Vabilo na javni posvet
Civilnodružbeni monitor etike v znanosti
v četrtek 27. 10. 2016 ob 19h
v Atriju ZRC (Novi trg 2, Ljubljana)

dodatne informacije o dogodku —

Zadnja leta je našo znanstveno skupnost zaznamovalo kar nekaj medijsko odmevnih afer, ki so nekatere akademske inštitucije in posameznike postavile na naslovnice časopisov. Raziskovalci in profesorji, ki v aferah niso bili udeleženi, so ob tem upravičeno opozarjali, da tovrstna medijska izpostavljenost škoduje ugledu celotne znanstvene sfere, kar se najbolj pozna v upadanju količine javnih sredstev, ki so na voljo za raziskovanje.

Kljub temu, da afere zmanjšujejo ugled znanosti v Sloveniji, je po drugi strani povsem jasno tudi, da brez močnega javnega pritiska, nujno potrebnih sprememb v domači akademsko-raziskovalni skupnosti ni mogoče izvesti. Afere so se namreč paradoksno izkazale za enega redkih mehanizmov, ki je skupnost prisili, da se resno sooči s svojimi težavami in jih poskuša razrešiti. Vendar je postranska škoda, ki jo je ob tem deležna celotna znanstvena sfera, zelo velika.

V sprejeti strategiji razvoja znanosti 2011-2020 je med drugim določeno, da moramo tudi v Sloveniji ustanoviti častno razsodišče za področje znanosti. Pretekla leta je bilo o tej tematiki izvedenih že nekaj javnih posvetovanj, a je pri tem tudi ostalo.

Sodelavci Kvarkadabre – spletnega časopisa za tolmačenje znanosti se že vrsto let trudimo, da s svojimi komentarji in javnim delovanjem opozarjamo za probleme, ki jih zaznamo na področju najširše povezanem z znanostjo v Sloveniji, in ob tem poskušamo tudi konstruktivno podajati svoje predloge rešitev in izboljšav.

Svojo neformalne dejavnosti, ki jih v okviru Kvarkadabre gojimo že vrsto let, želimo sedaj nadgraditi. Vzpostaviti nameravamo civilnodružbeni monitor etike v znanosti, ki bi predstavljal okvir za odprto konstruktivno razpravo o najrazličnejših vprašanjih, ki se kakor koli navezujejo na področje znanosti. Cilj je vzpostaviti mehanizem za opozarjanje na težave, še preden se te prelevijo v medijsko odmevne afere.

Z javnim posvetom nameravamo preveriti, ali je v akademsko-raziskovalni skupnosti dovolj velik interes in zanimanje za vzpostavitev takšne oblike izmenjave informacij in argumentov. Na posvetu bi se pogovorili o mehanizmih delovanja takšnega civilnodružbenega monitorja etike in tematikah, ki bi jih bilo dobro čimprej obravnavati.

Etika znanosti nikakor ne sme biti le domena od realnosti pogosto odmaknjenih etičnih komisij, ampak živa argumentirana razprava o ključnih vprašanjih, ki jih na vseh nivojih odpira ukvarjanje z znanostjo.

Pobudniki posveta: Luka Omladič, Sašo Dolenc in Urša Opara Krašovec.

logo-unesco-slovenijaPomoč pri organizaciji: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, ZRC SAZU in Kvarkadabra – časopis za tolmačenje znanosti.

Facebook: Potrebujemo civilnodružbeni monitor etike v znanosti?