Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja niz dogodkov, ki bodo povezani s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in njenih raziskovalcev.

Z množico različnih dogodkov, poimenovanih MESEC ZNANOSTI, ki bodo združevali niz vsebin in poudarkov, poskušamo spodbuditi razmišljanje o pomenu znanosti in raziskav v družbi in hkrati pritegniti k udejstvovanju različne deležnike. Osrednji dogodek predstavlja podelitev Zoisove nagrade in priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja, nagrad za izjemne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.

Natanko tri leta po uradnem začetku in predstavitvi Obzorja 2020 v Sloveniji, bomo prikazali rezultate uspešnosti slovenskih prijaviteljev v Okvirnem programu EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014-2020, razpravljali o možnih izboljšavah programa, ocenjevalnih postopkih, vplivu posameznih držav ter primerih dobrih praks.

Z namenom krepitve sodelovanja na raziskovalnem in tehnološkem področju bo organiziran slovensko-italijanski raziskovalni dan. V okviru dogodka bodo raziskovalne institucije in posamezni raziskovalci imeli možnosti predstaviti svoje delo ter okrepiti in razširiti že uspešno bilateralno sodelovanje.

Skladno s sprejeto Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015- 2020 ter ob pripravi z njo povezanega akcijskega načrta, se nadaljujejo dogodki, povezani z implementacijo strategije in razprava o postulatih odprte znanosti.

Zaradi želje po izboljšanju uspešnosti slovenskih raziskovalcev v okviru razpisov ERC (European Research Council) pripravljamo regionalno ERC konferenco, katere namen bo podrobneje seznaniti raziskovalce z inštrumenti ERC in jih predvsem spodbuditi k uspešnejšemu pridobivanju sredstev iz enega najbolj prestižnih raziskovalnih programov na svetu.

Natančen seznam in opis dogodkov je v dokumentu: Mesec_znanosti_2016.pdf