Marie Curie individualne projekte s Pečatom odličnosti bo financiralo MIZŠ že v letu 2017

    191

    Na spletnih straneh Evropske komisije je objavljena namera MIZŠ o financiranju Marie Curie individualnih projektnih prijav (MSCA IF), ki so v letu 2016 dosegle 85 točk ali več, a niso bile izbrane v financiranje. Pozdravljam namero. Upam, da bo ta novica tudi kmalu objavljena na MIZŠ skupaj s s podatki kdaj in kako se lahko posamezniki prijavijo!

    Slovenia
    The Ministry of Education, Science and Sport intends to introduce a scheme in 2017 to provide funding for projects awarded with the MSCA Seal of Excellence.