Vabilo na javni posvet
Odgovornost in hierarhija v znanosti
v okviru Civilnodružbenega monitorja etike v znanosti
v ponedeljek 21. 11. 2016 ob 19h
v Atriju ZRC (Novi trg 2, Ljubljana)

 napoved dogodka —

Današnja znanost se sooča z vedno več notranjimi protislovji. Čeprav je temeljno pravilo znanstvene skupnosti, da so pri vrednotenju idej pomembni le argumenti in ne, kdo jih izreka, vlada tudi v akademski skupnosti močna hierarhija položajev in vpliva, ki marsikdaj ni utemeljena na znanju in sposobnostih. Strokovna avtoriteta znanstvenikov v družbi izhaja iz avtonomije ekspertov, ki vedno in brezkompromisno delujejo in razsojajo zgolj na osnovi strokovnih argumentov. Žal pa ravno pri vzpostavljanju in vzdrževanju notranje hierarhije po posameznih strokah danes pogosto sodbam strokovnjakov ne zaupamo več, ampak vlada prepričanje, da naj bi to delo bolj objektivno opravljali algoritmi.

Na drugem javnem posvetu v okviru Civilnodružbenega monitorja etike v znanosti bomo govorili o soočanju s problemi, ki se navezujejo na vprašanja odgovornosti in hierarhije v znanosti. Zanimalo nas bo, ali mora etična drža prevzemanja polne odgovornosti za strokovne sodbe veljati univerzalno za vse odločitve, tudi za medsebojno vrednotenje strokovnjakov, kar je temelj za vzpostavljanje hierarhije v znanosti? Vprašali se bomo, do kakšne mere je morda primerno in celo zaželeno, da se stroka opira na avtomatsko vrednotenje? Je dopustno, da se v utemeljitev najvišje državne nagrade za znanstvene dosežke zapiše, da ima nagrajenec veliko točk, ki jih je izračunal algoritem? Kako vrednotiti akademsko in strokovno delo znanstvenikov, ki je v sedanjem sistemu večkrat spregledano ali neocenjeno: izjemne dosežke, komunikacijo znanosti, družbeno angažiranost znanstvenikov, pedagoško delo? Je sistem vrednotenja sploh lahko univerzalen za vse vede oziroma področja znanosti?

V uvodnem delu posveta bodo predstavljeni različni načini vrednotenja znanstvene produkcije v svetu in v Sloveniji. Nato ste vabljeni, da predstavite svoja stališča, izkušnje in predvsem predloge, kako se soočiti s problemi, ki jih odpira obravnavana tema.

Posnetek prvega posveta iz ciklusa Civilnodružbeni monitor etike v znanosti:

Pobudniki posveta: Luka Omladič, Sašo Dolenc in Urša Opara Krašovec.

logo-unesco-slovenijaPomoč pri organizaciji: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, ZRC SAZU in Kvarkadabra – časopis za tolmačenje znanosti.