Zelo jasna in nazorna razlaga gensko spremenjenih organizmov in njihovega pomena za človeštvo.