ARRS bi lahko kandidiral za 20 mio. € na letošnjem razpisu COFUND MSCA, pa ne bo!

  Na letošnjem razpisu COFUND MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions) bi ARRS lahko kandidiral za 20 mio. € in tako pridobil sredstva za usposabljanje doktorskih študentov v Sloveniji (COFUND MSCA-DP, 10 mio. €) in projekte, ki bi individualnim raziskovalcem omogočili kroženje, npr. raziskovanje v tujini in reintegracijo v Slovenijo (COFUND MSCA-FP, 10 mio. €). Rok za oddajo COFUND MSCA projektov je 29. 9. 2016.
  Za primerjavo, Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 : okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 12 mio. EUR. Mladi raziskovalci 2016: 175 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 5,25 mio. EUR.

  Komisija za ženske v znanosti je vprašala MIZŠ, zakaj slovenski raziskovalci nimamo dostopa do COFUND sredstev. Odgovor: “ARRS je kot pravzaprav edina primerna institucija v Sloveniji, ki je pooblaščena za izvajanje programov, ki sodijo v okvir COFUND, podala kandidature za podoktorski program usposabljanja (dvakrat, morda celo trikrat), a sredstev ES ni pridobila, kar je pomenilo, da ostaja Slovenija tako rekoč edina EU država, ki v COFUND-u nima svojega projekta, predvsem zaradi nacionalnih evalvacijskih postopkov.” ARRS od leta 2013 na razpisu ni več kandidiral.

  Direktor ARRS prof. dr. J. Györkös ocenjuje, da (tudi letos) niso sposobni pripraviti uspešne projektne vloge za ta razpis, zato se ne bodo prijavili. Tako bo Slovenija tudi v prihodnje edina evropska država, ki ne bo črpala sredstev iz tega sklada!

  Kaj bi ARRS moral storiti za uspešno prijavo?
  Pripraviti bi morali 2 projektna predloga, v katerih bi vsebinsko predstavili razpis za mlade raziskovalce – doktorske študente (DP – Doctoral programme) in razpis za raziskovalce z željo po raziskovanju tudi v tujini in možnostjo reintegracije v domovino (FP – Fellowship programme). Dolžina posamezne projektne vloge, ki bi jo morali na ARRS sestaviti je omejena na 30 (!) strani, torej gre za krajšo prijavo. EU zahteva (tudi za COFOUND MSCA), da je v projektu predstavljen razpis, s katerim bi prijavitelj delil pridobljena sredstva, mednarodno odprt in transparenten, kandidatom in kandidatkam morajo biti zagotovljene enake možnosti, selekcija mora temeljiti na kriterijih odličnosti (merit-based), postopki izbora pa morajo biti nepristranski in nediskriminatorni. Trajanje projektov MSCA COFUND, to je črpanje sredstev, je omejeno na 5 let, višina sredstev za posamezen projekt pa na 10 mio. €. Projekt lahko predstavi povsem nov razpis ali pa le povezavo na že obstoječe nacionalne razpise. Tako bi se lahko navezali na ARRS razpis za mlade raziskovalce in npr. za podoktorske projekte. Ena izmed možnosti, ki jo razpis omogoča bi bila tudi povezava na vsebine Pametne specializacije.

  Nov ARRS Pravilnik – COFUND MSCA razpisni pogoji
  V kolikor bi nov Pravilnik ARRS temeljil na standardih za evropske razpise, bi bilo pisanje projektnih predlogov za COFUND MSCA dokaj enostavno. Po besedah direktorja najnovejši pravilnik smiselno uvaja evropske zahteve, a očitno temu ni tako, potrebne bi bile korenite spremembe.
  Osnovno vodilo ARRS Pravilnika je zaprtost, ki ohranja kapacitete področij in krepi moč programskih skupin. COFUND-MSCA pa zahteva odprtost, njen osnovni namen je omogočiti mednarodno, medsektorsko in interdisciplinarno raziskovalno izobraževanje mladih (doktorandov) oziroma mednarodno in medsektorsko kroženje izkušenih raziskovalcev, ne glede na to na kateri stopnji poklicnega razvoja so. COFOUND sredstva so namenjena podpori posameznikov, pogoj pa je, da se ti podajo na drugo gostujočo organizacijo. Tako financiranje je namenjeno opolnomočenju posameznih raziskovalcev in raziskovalk, kar je nedvomno lahko v veliko pomoč tudi pri kasnejši kandidaturi na ERC razpisih. V novem pravilniku ARRS ni podobnega razpisa, ostaja tudi favoriziranje individualnih projektnih prijav, ki preskočijo selektivno 1. fazo in se uvrstijo direktno v 2. fazo, kar je v nasprotju z načelom enakih možnosti. Število projektov, ki se bodo uvrstili v 2. krog , se določi na podlagi uspešnosti programske skupine na prejšnjih ARRS projektnih razpisih, imena vodij favoriziranih projektnih prijav pa določi vodja programske skupine.

  ARRS – program Mladi raziskovalci: Pri nas še vedno ne izbiramo mladih ampak njihove mentorje, v zadnjem času pa je tudi ta izbor vezan na programske skupine. Mladi raziskovalci so namenjeni obnovi raziskovalnega in raziskovalno-pedagoškega kadra v RO, povečanju raziskovalne zmogljivosti skupin in povečanju kadrovskih kapacitet za druge uporabnike (106. člen Pravilnika).Ne kandidirajo mladi, temveč se dodeli mentorska mesta programskim skupinam, da se jih “ojača”, razdeljevanje mest pa poteka po zelo nenavadni formuli, ki ohranja sredstva po področjih (glej metodologija ARRS). ARRS torej z mladimi raziskovalci dodatno financira programske skupine in jim omogoča dodatno prekarno delovno silo. Motivacija in ideje mladih, vsebina raziskave in izobraževanja ter kakovost mentoriranja pri razdeljevanju slovenskih javnih sredstev za doktorski študij in raziskovalno usposabljanje niso pomembni. Razpis COFUND-MSCA-DP pa narekuje odprt razpis, na katerega se bodo prijavljali bodoči doktorski študentje in študentke, ki svobodno izberejo raziskovalno temo in mentorja ali mentorico.

  Torej, ne verjamem, da ima ARRS zaradi pomanjkanja kapacitet problem napisati 30 strani dolg projektni predlog. Problem je, da bi bil projektni predlog tudi letos skoraj zagotovo zavrnjen saj ARRS ne želi odpraviti netransparentnih in diskriminatornih postopkov izbora. lluzorno je pričakovati, da bo drugo leto drugače.

  Viri in dokumenti:
  Pojasnilo MIZŠ, Komisiji za ženske v znanosti
  Razpisna dokumentacija za COFUND-MSCA 2016-2017
  Nov pravilnik ARRS
  Razpis za projekte 2017
  Razpis za mlade raziskovalce 2016
  Metodologija ARRS