Animacija: Kroženje Sonca po navidezni nebesni krogli čez leto

    eklipAnimacija prikazuje navidezno kroženje Sonca po navidezni nebesni krogli v enem letu. Ravnina Sončevega kroženja je glede na nebesni ekvator nagnjena za 23,5°. Zaradi tega je Sonce čez leto različno visoko na nebu. Spomladi 21. marca in jeseni 22. septembra je enako visoko na nebu in leži v ravnini nebesnega ekvatorja; tema dvema položajema Sonca pravimo spomladanski in jesenski ekvinokcij. Poleti 21. junija je Sonce najvišje nad nebesnim ekvatorjem; takemu položaju Sonca pravimo poletni solsticij. Pozimi 21. decembra pa je Sonce najnižje pod nebesnim ekvatorjem; takemu položaju Sonca pa pravimo Zimski solsticij. (Peter Mihor)