Zvočnika


  Naj prvi zvočnik proizvaja zvok z jakostjo 100 dB. Ali bi se, ko bi priključili ob njem e zvočnik z jakostjo -100 dB obe jakosti izničili, tako da ne bi sliali ničesar?

  Ne, temu ni tako. Decibeli, ki jih omenjaš v vprašanju namreč ne kažejo linearnega povečanja moči ampak logaritemsko. Tako je potrebno pri govorjenju o jakosti zvoka v decibelih nekaj previdnosti. Jakost zvoka popišemo z gostoto energijskega toka j v enotah W/m2. Najmanjša jakost zvoka, ki jo še slišimo je na primer j0 = 10-12 W/m2 pri frekvenci 10 kHz

  Da bi se čim bolj približali dojemanju moči zvoka, kot jo zaznava človek, je glasnost definirana preko jakosti zvoka j, ki zadene ob naše uho, ter najmanjše jakosti, ki jo še zaznavamo j0 kot

  glasnost= 10 log (j/j0)

  in se izraža v decibelih (logaritem je tu desetiški, ne naravni). Naše slišno zaznavanje namreč uboga logaritemsko skalo. Zvočni val, ki bo nosil 100 krat več energije (torej s 100 krat večjo jakostjo) bomo slišali le za nek konstanten dodatek glasnejšega. To je ravno tisto, kar zaobjamemo z gornjo enačbo, saj za logaritem velja

  log(100 j/j0)=log( 102 j/j0)=2 + log(j/j0)

  Če torej poslušamo najprej zvok glasnosti 10 dB (z jakostjo 10-11 W/m2 ) nato pa zvok jakosti 30 dB, je jakost narasla za 100 krat, medtem ko mora za zvok glasnosti 50 dB narasti desettisočkrat.

  Sedaj pa k dvema zvočnikoma, postavljenima drug ob drugega, eden oddaja zvok glasnosti 100dB, drugi pa -100dB. Ta drugi zvočnik pravzaprav oddaja izredno šibek zvok, saj je, ko zadene naše uho 1010 krat šibkejši od še slišne jakosti (le ta ustreza 0 dB, kot lahko preberemo iz prve enačbe). Jakosti (j) obeh zvočnih valovanj se bosta sešteli (no ja, tu lahko pride še do interference, a predpostavimo, da zvočnika oddajata dve različni radijski postaji, pa tega problema nimamo). Torej seštejemo jakost, ki ustreza glasnosti 100 dB (j=10-2 W/m2) in -100 dB (j=10 -22 W/m2) , seštejemo in nato logaritmiramo. Ker je jakost zvoka drugega zvočnika tako mala v primerjavi z jakostjo prvega, jo lahko mirne duše zanemarimo – zvok, ki ga slišimo je le neznatno glasnejši od 100dB.

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.