Nova članica in devet članov SAZU

    Slovenska akademija znanosti in umetnosti je na skupščini 1. junija 2017 sprejela nove izredne in dopisne člane.

    Novi izredni člani so postali: Renata Salecl, Gregor Anderluh,  Peter Križan, Janez Höfler, Marko Jesenšek, Željko Knez, Milan Dekleva, Boris A. Novak, Marko Noč in Jožef Muhovič.

    Trije izredni člani so napredovali med redne: Jože Mencinger, Boris Sket in Milček Komelj.

    Vir: Novi članice in člani SAZU – sazu.si in SAZU z novimi članicami in člani – sazu.si.