter pogovore z ljudmi, ki so doživeli to izkušnjo, nihče ne omenja nič takega. Kako je torej s tem? (18.7.2001)
 • Lahko podrobneje razlozite superpozicijo stanj v kvantni mehaniki? (4.6.2001)
 • Zakaj je največja možna hitrost svetlobna? Kaksne so eksperimentalne potrditve? (4.6.2001)
 • Ko s krampom zadenemo ob kamen se zaiskri, poleg tega se pojavi se znacilen vonj. Kako pride do tega vonja? Kaksni plini pomesani z drobci prahu  v tistem trenutku nastanejo? Ali ima to kaksno zvezo z iskrami, katere v tistem trenutku in obicajno pri veliki osvetljenosti (delo podnevi v lepem – soncnem vremenu) ne vidimo? Kako koncentracija teh plinov zavisi od vrste kamnine? ( trdota, sestava,…) Po izkusnjah se to  veckrat zgodi, kadar je kamen apnencast… (24.5.2001)
 • Prosil bi vas če mi lahko podrobneje razložite Einsteinovo enčbo E=mc^2 .(24.5.2001)
 • Zakaj je na severnem in juznem polu mraz, na ekvatorju pa je konstantno poletje? (2.4.2001)
 • Kako delujejo nevronske mreze oz. kje bi lahko dobila literaturo o tem? Ali obstaja kaksen program simulacije delovanja nevronskih mrez? (27.3.2001)
 • Kaj je to ,,solvatizirani elektron,, ? Kako ga proizvesti? (16.1.2001)
 • Kaj se zgodi z maso snovi pri gorenju? Pepel, ki ga dobimo iz peci je na primer precej lazji, kot so bila drva, ki so zgorela.  Se je mogoce masa spremenila v toplotno energijo, ki jo snov odda pri gorenju? (9.1.2001)
 • Kaksna je hitrost s katero potujejo radijski valovi: v zemeljskem ozračju ali v prostranem vesolju? (6.1.2001)
 • Če bi poslali v črno luknjo kamero, ki bi bila privezana na izredno dolgo ‘vrv’, ki bi bila narejena iz izredno trpe?ne snovi, bi bilo mo?no potem kamero potegniti ven iz črne luknje? (25.12.2000)
 • Ali se da, ce vemo kje je meteorit vstopil v Zemljino atmosfero,  priblizno izracunati, kje bo padel na Zemljo ( ce seveda povsem ne izgori v atmosferi )? Kako bi to izracunali? (21.12.2000)
 • Ali je mozno da bi človek enkrat tako napredoval, da bi mu uspelo zaustaviti ponovno krčenje vesolja? (17.12.2000)
 • Če bi fizikom uspelo razvozlati superteorijo, bi potem lahko tudi ugotovili smisel ?ivljenja? (17.12.2000)
 • Kakšna je definicija sile kot pojava? (7.12.2000)
 • Zanima me naslednje: x = premica; x na kvadrat = kvadrat; x na kub =kocka. Kaj je torej x na četrto, kaj x na peto? (7.12.2000)
 • Kaksna je razlika med toploto in temperaturo? Kaksni sta definiciji obeh pojmov? (6.12.2000)
 • Ob trku Mira in oskrbovalnega modula so ostale vidne plastične deformacije materiala (Near Earth Orbit). Kaj pa dlje od Zemlje in Sonca, ali postanejo kovine iz katerih so zgrajeni sateliti, sonde in ostala vesoljska krama krhke v temperaturah, ki vladajo v vesolju? (med Marsom in Zemljo, ali še hladneje za Plutonovo orbito) (4.12.2000)
 • Zakaj, ko gledamo v ogledalo le-to zrcali sliko samo glede na navpičnico, ne pa tudi glede na vodoravno os? (3.12.2000)
 • Zanima me ime in priimek vsaj enega Slovenca iz 19.stoletja, ki je bil znanstvenik in je zaslovel v tujini. (2.12.2000)
 • Za koliko stopinj so se znanstveniki približali absolutni ničli? (2.12.2000)
 • Kaj se zgodi, če v morje vržemo prižgan sušilec za lase? Kaj se zgodi s kopalci v bližini, kaj npr. s tistimi ob Avsralskih obalah? (27.11.2000)
 • Ali je mogoče na Zemlji doseči breztežnostno stanje? (3.11.2000)
 • Zakaj v Evropi vozijo z avtomobili po desni strani ceste, medtem ko npr. v Angliji vozijo po levi strani ceste? (24.10.2000)
 • Ali lahko razložite, kako npr. policija lahko izsledi pošiljatelje (hekerje) anonimnih e-mailov oz. elektronskih virusov? (20.10.2000)
 • Rad bi čim več vedel o verjetnosti dogodka (da se bo nekaj zgodilo), kako se  ga najlazje izračuna oz. predvidi…Kdaj natančno ves da se bo določena stvar zgodila oz.koliksna odstopanja so? (19.10.2000)
 • Kaksna je podrobna sestava plinov v zraku (tudi delezi plinov pod 1%)? (2.10.2000)
 • Zakaj v okviru kvantne mehanike dobimo diskretne energijske nivoje in kako si lahko disretizirano energijo predstavljam? (27.9.2000)
 • Premisljevala sem o pretakanju vode v ceveh in sicer o sledecem problemu: Cev je speljana vodoravno, potem pa se nagne za 60 stopinj navdol. V vododravni del cevi je napeljana voda iz pipe, kar pomeni, da je pritisk vode v cev konstanten. Presek cevi je konstanten. Kaj se zgodi s hitrostjo vode v cevi, ko se ta nagne za 60 stopinj? Ce upostevamo tezo, se mora povecati hitrost gibanja vode. Tako bi nastal podtlak in potegnil za sabo vodo v vodoravnem delu cevi, torej bi se morala hitrost v vodoravni cevi povecati. Toda kako naj se poveca, ce prihaja v cev pod konstantnim tlakom in hitrostjo? (20.9.2000)
 • Na zadnjih olimpijskih igrah smo videli veliko svetovnih rekordov v plavanju. Med raznimi komentarji se je slišalo, da so olimpijski bazeni na tokratni olimpijadi zelo “hitri”. Kaj vse natančno (razen forme tekmovalca) vpliva na rezultat plavalca? (18.9.2000)
 • Kako so definirane enote za merjenje dolzine(m), casa (s), mase (m) in elektricnega toka(A)? (14.9.2000)
 • Mi lahko poveste, ali je moje sklepanje pravilno: Kvantna mehanika temelji na nacelu nedolocljivosti, ki temelji na dejstvu, da znamo opazovati le s pomocjo svetlobe….ampak to je nasa lastnost in ne lastnost opazovanca. Delec je tam, “kjer pac je”, valovna funkcija pa opisuje le verjetnost, da ga bomo mi zaradi svojega klavrnega nacina opazovanja opazili kje drugje. (11.9.2000)
 • Na radiu sem slišal, da so na Princetonu dosegli hitrost 310 c, ko so nekaj pognali skozi cezijevo paro. Ali je to sploh mogoče (nadsvetlobna hitrost)? Kako so izvedli poskus? (25.8.2000)
 • Ali obstajajo modeli iz kvantne fizike, ki bi bili uporabni za ekonomsko vedo? V mislih imam predvsem verjetnostno, statisticno metodologijo, ki jo uporablja kvantna fizika, to pa bi bilo lahko uporabno v napovedovanju borznih dogodkov. Bojda ameriske banke ze uporabljajo tako modele. (25.8.2000)
 • Kako nastanejo diamanti in zakaj v Sloveniji ni nahajalisc? (10.8.2000)
 • Je tezni pospesek vecji na tecajih ali na Ekvatorju? (10.8.2000)
 • Zakaj ogledalo zamenja levo in desno stran ne pa zgoraj in spodaj? (25.7.2000)
 • Ali je leto 2000 ze novo – tretje tisocletje ali zadnje leto starega –   drugega tisocletja (26.6.2000)
 • Zakaj ne zgradimo spinskega komunikatorja ?( Vemo, da imata elektrona v elektronskem paru nasprotna spina. Ce enemu elektronu obrnemo spin se tudi njegovemu partnerju ISTOCASNO obrne spin. Na Luno torej odnesem tak elektron in z Zemljo s pomocjo spreminjanja spina brez enosekundne zamude komuniciram …—… Je kaj ostankov elektronskih ali drugih ” spinskih “parov se iz casov, ko je bila po teoriji prapoka snov še bolj blizu skupaj. Ce so in so ti razmetani po vseh galaksijah je mogoce, da na tak nacin prenasamo sporocila po vsem vesolju istocasno. Predlagam, da poleg iskanja inteligentnega izvora ” pocasnih ” EM valov, zacnemo opazovati mogoce spreminjanje spina ” starejših ” delcev, ki bi kazalo na kakšno izvenzemeljsko “inteligenco “. Kaksne so resnicne tehnicne moznosti, da tak komunikator izdelamo ? (26.6.2000)
 • Zakaj za gorenje potrebujemo kisik?(6.6.2000)
 • Bi mi lahko podrobneje obrazloz?ili nastanek magnetne sile. Po cem se loci od elektricne?(6.6.2000)
 • Ali je lahko kak delec na dveh mestih hkrati?(6.6.2000)
 • Mene pa zanima, če se pri atomski bombi lahko sprosti kaj več kot 5% notranje energija urana? Če se ne more, zakaj ne? In kaj bi se zgodilo planetu, če bi se sprostilo 100% notranje energije urana? (5.4.2000)
 • Na vas se sicer obracam s vprasanjem, ki spada bolj na podrocje kemije, a ti dve vedi, fizika in kemija sta itak tako tesno prepleteni, da bom vprasal kar vas. Zasledil sem, da pri elektroforezi DNA DNA molekulo oznacimo z barvilom, ki fluorescira – etidijevim flouridom, ki VEZAN V DNA (VRINE SE MED BAZNE PARE) FLUORESCIRA MOENEJE KOT SAM! Kako je to mogoee? (26.3.2000)
 • Elektron, ki se premika (npr.v anteni) ustvarja elektromagnetno valovanje, Ali podobno masa ustvarja masne (gravitacijska valove)? (17.3.2000)
 • Zanima me, kam gre svetloba, ko v sobi ugasnem luč? (15.3.2000)
 • Dobil sem novico, da je (mislim da danskim) znanstvenikom uspelo zmanjšati hitrost svetlobe na vsega nekaj km na uro. Sicer vem, da vsaka snov zmanjša hitrost svetlobe, vendar pa je ta faktor tako velik,da si tega ne znam prav predstavljati. (8.3.2000)
 • Zanima me vse o “hartmanovi mreži” in “karijevih tokivih” in njunih vplivih na zdravje. (1.3.2000)
 • Kaj obstajajo kakšne teorije ki govorijo o tem kako je mogoče potovati hitreje kot svetloba? (4.2.2000)
 • Ponavadi se zakoni dokazujejo s posledicami in ne vzroki (razen kadar je nek zakon posledica drugega). Se sploh kdo ukvarja z vzroki (razlogi)? Recimo relativnostna teorija – osnovo za njeno odkritje je bilo neujemanje takratnih videnj sveta z eksperimentalnimi podatki in Einstein je pac ponudil teorijo, ki zaenkrat drzi, ker se pac meritve skladajo z izracuni. Je ze kdo povedal, razen tega, da je tako, tudi ZAKAJ je tako? (26.1.2000)
 • Zanima me kolikšna je hitrost živčmih impulzov v človeških možganih, ali kako hitro človek misli? (22.10.1999)
 • Je možno, da raziskovanje sesedk (črnih lukenj) pokvari človeku um? (2.10.1999)
 • Zakaj so morja slana, jezera pa ne? (21.9.1999)
 • Kaj sploh JE čas? In kaj sploh JE prostor? In se : Ali cas sploh obstaja ? Ali obstaja sedanjost?(2.9.1999)
 • Zanima me, kako se izračuna število (kakšna osnovnošolska metoda), ki ima decimalni exsponent: npr “2.826”. (12 na 2.826)? (19.7.1999)
 • Zanima me, kako določijo energijsko vrednost določene hrane? Npr. na vrečici kikirikija je podatek, da 100g kikirikija vsebuje toliko in toliko kcal (kJ). Je to morda neke vrste “sežigna” vrednost? (16.7.1999)
 • Zanima me zakaj se človek v vesolju ne stara z enako hitrostjo oz. zakaj poteka tam cas pocasneje in ali ima to zvezo s potovanjem skozi cas? (28.6.1999)
 • Ali lahko pride do časovnih zdrsov?
 • Ali je sistem vec teles lahko kaotičen, glede na to, da je fazni prostor vecdimenzionalen? Če je odgovor pritrdilen, kakšne posledice ima to na gibanje in stabilnost sončnega sistema?
 • Kako bi napravili “mali” linearni akcelerator cestica (npr. elektrona!). Znam da mi za izvor elektrona treba neki komad metala ugrijan elektricnom strujom (kakav izvor struje koristiti?, koji metal koristiti (mozda cezij)?, koji napon i jakost struje koristiti?) i za ubrzavanje cestice mi treba razlika elektricnih potencijala (kakva struja mi treba za to (mozda iz Teslinog transformatora ili nekog slicnog (van de Graafovog??))). Ako bi taj snop elektrona usmjerio na tanki komad metala dali bi dobil isti efekt ko i Rutheroford prije sto godina u svom pokusu ( tj. jako malen dio tih elektrona bi se odbio od metala (zapravo atomske jezgre)). Postoji li kakva opasnost od tog pokusa (koristio bi samo elektrone!). I na kraju pitanje za milijon dolara!!! gdje sve to nabaviti !(izvor struje, metal koji bi izbacivao elektrone! (mozda u starim elektronskim lampama?), cijev za akcelerator (mozda cijev od stare flourescentne zarulje?)…). Sto koristi flourescentna zarulja za isijavanje elektrona?
 • Kako bi napravili Wilsonovu komoru! Znam da trebam u zatvorenoj posudi nekako ispariti alkohol, vodu, eter ili nesto slicno, ali ne znam kako! (promjenom tlaka, hlađenjem?).
 • Kako to da je poslije velikog praska doslo da “male” razlike u kolicini antimaterije i materije koja je nastala iz neke pocetne energije (mozda teorija kaosa ima objasnjenje za to ??????)!
 • Sto je to Kazimirov efekt?
 • Zanima me, ali je možno, da na skrajševanje (krčenje) časa pri gibanju z velikimi hitrostmi dejansko vpliva povišana vrednost gravitacijskega polja zaradi povečane mase na račun dovedene energije in ne hitrost sama?
 • Kakšna je povezava med gravitacijo in svetlobo, glede na to, da gravitacija privlači svetlobo (enačbe!)?
 • Zanima me, če bi lahko koristno uporabili zemljino električno polje (npr. kot elektrarno?!)
 • Kdo je v resnici izgovoril IN VENDAR SE GIBLJE (po mojih podatkih so to izrekle 4 različne osebe)?
 • Tole vprašanje najbrž sploh ni rešljivo, a vseeno: kako si vi predstavljate, da se masi privlačita?
 • Zasto termodinamicka, kozmoloska i psiholoska strijela moraju biti usmjerene u istom smjeru?
 • I jos jedno filozofsko! Dali moze Ahilej prestici kornjacu?? Ne zelim matematicki odgovor jer ga znam!
 • Ali bi bila za sporazumevanje med visoko razvitimi oblikami življenja (predpostavimo male zelene možice) uporabna tudi kaka druga oblika od nasega analognega govora; ali bi lahko npr. z ultrazvočnim delom spektra hitreje izmenjali več informacij, morda v binarni obliki?
 • Ali je možno, da bi dejansko obstajala naprava, ki bi prežarčila človeka z enega kraja na drugega kot pri Zvezdnih stezah npr.?
 • Zanima me, kako deluje giroskop in ali bi se, npr. v letalu, ki zelo dolgo zavija njegov naklon kaj spremenil, glede na to da nanj deluje konstantno neka sila?
 • Zakaj se vrtavka malo prej ko se ustavi, zavrti obratno, kot smo jo prvotno zavrteli?
 • Zanima me, če trenutno znani zakoni fizike dopuščajo izvedbo t.i. shieldov, kot jih denimo poznamo iz Zvezdnih stez? In če da, kakšna tehnološka rešitev bi bila za to potrebna?
-
Podpri Kvarkadabro!
Naroči se
Obveščaj me
guest

0 - št. komentarjev
Inline Feedbacks
View all comments