Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 se je zaključil 9.5.2016 in te dni v skladu z rokovnikom pričakujemo obvestila prijaviteljem o vlogah ter poziv za pisanje projektnih predlogov za 2. fazo razpisa. Statistika, ki jo je ARRS objavila 17.5. 2016 kaže, da bo prehodnost okoli 15 % (1/6,6). Vendar pa ta statistika ne vključuje zelo pomembnih podatkov – števila neposredno uvrščenih (NU) v 2. fazo ocenjevanja in števila projektnih predlogov, ki se po internem navodilu Panelu (ki je akt poslovanja, a tudi letos, navkljub obljubi (4.8. 2016), ni javno objavljeno) uvrstijo v drugo fazo. Ker sva uspeli pridobiti te informacije javnega značaja, podajava najpomembnejše rezultate njihove analize.

1. Evropska komisija prepoveduje favoriziranje projektov na razpisih, tako Obzorja 2020 kot tudi ERC-a. Pregled arhiva ARRS pa pokaže, da je bilo v Sloveniji favoriziranje na projektnih razpisih uvedeno že leta 2009. Takrat se je v drugo fazo neposredno uvrstilo 22 prijav, njihova imena so bila objavljena. Projekti 17-ih NU raziskovalcev in 5-ih NU raziskovalk, torej vseh 22 NU-jev je bilo v drugi fazi tudi izbranih v financiranje. Od leta 2010 imena NU-jev niso več objavljena zato ne vemo koliko jih je bilo tudi financiranih. Z leti so se menjala pravila za izbor izbrancev, NU-jev, a njihovo število vztrajno narašča. Leta 2009 jih je bilo le 2,4 % od vseh prijav, v zadnjem razpisu pa že 26,2% – od 881 prijavljenih projektov je namreč 231 NU projektov.
slika-12. Možnost NU v 2. fazo letos uveljavlja 167 programskih skupin (50 % vseh PS). Kar 141 vodij programskih skupin je podelilo privilegij NU kar sebi, s čimer so zapolnili 61% vseh NU prijav. Potrebno je dodati, da so posamezne programske skupine lahko prijavile tudi več projektov tipa NU (n+1) ter da tisti, ki so bili uspešni (npr. vodje PS) na lanskem projektnem razpisu ARRS letos niso smeli vlagati projekta.

3. Možnost za pridobitev financiranja projekta lahko ocenimo s primerjavo števila NU, števila vseh prijav in kapaciteto področij. »Kapaciteta * 10« okvirno pove, koliko projektov bo financirano (razpoložljiva sredstva ARRS). Prikazani graf pove, da je število NU projektov v vseh vedah večje od razpoložljivih sredstev.

4. Prehod projektov v 2. Fazo, če bi veljalo lansko »navodilo Panelu« (link na zapis na Kvarkadabri):
a. V 2. fazo ocenjevanja se uvrsti najmanj (2 * 10 * kapaciteta) projektov, kar znaša najmanj 240 projektov. Ker je 231 NU projektov že v 2. fazi, bi lahko dodali le 9 projektnih predlogov, ki so bili ocenjevani v 1. fazi.
b. Če upoštevamo tudi drugo pravilo v »navodilu Panelu«, da mora biti v posameznem področju uvrščenih vsaj 1/3 projektov, ki so bili ocenjevani v 1. fazi, se bi v 2. fazo uvrstilo še 109 projektov, torej bi bilo v drugi fazi 349 projektov.
O tem koliko projektov bo v 2. fazi, torej o končni lestvici projektov uvrščenih v 2. fazo, danes (po rokovniku) odločajo člani znanstvenega sveta ARRS, rezultate pa naj bi objavili v prihodnjih dneh.

Zaključki:
V kolikor niste med NU so vaše možnosti za uvrstitev v 2. fazo projektnega razpisa vsako leto manjše. To pomeni, da se z leti verjetnost financiranja novih idej in novih akterjev drastično zmanjšuje !
ARRS vztraja pri favoriziranju projektov, ki ni skladno z EU, delež favoriziranih projektov v Slovenijo celo narašča!
Po kakšnem ključu je v prvi fazi izbiral Panel bomo izvedeli, če bo interno navodilo panelu, ki je akt poslovanja ARRS, objavljeno. Prošnja za posredovanje letošnjega navodila je bila na ARRS naslovljena 4. 8. 2016, v odgovoru so zapisali, da bo dokument izoblikovan do zasedanja panela, ko bo tudi javno objavljen. Žal dokument tudi danes ni javno dostopen!

V kratkem sledi analiza projektnih prijav po starosti in spolu.

Zapisali: Marta Klanjšek Gunde in Urša Opara Krašovec