porazdelitev hitrosti

Če imamo kilogramski telesi z enakimi pogoji, v enem telesu je vodik, v drugem ogljik, se potem molekule vodika gibljejo z 12 kratno hitrostjo molekul ogljika (pogoji kot so tlak, temperatura in volumen so enaki)?

Če sta obe posodi s plinoma na miru, imajo molekule v njih povprečno hitrost 0 (jasno, kajne, saj bi se drugače posodi pač premikali). Vendar to verjetno ni tisto, kar si želel slišati. Najverjetneje te zanima povprečna velikost hitrosti molekul v obeh primerih (tu pomeni, da pozabimo na vektorsko naravo hitrosti in gibanja nazaj ne štejemo z minusom). Za povprečno hitrost delcev v idealnem plinu velja

kjer je k = 1.36 10-23 J/K Boltzmannova konstanta, T temperatura v kelvinih in m masa delcev. Povprečna hitrost je torej korensko odvisna od mase in ne kar linearno (kar bi lahko kar uganili, če predpostavimo, da bo povprečna kinetična energija molekul sorazmerna s temperaturo in bo povprečje kvadrata hitrosti približno enako kvadratu povprečnih hitrosti). Povprečna hitrost molekul vodika bo torej za krat večja od povprečne hitrosti molekul ogljika.

(Jure Zupan)

Naroči se
Obveščaj me
guest
0 - št. komentarjev
Inline Feedbacks
View all comments