Kako bi se svet spremenil, če bi vsi ljudje postali vegetarijanci? Ste vedeli, da je živinoreja odgovorna za kar 15% antropogenih izpustov toplogrednih plinov, z živinorejo in povezanimi gospodarskimi panogami pa se preživlja kar milijarda ljudi?