Transferzalni valovi


  Zanima me, zakaj v plinu in tekočini ni transverzalnega zvočnega valovanja, v trdni snovi pa je?

  Zato, da imamo lahko transverzalno valovanje, mora snov prenesti strižne sile. Transverzalno valovanje je namreč valovanje, kjer so odmiki snovi od ravnovesne lege pravokotni glede na smer širjenja valovanja. V tem primeru so tudi sile v snovi med širjenjem valovanja pravokotne na samo smer širjenja. Poleg tega so te sile strižne: v vrhu kažejo v drugo smer kot v dolini vala (glej sliko)

  Slika: Shematičen prikaz transverzalnega valovanja v snovi. Na ordinati so naneseni odmiki.

  Takih sil pa v tekočinah – to je v kapljevinah in plinih – ni. Pomislimo samo na plast vode ujeto med dve stekleni plošči. Plošči zlahka zdrkneta druga ob drugi, če ju povlečemo vzdolž ploskev. V tekočinah imamo zato le longitudinalno valovanje. Tu se namesto, da bi se odmikali deli snovi od ravnovesne lege, spreminja gostota snovi na določenem mestu. Predstavljajmo si, da na sliki niso risani odmiki, pač pa krajevna porazdelitev gostote. Kjer je vrh je gostota večja, kjer je dolina pa manjša. Take fluktuacije gostote so neposredno povezane s fluktuacijami tlaka (tlačnih sil), kot vemo pa so te tudi značilnost tekočin. Tako longitudinalno valovanje v tekočinah si je zaradi svoje pomembnosti prislužilo tudi svoje ime – zvok.

  (Jure Zupan)

  PUSTITE KOMENTAR

  Vpiši svoj komentar!
  Prosimo vpišite svoje ime

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.